»Ker mi je vdan, ga bom rešil. Obvaroval ga bom, ker je spoznal moje ime.« (PS. 91:14)

1., 2. Kako se razlikujemo glede na družinske okoliščine in duhovno preteklost?

JEHOVA je ustanovil družinsko ureditev. (Efež. 3:14, 15) Celo v isti družini imajo njeni člani različne osebnostne značilnosti in okoliščine. Morda si od rojstva do odrasle dobe živel pri starših. Drugi so morda starše izgubili bodisi zaradi bolezni bodisi v prometni nesreči ali pa zaradi kakšne druge tragične okoliščine. Spet drugi pa sploh ne vedo, kdo so njihovi starši.

2 Tudi člani družine Jehovovih častilcev imajo različno duhovno preteklost. Morda si bil »vzgojen v resnici«, kot bi rekli nekateri, in so ti Božja načela vcepili starši. (5. Mojz. 6:6, 7) Ali pa si eden od tisočev, ki so resnico spoznali tako, da so jim jo oznanili drugi Jehovovi služabniki. (Rim. 10:13–15; 1. Tim. 2:3, 4)

3. Kaj nam je vsem skupno?

3 Kljub omenjenemu so nam nekatere stvari skupne. Vsi trpimo zaradi posledic Adamove neposlušnosti in smo podedovali nepopolnost, greh in smrt. (Rim. 5:12) Toda vseeno lahko Jehova kot pravi častilci upravičeno naslavljamo z »naš oče«. Staroveško Božje izvoljeno ljudstvo je lahko izreklo  besede, zapisane v Izaiju 64:8: »Jehova, ti si naš oče.« Pa tudi Jezus je svojo vzorčno molitev začel z besedami: »Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime.« (Mat. 6:9)

4., 5. O čem bi bilo dobro razmišljati, ko se bomo poglobili v to, koliko cenimo našega Očeta, Jehova?

4 Naš nebeški Oče nam kot ljudstvu, ki v veri kliče njegovo ime, naklanja potrebno skrb in zaščito. Psalmist takole citira njegove besede: »Ker mi je [pravi častilec] vdan, ga bom rešil. Obvaroval ga bom, ker je spoznal moje ime.« (Ps. 91:14) Res, Bog Jehova nas ljubeče rešuje pred sovražniki in nas kot svoje ljudstvo ščiti, tako da nas ne iztrebijo.

5 Da bi še bolj cenili našega nebeškega Očeta, razmislimo o treh pomembnih dejstvih: 1. Naš Oče je naš oskrbovalec. 2. Jehova je naš zaščitnik. 3. Bog je naš najboljši prijatelj. Koristno bo, če bomo ob pregledovanju teh dejstev poglobljeno razmislili o svojem odnosu z Bogom in videli, kako mu lahko kot svojemu Očetu izkažemo spoštovanje. Dobro bo tudi, da razmislimo o tem, kako Jehova blagoslavlja tiste, ki se mu približajo. (Jak. 4:8)

JEHOVA, VELIKI OSKRBOVALEC

6. Kako Jehova med drugim dokazuje, da je dajalec »vsakega dobrega daru«?

6 »Vsak dober dar in vsako popolno darilo je od zgoraj,« je napisal učenec Jakob, »prihaja namreč od Očeta nebesnih luči.« (Jak. 1:17) Čudovito Jehovovo darilo je že življenje samo. (Ps. 36:9) Če svoje življenje uporabljamo za izpolnjevanje Božje volje, smo že sedaj zelo blagoslovljeni, obenem pa lahko upamo na večno življenje v novem svetu. (Preg. 10:22; 2. Pet. 3:13) Toda kako je glede na tragične posledice Adamove neposlušnosti to sploh mogoče?

