»Enemu je dal pet talentov, drugemu dva, spet drugemu enega.« (MAT. 25:15)

1., 2. Zakaj je Jezus povedal ponazoritev o talentih?

JEZUS je v priliki o talentih jasno povedal, katero dolžnost imajo njegovi maziljeni sledilci. Dobro je, da razumemo pomen te prilike, saj se tiče vseh pravih kristjanov, pa najsi upajo na to, da bodo živeli v nebesih ali na zemlji.

2 Jezus je priliko o talentih povedal, ko je svojim učencem odgovarjal na vprašanje: »Kaj bo znamenje tvoje navzočnosti in sklenitve stvarnosti?« (Mat. 24:3) Potemtakem se ta prilika izpolnjuje v našem času in je del znamenja, ki kaže na to, da je Jezus že navzoč kot kralj.

3. Kaj se naučimo iz ponazoritev, ki so zapisane v 24. in 25. poglavju Matejevega evangelija?

3 Prilika o talentih je ena od štirih med seboj povezanih ponazoritev, ki so zapisane v Mateju 24:45–25:46. Preostale tri govorijo o zvestem in preudarnem sužnju, desetih devicah ter o ovcah in kozlih. Tudi te je Jezus povedal, ko je odgovarjal na vprašanje o znamenju svoje navzočnosti. V vseh štirih je osvetlil značilnosti, po katerih se bo dalo prepoznati njegove prave sledilce v zadnjih dneh.  Ponazoritve o sužnju, desetih devicah in talentih so namenjene maziljenim sledilcem. V ponazoritvi, ki govori o zvestem sužnju, Jezus poudari, da mora biti majhna skupina maziljencev, ki ji je zaupal nalogo, da v zadnjih dneh hrani njegove služabnike, zvesta in preudarna. V priliki o devicah opozori na to, da morajo biti vsi njegovi maziljeni sledilci pripravljeni na njegov prihod in čuječi. Vedo namreč, da Jezus pride, ne vedo pa dneva in ure, ko se bo to zgodilo. V priliki o talentih Jezus pove, da morajo maziljenci marljivo opravljati svoje krščanske odgovornosti. Ponazoritev o ovcah in kozlih, ki jo omeni kot zadnjo, nameni tistim, ki imajo zemeljsko upanje. V njej poudari, da morajo biti zvesti in v celoti podpirati njegove maziljene brate na zemlji. * V nadaljevanju se bomo osredinili na ponazoritev o talentih.

GOSPODAR ZAUPA SUŽNJEM VELIKO DENARJA

4., 5. Koga predstavlja človek oziroma gospodar in koliko je bil vreden dobesedni talent?

4 Beri Matej 25:14–30. Naše publikacije že dolgo pojasnjujejo, da je človek oziroma gospodar v ponazoritvi Jezus in da je odpotoval v tujino leta 33 n. št., ko je šel v nebesa. Jezus je v eni od prilik, ki jo je povedal nekoč prej, razkril, da bo odpotoval v tujino zato, »da bi si zagotovil kraljevsko oblast«. (Luk. 19:12) Popolne kraljevske oblasti si ni zagotovil takoj, ko se je vrnil v nebesa. * Najprej je »sédel Bogu na desno«, odtlej pa je čakal, »da bodo njegovi sovražniki položeni za podnožnik njegovim nogam«. (Heb. 10:12, 13)

5 Človek, omenjen v ponazoritvi, je imel v lasti osem talentov, kar je bilo za tiste dni velikansko bogastvo. * Preden je odpotoval v tujino, jih je razdelil svojim sužnjem in od njih pričakoval, da med njegovo odsotnostjo z njimi trgujejo. Jezus je podobno kot ta človek imel v lasti nekaj zelo dragocenega, preden je šel v nebesa. Kaj pa? Delo, ki ga je opravljal na zemlji.

6., 7. Kaj predstavljajo talenti?

6 Za Jezusa je bilo oznanjevanje in poučevanje zelo pomembno. (Beri Luka 4:43.) Tako rekoč je obdeloval polje, ki je obetalo obilen pridelek. Že prej je rekel svojim učencem: »Povzdignite oči in poglejte polja, da so zrela za žetev.« (Jan. 4:35–38) V mislih je imel zbiranje mnogih posameznikov iskrenega srca, ki bodo postali njegovi učenci. Jezus je bil podoben marljivemu kmetovalcu, ki polja, zrelega za žetev, ne pusti vnemar. Zato je kmalu po svojem vstajenju in preden je šel v nebesa, svojim učencem dal zelo odgovorno nalogo: »Pojdite torej in mi pridobivajte učence.« (Mat. 28:18–20) S tem jim je zaupal dragocen zaklad – oznanjevanje dobre novice. (2. Kor. 4:7)

7 Kaj lahko do sedaj sklenemo? Ko je Jezus svojim sledilcem dal nalogo, naj  pridobivajo učence, jim je pravzaprav zaupal »svoje imetje« oziroma svoje talente. (Mat. 25:14) Talenti se, preprosto rečeno, nanašajo na dolžnost, ki jo imajo Jezusovi sledilci – da oznanjujejo in pridobivajo učence.

