Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Stražni stolp – preučevalna izdaja  |  Avgust 2014

Hrana ob pravem času – ali jo dobivaš?

Hrana ob pravem času – ali jo dobivaš?

ŽIVIMO v najtežavnejšem obdobju človeške zgodovine. (2. Tim. 3:1–5) Naša ljubezen do Jehova in odločenost živeti po njegovih pravičnih merilih sta vsak dan na preizkušnji. Jezus je ta težavni čas napovedal in obenem svojim sledilcem zagotovil, da bodo prejeli potrebne spodbude za to, da zdržijo do konca. (Mat. 24:3, 13; 28:20) Želel jih je okrepiti, zato je postavil zvestega sužnja, »da jim ob pravem času daje hrano«. (Mat. 24:45, 46)

Od leta 1919, ko je bil zvesti suženj postavljen, se v Božjo organizacijo zbira in prejema duhovno hrano na milijone »služabnikov« iz vseh jezikov. (Mat. 24:14; Raz. 22:17) Vendar ni v vseh jezikih na razpolago enaka količina gradiva niti nimajo vsi dostopa do naših publikacij, ki so v elektronski obliki. Mnogi si na primer ne morejo ogledati videoposnetkov in prebrati člankov, ki so objavljeni samo na spletnem mestu jw.org. Ali to pomeni, da so nekateri prikrajšani za hrano, ki jo potrebujejo, da bi ostali duhovno zdravi? Da bi glede tega prišel do pravilnega sklepa, razmisli o odgovorih na štiri ključna vprašanja.

 1. Kaj je osnovna sestavina hrane, s katero nas Jehova oskrbuje?

Jezus je Satanu, ko ga je ta skušal zmamiti, da bi spremenil kamenje v kruh, rekel: »Človek naj ne živi samo od kruha, ampak tudi od vsake besede, ki prihaja iz Jehovovih ust.« (Mat. 4:3, 4) Jehovove besede so zapisane v Bibliji. (2. Pet. 1:20, 21) Torej je osnovna sestavina naše duhovne hrane Biblija. (2. Tim. 3:16, 17)

Jehovova organizacija je poskrbela, da je Sveto pismo – prevod novi svet v celoti ali deloma na voljo že v več kot 120 jezikih in vsako leto se to število še poveča. V več tisoč jezikih pa je v celoti ali deloma na razpolago še milijarde izvodov drugih svetopisemskih prevodov. Ta osupljivi dosežek je v skladu z Božjo voljo, saj Jehova hoče, »da bi se rešili vsakršni ljudje in da bi prišli do točnega spoznanja resnice«. (1. Tim. 2:3, 4) In ker »nič od tega, kar je bilo ustvarjeno, ni skrito njegovemu pogledu«, smo lahko prepričani, da bo v svojo organizacijo pritegnil vse, ki »se zavedajo svojih duhovnih potreb«, in jim priskrbel duhovno hrano. (Heb. 4:13; Mat. 5:3, 6; Jan. 6:44; 10:14)

2. Kakšno vlogo imajo pri oskrbi z duhovno hrano naše publikacije?

Da bi si posameznik pridobil močno vero, ni dovolj, da Biblijo le bere. Prebrano mora tudi razumeti in naučeno udejanjati. (Jak. 1:22–25) Nekemu etiopskemu evnuhu v prvem stoletju je bilo to jasno. Ravno je bil zatopljen v Božjo Besedo, ko ga je evangelizator Filip vprašal: »Ali res razumeš to, kar bereš?« Evnuh je odgovoril: »Le kako naj bi razumel, če me kdo ne pouči?« (Apd. 8:26–31) Filip mu je nato pomagal, da si je pridobil točno spoznanje o Božji Besedi. Evnuha se je to, kar je izvedel, tako dotaknilo, da se je dal krstiti. (Apd. 8:32–38) Podobno je z nami. Naše na Bibliji temelječe publikacije nam pomagajo, da si pridobivamo točno spoznanje o resnici. Dotaknejo se naših čustev in nas motivirajo, da naučeno udejanjamo. (Kol. 1:9, 10)

Po teh publikacijah Jehovovi služabniki dobivamo duhovno hrano in pijačo v velikih količinah. (Iza. 65:13) Stražni stolp na primer, ki je na voljo v 210 jezikih, pojasnjuje biblijske prerokbe, nam pomaga vse jasneje razumeti globoke duhovne resnice in nas motivira, da živimo po biblijskih načelih. Revija Prebudite se!, ki izhaja v približno 100 jezikih, širi naše poznavanje Jehovovih stvaritev in nas uči, kako udejanjati biblijske uporabne nasvete. (Preg. 3:21–23; Rim. 1:20) Zvesti suženj pripravlja svetopisemsko gradivo v več kot 680 jezikih! Ali si vsak dan vzameš čas za branje Biblije? Ali prebereš vsako novo revijo in vse nove publikacije, ki vsako leto izidejo v tvojem jeziku?