7. Kako nam je Bog omogočil, da smo lahko z njim v tesnem odnosu?

7 Res je, Jehova je veliki oskrbovalec v nešteto pogledih. Zaradi svoje nezaslužene dobrotljivosti nas na primer rešuje. Dejstvo je, da smo vsi grešni in smo od svojega zemeljskega praočeta podedovali nepopolnost. (Rim. 3:23) Toda Jehova je iz svoje ljubezni sam storil prvi korak, s katerim nam je omogočil, da smo lahko z njim v tesnem odnosu. »Božja ljubezen se je na nas razodela s tem,« je napisal apostol Janez, »da je Bog svojega edinorojenega Sina odposlal v svet, da bi po njem lahko dobili življenje. Ta ljubezen ni v tem, da bi bili mi ljubili Boga, temveč v tem, da je on ljubil nas in je odposlal svojega Sina kot spravno žrtev za naše grehe.« (1. Jan. 4:9, 10)

8., 9. Kako se je Jehova izkazal za velikega oskrbovalca v času Abrahama in Izaka? (Glej sliko pri naslovu.)

8 V 19. stoletju pr. n. št. je prišlo do dogodka preroškega pomena, ki razkriva, koliko je bil Jehova v svoji ljubezni pripravljen narediti za poslušne ljudi, da bi ti lahko dobili večno življenje. V Hebrejcem 11:17–19 beremo: »Zaradi vere je Abraham, ko je bil preizkušen, tako rekoč že daroval Izaka. Mož, ki je z veseljem sprejel obljube, se je že pripravljal, da bi daroval svojega edinorojenega sina, čeprav mu je bilo rečeno: ‚To, kar se bo imenovalo »tvoje seme«, bo prišlo po Izaku.‘ Toda pomislil je na to, da ga je Bog zmožen celo obuditi od mrtvih, in on ga je tudi res dobil iz objema smrti kot ponazoritev.« Vzporednice ni težko videti. Jehova je za človeštvo daroval svojega Sina, Jezusa Kristusa. (Beri Janez 3:16, 36.)

 9 Izak je bil gotovo presrečen, da mu ni bilo treba umreti žrtvene smrti! Nedvomno je bil hvaležen Bogu, da je priskrbel nadomestno žrtev – ovna, ki se je zapletel v bližnje grmovje. (1. Mojz. 22:10–13) Nič čudnega, da je Abraham ta kraj poimenoval »Jehova Jiré«, kar pomeni »Jehova bo priskrbel«. (1. Mojz. 22:14; pdč. op.)

SREDSTVO SPRAVE

10., 11. Kdo prednjači v »službi sprave« in kako to dela?

10 Ko poglobljeno premišljujemo o tem, kako Jehova dokazuje, da je veliki oskrbovalec, hvaležno priznavamo pomembno vlogo Jezusa Kristusa, tako kakor jo je Pavel, ki je napisal: »Presodili [smo], da je en človek umrl za vse. Vsi so namreč že umrli in on je umrl za vse, da tisti, ki živijo, ne bi več živeli zase, temveč za tistega, ki je zanje umrl in je bil obujen.« (2. Kor. 5:14, 15)

11 Zgodnji kristjani so iz ljubezni do Boga in iz hvaležnosti za neprecenljivo čast, da mu lahko služijo, z veseljem sprejeli »službo sprave«. Z oznanjevanjem in pridobivanjem učencev so ljudem poštenega srca omogočili, da so se spravili z Bogom ter postali njegovi prijatelji in nazadnje njegovi duhovni otroci. Danes maziljeni Jehovovi služabniki opravljajo enako službo. Zaradi dela, ki ga opravljajo kot Božji in Kristusovi veleposlaniki, lahko Jehova prav naravnane ljudi pritegne k sebi, ti pa začnejo vanj verovati. (Beri 2. Korinčanom 5:18–20; Jan. 6:44; Apd. 13:48.)

12., 13. Kako lahko pokažemo, da smo hvaležni za vse, kar nam daje Jehova?

12 Skupaj z maziljenci iz hvaležnosti do Jehova kot velikega oskrbovalca sodelujejo pri oznanjevanju Kraljestva tudi vsi kristjani z zemeljskim upanjem. Pri tej dejavnosti uporabljamo Biblijo, ki je še eno sijajno Božje darilo. (2. Tim. 3:16, 17) Če Božjo navdihnjeno Besedo na oznanjevanju spretno uporabljamo, drugim ponujamo možnost, da dobijo večno življenje. Za pomoč pri tem delu pa se vsi zanašamo na še eno Jehovovo darilo – njegov sveti duh. (Zah. 4:6; Luk. 11:13) In kot lahko vidimo iz vsakoletne izdaje Letopisa Jehovovih prič, so rezultati izjemni. Sodelovati pri tem delu, s katerim hvalimo našega Očeta in Oskrbovalca, je res velika čast!