8. Kaj je gospodar pričakoval od sužnjev, čeprav niso vsi dobili enakega števila talentov?

8 Iz prilike o talentih izvemo, da je gospodar dal enemu sužnju pet talentov, drugemu dva, spet drugemu pa samo enega. (Mat. 25:15) Čeprav niso vsi sužnji dobili enakega števila talentov, je gospodar od vseh pričakoval, da z njimi marljivo trgujejo oziroma da oznanjujejo po svojih najboljših zmožnostih. (Mat. 22:37; Kol. 3:23) Kristusovi sledilci so s talenti začeli trgovati leta 33 n. št. Njihova marljivost pri oznanjevanju in pridobivanju učencev je dobro izpričana v biblijski knjigi Apostolska dela. * (Apd. 6:7; 12:24; 19:20)

TRGOVANJE S TALENTI V ČASU KONCA

9. a) Kaj sta zvesta sužnja storila s talenti in kaj to pove o njiju? b) Kakšno vlogo imajo »druge ovce«?

9 Kristusovi zvesti maziljeni sužnji na zemlji v času konca trgujejo z  Gospodarjevimi talenti še posebej od leta 1919. Enako kot prva sužnja so pri tem kar najbolj marljivi. Ni nam treba razglabljati o tem, kdo je prejel pet talentov in kdo dva. V ponazoritvi piše, da sta oba sužnja podvojila imetje svojega gospodarja, kar pomeni, da sta bila enako marljiva. Kakšno vlogo pri vsem tem pa imajo kristjani z zemeljskim upanjem? Zelo pomembno! Iz Jezusove ponazoritve o ovcah in kozlih se naučimo, da je tistim, ki imajo zemeljsko upanje, podeljena čast, da zvesto podpirajo Jezusove maziljene brate pri oznanjevanju in poučevanju. Danes, v kritičnih zadnjih dneh, si obe skupini kot »ena čreda« goreče prizadevata pridobivati učence. (Jan. 10:16)

10. Kateri sta pomembni značilnosti znamenja Jezusove navzočnosti?

10 Gospodar upravičeno pričakuje rezultate. Kot smo že omenili, ni dvoma, da so njegovi zvesti učenci v prvem stoletju povečali njegovo imetje. Kaj pa danes, v času konca, ko se prilika o talentih izpolnjuje? Jezusovi zvesti in prizadevni služabniki oznanjujejo in pridobivajo učence v tolikšnem obsegu kot še nikoli v vsej zgodovini. Zaradi njihovega skupnega prizadevanja vsako leto na stotisoče novih učencev stopi v vrste oznanjevalcev Kraljestva. Zato sta oznanjevanje in pridobivanje učencev pomembni značilnosti znamenja, da je Jezus že navzoč kot kralj. Gospodar je prav gotovo izjemno zadovoljen!

Kristus je svojim služabnikom zaupal dragoceno nalogo – oznanjevanje dobre novice. (Glej odstavek 10.)

KDAJ BO GOSPODAR PRIŠEL PORAVNAT RAČUNE?

11. Zakaj lahko rečemo, da bo Jezus poravnal račune s svojimi sužnji med veliko stisko?

11 Jezus bo prišel poravnat račune s svojimi sužnji proti koncu velike stiske, ki je tik pred nami. Zakaj lahko to rečemo? Jezus je v prerokbi, ki je zapisana v 24. in 25. poglavju Matejevega evangelija, večkrat omenil svoj prihod. Glede sojenja, do katerega bo prišlo med veliko stisko, je rekel, da bodo ljudje takrat »videli [. . .] Sina človekovega prihajati na nebeških oblakih«. Svoje sledilce, ki živijo  v zadnjih dneh, je spodbudil k čuječnosti, ko je rekel »Ne veste, katerega dne pride vaš Gospod« in »Sin človekov [bo] prišel ob uri, ko si ne boste mislili«. (Mat. 24:30, 42, 44) Ko je torej Jezus rekel, da je »gospodar teh sužnjev prišel in z njimi poravnal račune«, je očitno imel v mislih čas ob koncu te stvarnosti, ko bo prišel izvršit obsodbo. * (Mat. 25:19)

12., 13. a) Kaj gospodar reče prvima sužnjema in zakaj? b) Kdaj bodo maziljenci dokončno zapečateni? (Glej okvir » Račun poravnajo ob smrti«.) c) Kaj bodo za nagrado prejeli tisti, ki bodo razglašeni za ovce?