Poleg publikacij Jehovova organizacija pripravlja tudi očrte biblijskih govorov za naše shode, zbore in zborovanja. Ali uživaš v govorih, dramah, prikazih in intervjujih, ki so ob takšnih priložnostih predstavljeni? Jehova prav zares skrbi, da imamo bogato duhovno pojedino! (Iza. 25:6)

 3. Ali lahko postaneš duhovno nedohranjen, če v tvojem jeziku niso na voljo vse publikacije, ki izidejo?

Odgovor je ne. Pravzaprav nas to, da imajo nekateri Jehovovi služabniki morda včasih na voljo več duhovne hrane kakor drugi, ne bi smelo presenetiti. Zakaj ne? Razmislimo o apostolih. Imeli so več pouka kakor mnogi drugi učenci v prvem stoletju. (Mar. 4:10; 9:35–37) Kljub temu pa ti drugi učenci niso bili duhovno nedohranjeni; dobili so to, kar so potrebovali. (Efež. 4:20–24; 1. Pet. 1:8)

Prav tako je vredno omeniti, da veliko tega, kar je Jezus med svojim bivanjem na zemlji rekel in naredil, v evangelijih ni zapisano. Apostol Janez je napisal: »Je pa še veliko drugega, kar je Jezus storil, in če bi se vse to do podrobnosti napisalo, menim, da tudi ves svet ne bi imel prostora za zvitke, ki bi se napisali.« (Jan. 21:25) Čeprav so Jezusovi sledilci v prvem stoletju imeli o popolnem človeku Jezusu več informacij, kakor jih imamo mi, pa zaradi tega nismo prikrajšani. Jehova je poskrbel, da o Jezusu vemo dovolj, da lahko hodimo po njegovih stopinjah. (1. Pet. 2:21)

Pomislimo tudi na pisma, ki so jih apostoli poslali občinam v prvem stoletju. Najmanj eno pismo, ki ga je napisal Pavel, v Bibliji ni ohranjeno. (Kol. 4:16) Ali smo zato, ker tega pisma nimamo na voljo, premalo duhovno nahranjeni? Seveda ne. Jehova ve, kaj potrebujemo, in nam daje dovolj, da lahko ostanemo duhovno močni. (Mat. 6:8)

Jehova ve, kaj potrebujemo, in nam daje dovolj, da lahko ostanemo duhovno močni.

Danes imajo nekateri Jehovovi služabniki na voljo več duhovne hrane kakor drugi. Ali govoriš jezik, v katerem je izdanih le nekaj publikacij? Če je tako, vedi, da se Jehova zate zanima. Preučuj gradivo, ki ga imaš, in če je mogoče, obiskuj shode v jeziku, ki ga razumeš. In bodi prepričan, da te bo Jehova ohranjal duhovno močnega. (Ps. 1:2; Heb. 10:24, 25)

4. Ali lahko duhovno oslabiš, če nimaš dostopa do gradiva na jw.org?

Na našem spletnem mestu objavljamo naše revije in druge publikacije, namenjene preučevanju Biblije. Na tej strani je tudi gradivo, ki pomaga parom, mladostnikom in tistim z majhnimi otroki. Koristno je, da družine to gradivo pregledujejo na svojem družinskem čaščenju. Poleg tega naša spletna stran poroča o posebnih dogodkih, kot sta podelitev diplom šole Gilead in letna skupščina, ter našo svetovno bratovščino obvešča o naravnih nesrečah, v katerih je bilo prizadeto tudi Jehovovo ljudstvo, in pravnih primerih, povezanih z nami. (1. Pet. 5:8, 9) Ta spletna stran je tudi izvrsten oznanjevalski pripomoček, saj dobro novico ponese celo v dežele, kjer je naše delo omejeno ali prepovedano.

Vendar lahko ostaneš duhovno močan ne glede na to, ali imaš dostop do naše spletne strani ali ne. Suženj si zelo prizadeva, da priskrbi dovolj tiskanega gradiva, da so lahko vsi služabniki dobro duhovno nahranjeni. Zato se nihče ne bi smel čutiti dolžnega, da bi samo zato, da bi imel dostop do jw.org, kupil za to potrebno napravo. Nekateri se s tistimi, ki nimajo dostopa do interneta, morda osebno dogovorijo, da zanje natisnejo nekaj gradiva z našega spletnega mesta, vendar pa se ne zahteva, da za to skrbi občina.

Hvaležni smo Jezusu, ker drži svojo obljubo, da bo skrbel za naše duhovne potrebe. Lahko smo prepričani, da nas bo Jehova, medtem ko ti težavni zadnji dnevi hitijo proti svojemu koncu, še naprej oskrboval z duhovno hrano ob pravem času.