13 Glede na vse, s čimer nas Bog oskrbuje, je dobro, da se vprašamo: »Ali si na oznanjevanju po svojih najboljših močeh prizadevam, da bi tako Jehovu pokazal, kako zelo sem hvaležen za vse, kar nam daje? V čem vse se lahko izboljšam, da bi postal še učinkovitejši oznanjevalec dobre novice?« Svojo hvaležnost za čudovite stvari, ki nam jih priskrbuje Bog, lahko pokažemo tako, da dajemo delo v prid Kraljestva na prvo mesto v življenju. Če tako ravnamo, bo Jehova poskrbel, da bodo naše potrebe zadovoljene. (Mat. 6:25–33) Ker nas Bog tako ljubi, gotovo želimo storiti vse, kar lahko, da bi mu bili po volji in bi razveseljevali njegovo srce. (Preg. 27:11)

14. Kako se Jehova izkazuje za rešitelja svojega ljudstva?

14 Psalmist David je pel: »Jaz pa sem v stiski in reven, toda Jehovu je mar zame. Ti si moja pomoč in moj rešitelj.« (Ps. 40:17) Jehova se je že večkrat izkazal za rešitelja svojega ljudstva kot skupine, še posebej kadar je bilo to tarča hudega preganjanja in nenehnega pritiska sovražnikov. Bogu smo za njegovo pomoč v takšnih trenutkih in za mnoge duhovne darove, ki nam jih stalno daje, neizmerno hvaležni!

 JEHOVA ŠČITI

15. Povej, kako si ljubeč oče prizadeva zaščititi svojega otroka.

15 Ljubeč oče svoje otroke, poleg tega da jim priskrbi vse potrebno, tudi ščiti. Če bi bili v nevarnosti, bi jih seveda skušal rešiti. Neki brat se spominja dogodka iz svojega življenja, ko je bil še deček. Z očetom sta se vračala z oznanjevanja in pri tem morala prečkati potok. Toda tisto jutro je bil močan naliv, tako da je potok poplavil. Prečkala sta ga lahko samo tako, da sta preskakovala s kamna na kamen. Deček je hodil pred očetom, na enem kamnu pa je izgubil ravnotežje, padel v naraslo vodo in dvakrat ga je potegnilo pod gladino. Oče ga je hitro zgrabil za ramo in rešil pred utopitvijo. Kako zelo hvaležen mu je bil sin! Podobno naš nebeški Oče rešuje nas pred besnečimi hudourniki tega hudobnega sveta in njegovim vladarjem Satanom. Jehova je vsekakor najboljši zaščitnik, kar jih kdo lahko ima. (Mat. 6:13; 1. Jan. 5:19)

16., 17. Kako je Jehova pomagal Izraelcem in jih ščitil, ko so se bojevali z Amalečani?

16 To, kako ljubeč zaščitnik je Jehova, lepo ponazarja dogodek, do katerega je prišlo po tistem, ko je Izraelce leta 1513 pr. n. št. rešil iz egiptovskega suženjstva in jih čudežno ščitil, ko so prečkali Rdeče morje. Pot so nadaljevali skozi pustinjo proti gori Sinaj in prispeli v Refidim.

17 Glede na Božjo prerokbo iz 1. Mojzesove 3:15 si je Satan morda zelo prizadeval najti priložnost, da napade na videz nezaščitene Izraelce. To je storil po Amalečanih, sovražnikih Božjega ljudstva. (4. Mojz. 24:20) Toda razmislimo, kaj je storil Jehova po štirih zvestih možeh: Jozuetu, Mojzesu, Aronu in Huru. Medtem ko se je Jozue bojeval z Amalečani, so Mojzes, Aron in Hur stali na  sosednjem hribu. Ko je Mojzes držal roke kvišku, so Izraelci v bitki zmagovali. Ko so se mu roke utrudile, sta mu jih Aron in Hur podpirala. Tako je Jozue z Jehovovo pomočjo in zaščito »Amalečáne ter vojsko, ki je bila z njimi, porazil«. (2. Mojz. 17:8–13) Mojzes je na tem mestu zgradil oltar in ga poimenoval »Jehova Nissi«, kar verjetno pomeni »Jehova je moj prapor«. (Beri 2. Mojzesova 17:14, 15; pdč. op.)