12 Kakor pove prilika, gospodar ob svojem prihodu ugotovi, da sta prva sužnja – enemu je zaupal pet talentov, drugemu pa dva – zvesta, saj sta talente podvojila. Obema reče enako: »Dobro si opravil, dobri in zvesti suženj! V malem si bil zvest, postavil te bom nad veliko.« (Mat. 25:21, 23) Kaj lahko potem pričakujemo, da se bo zgodilo, ko bo Gospodar, oslavljeni Jezus, v prihodnosti prišel izvršit obsodbo?

13 Jezusovi prizadevni maziljeni učenci, ki jih predstavljata prva sužnja, bodo tik pred začetkom velike stiske dokončno zapečateni. (Raz. 7:1–3) Jezus jim bo pred harmagedonom podelil obljubljeno nebeško nagrado. Tiste, ki imajo zemeljsko upanje in podpirajo Kristusove brate pri oznanjevanju, pa bo kot sodnik spoznal za ovce in jih nagradil z življenjem na zemlji pod vlado Božjega kraljestva. (Mat. 25:34)

HUDOBNI IN LENI SUŽENJ

14., 15. Ali je Jezus namigoval na to, da bo veliko njegovih maziljenih bratov postalo hudobnih in lenih? Pojasni.

14 Zadnji suženj iz prilike je svoj talent zakopal, namesto da bi z njim trgoval ali pa ga vsaj vložil pri bankirjih. Ta suženj je bil slab, saj je namerno nasprotoval gospodarjevim interesom. Gospodar mu je upravičeno rekel: »Hudobni in leni suženj.« Odvzeli so mu talent in ga dali tistemu, ki jih je imel deset. Hudobnega sužnja so nato vrgli »ven v zunanjo temo«. »Tam bo jok in škripanje z zobmi.« (Mat. 25:24–30; Luk. 19:22, 23)

15 Jezus je rekel, da je eden od gospodarjevih treh sužnjev skril talent. Ali je s tem namigoval, da bo ena tretjina njegovih maziljenih sledilcev hudobna in lena? Ne. Poglejmo si sobesedilo. Jezus je v ponazoritvi o  zvestem in preudarnem sužnju omenil hudobnega sužnja, ki pretepa druge sužnje. Jezus s tem ni napovedal, da se bo pojavil razred hudobnega sužnja, ampak je zvestega sužnja le posvaril, naj pazi, da ne bo postal hudoben. Podobno Jezus v ponazoritvi o desetih devicah ni namigoval na to, da bo polovica njegovih maziljenih sledilcev ravnala kakor pet nespametnih devic. Svoje duhovne brate je zgolj opozoril na to, kaj bi se zgodilo, če bi nehali biti čuječi in pripravljeni na njegov prihod. * Torej lahko glede na sobesedilo razumno sklenemo, da Jezus v ponazoritvi o talentih ni hotel reči, da bo v zadnjih dneh veliko njegovih maziljenih bratov postalo hudobnih in lenih. Svoje maziljene sledilce je samo opozoril, da morajo biti vedno marljivi oziroma da morajo trgovati s talenti in da nikoli ne smejo misliti in ravnati kakor hudobni suženj. (Mat. 25:16)

16. a) Kaj se naučimo iz prilike o talentih? b) Kako je ta članek razjasnil naše razumevanje prilike o talentih? (Glej okvir » Kako bi morali razumeti ponazoritev o talentih?«.)

16 Iz prilike o talentih se naučimo dvoje. Prvič, Gospodar oziroma Kristus je svojim maziljenim sužnjem zaupal nekaj, kar je zanj dragoceno – nalogo, naj oznanjujejo in pridobivajo učence. Drugič, Kristus od vseh nas pričakuje, da marljivo oznanjujemo. Če tako ravnamo, smo lahko prepričani, da nas bo Gospodar nagradil za našo vero, čuječnost in zvestobo. (Mat. 25:21, 23, 34)

^ odst. 3 To, kdo je zvesti in preudarni suženj, pojasnjuje Stražni stolp, 15. julij 2013, strani 21, 22, odstavki 8–10. Koga predstavljajo device, je pojasnjeno v prejšnjem članku revije, ki jo bereš. Ponazoritev o ovcah in kozlih pa je pojasnjena v Stražnem stolpu, 15. oktober 1995, strani 23–28, in v naslednjem članku revije, ki jo bereš.

^ odst. 5 V Jezusovih dneh je bil talent vreden približno 6000 denarijev. Potemtakem je povprečni delavec, ki je v enem dnevu zaslužil en denarij, za en sam talent moral delati okoli 20 let.

^ odst. 8 Satan je po smrti apostolov povzročil, da je prišlo do odpadništva, ki je nato uspevalo dolga stoletja. V tem času se ni oznanjevalo prav veliko. Toda to se je spremenilo v času »žetve« oziroma v zadnjih dneh. (Mat. 13:24–30, 36–43) Glej Stražni stolp, 15. julij 2013, strani 9–12.

^ odst. 15 Glej 13. odstavek v članku »Ali bedite?« v tej reviji.