OBVAROVANI PRED SATANOVIMI KREMPLJI

18., 19. Kako Bog ščiti svoje služabnike v našem času?

18 Jehova ščiti tiste, ki ga ljubijo in ubogajo. Kakor Izraelci pri Refidimu tudi mi iščemo varnost pri Bogu, kadar nam pretijo sovražniki. Jehova nas je kot skupino že večkrat zaščitil in pazi na nas, da se ne bi ujeli v Hudičeve kremplje. Samo pomisli na mnoge okoliščine, ko je Bog zaščitil naše brate, ki so vztrajali v svoji krščanski nevtralnosti. Tako je bilo na primer v Nemčiji in drugih deželah med nacizmom v tridesetih letih prejšnjega stoletja in na začetku štiridesetih. Če prebiramo življenjske zgodbe in pripovedi v Letopisu, ki govorijo o tem, kako je Bog ščitil svoje služabnike v času preganjanja, in o njih premišljujemo, nam to okrepi zaupanje v Jehova, ki je naše zavetje. (Ps. 91:2)

Jehova nam lahko po sočastilcih pomaga, da v težkih časih ostanemo zvesti. (Glej odstavke 18–20.)

19 Po Jehovovi organizaciji in publikacijah, ki jih ta izdaja, dobivamo ljubeče opomine, ki so nam v zaščito. Razmisli, kako se je to v zadnjem času izkazalo za koristno. Ta svet se vse bolj pogreza v močvirje razbrzdanosti in pornografije, Jehova pa nas z odločnimi opomini in praktično pomočjo opozarja na nevarnosti, ki ogrožajo našo moralo. Kot naš oče nam na primer svetuje, naj se ogibamo slabe družbe, tako da ne zlorabljamo spletnih socialnih mrež. * (1. Kor. 15:33)

20. Katera zaščita in vodstvo sta na voljo v krščanski občini?

20 Kako lahko pokažemo, da smo res »poučeni od Jehova«? Tako da pozorno poslušamo njegove zapovedi. (Iza. 54:13) V varnem zavetju naših občin najdemo potrebno vodstvo in zaščito, saj so tam zvesti možje, ki služijo kot starešine in nam dajejo svetopisemsko pomoč in nasvete. (Gal. 6:1) Jehovovo nežno skrb večinoma občutimo ravno po teh »darovih v obliki ljudi«. (Efež. 4:7, 8) Kako bi se morali odzvati, če po njih dobimo kak nasvet? Morali bi se voljno podrediti in ubogati. Če tako ravnamo, nas Jehova blagoslavlja. (Heb. 13:17)

21. a) Kaj bi se morali odločiti? b) O čem bo govoril naslednji članek?

21 Odločimo se, da se bomo pustili voditi svetemu duhu in se tako podrejali vodstvu našega nebeškega Očeta. Poleg tega bi morali poglobljeno premišljevati o življenju njegovega Sina, Jezusa Kristusa, čigar edinstveni zgled si prizadevamo posnemati. Jezus je bil poslušen vse do smrti, in za to prejel zelo veliko nagrado. (Fil. 2:5–11) Tudi mi bomo blagoslovljeni, če bomo z vsem srcem zaupali v Jehova. (Preg. 3:5, 6) Zato vedno glejmo na Jehova kot na oskrbovalca in zaščitnika, ki mu ga ni para. Služiti njemu pomeni veliko veselje in izjemno čast! Našega Očeta bomo še bolj vzljubili, če bomo razmislili tudi o tretjem vidiku njegove skrbi za nas – o njegovem prijateljstvu. Naslednji članek bo govoril o tem, kako se Jehova izkazuje kot naš najboljši prijatelj.

^ odst. 19 Zglede takšnih opominov lahko najdemo v članku »Internet – modra uporaba tega globalnega orodja« v Stražnem stolpu, 15. avgust 2011, strani 3–5, ter v člankih »Pazimo se Hudičevih zank!« in »Ostanimo neomajni in se varujmo Satanovih pasti!« v Stražnem stolpu, 15. avgust 2012, strani 20–29.