»Velika in čudovita so tvoja dela, Bog Jehova, [. . .] Kralj večnosti.« (RAZ. 15:3)

1., 2. Kaj bo doseglo Božje kraljestvo in zakaj smo lahko prepričani, da bo prišlo?

SPOMLADI leta 31 n. št. je Jezus Kristus na gori v bližini Kafarnauma svoje sledilce naučil, naj v molitvah prosijo naslednje: »Naj pride tvoje kraljestvo.« (Mat. 6:10) Danes mnogi dvomijo, da bo Kraljestvo sploh kdaj prišlo. Mi pa smo prepričani, da bodo naše iskrene molitve za prihod Božjega kraljestva uslišane.

2 Jehova bo uporabil Kraljestvo, da bo združil v enotnosti svojo družino v nebesih in na zemlji. Ta Božji namen se bo uresničil. (Iza. 55:10, 11) Pravzaprav je Jehova v naših dneh že zakraljeval! Dokaz tega so vznemirljivi dogodki v zadnjih 100 letih. Bog opravlja velika in čudovita dela v dobro milijonov svojih zvestovdanih podložnikov. (Zah. 14:9; Raz. 15:3) Pa vendar to, da Jehova zakraljuje, ni isto kot to, da pride Božje kraljestvo, za katero nas je Jezus učil moliti. Kako se to dvoje razlikuje in kako je povezano z nami?

JEHOVOV USTOLIČENI KRALJ STOPI V AKCIJO

3. a) Kdaj in kje je bil Jezus postavljen za kralja? b) Kako bi dokazal, da je bilo Kraljestvo ustanovljeno leta 1914? (Glej podčrtno opombo.)

3 Proti koncu 19. stoletja je luč posijala na 2500 let staro prerokbo, ki jo je zapisal Daniel in se glasi: »V dneh teh kraljev bo Bog nebes ustanovil kraljestvo, ki ne bo nikoli pokončano.« (Dan. 2:44) Preučevalci Biblije so že desetletja  poudarjali, da bo leto 1914 pomembno leto. Mnogi ljudje so bili v tistem času optimistični. Neki pisec je izjavil: »Svet leta 1914 je bil poln upanja in obljub.« Toda kasneje istega leta je izbruhnila prva svetovna vojna, s čimer se je omenjena biblijska prerokba izpolnila. Za tem je prihajalo do lakot, potresov in bolezni ter izpolnjevanja drugih biblijskih prerokb, in vse to je neizpodbiten dokaz, da je Jezus Kristus leta 1914 v nebesih zavladal kot kralj Božjega kraljestva. * Tako je, Jehova je s tem, da je svojega Sina postavil za mesijanskega kralja, zakraljeval v novem smislu!

4. Kateri je bil prvi ukrep novoustoličenega kralja in h komu je nato usmeril svojo pozornost?

4 Prva naloga Božjega novopostavljenega kralja je bila ta, da se spusti v vojno s Satanom, glavnim nasprotnikom njegovega Očeta. Jezus je skupaj s svojimi angeli izgnal Hudiča in demone iz nebes. Ob tem je v nebesih zavladalo veliko veselje, na zemlji pa je nastopil čas gorja, kakršnega še ni bilo. (Beri Razodetje 12:7–9, 12.) Kralj je nato usmeril pozornost na svoje zemeljske podložnike, da jih prečisti, izobrazi in organizira za izpolnjevanje Božje volje. Poglejmo v nadaljevanju, kako so ti s svojim pozitivnim odzivom na te tri ukrepe kraljestvene vlade dober zgled nam danes.

MESIJANSKI KRALJ PREČISTI SVOJE ZVESTOVDANE PODLOŽNIKE

5. Katero očiščevanje je potekalo od leta 1914 do prve polovice leta 1919?

5 Potem ko je Jezus kot ustoličeni kralj odstranil iz nebes pokvarjeni vpliv Satana in demonov, mu je Jehova naročil, naj preveri duhovno stanje svojih sledilcev na zemlji in jih prečisti. Prerok Malahija je to opisal kot duhovno očiščevanje. (Mal. 3:1–3) Zgodovina pokaže, da je to potekalo od leta 1914 do prve polovice leta 1919. * Da bi torej lahko bili del Jehovove vesoljne družine, moramo biti čisti oziroma sveti. (1. Pet. 1:15, 16) Paziti moramo, da se ne bi kakor koli omadeževali s krivo vero ali politiko tega sveta.

6. Kako je poskrbljeno za duhovno hrano in zakaj je ta zelo pomembna?

6 Jezus je nato uporabil svojo kraljevsko oblast, da je postavil »zvestega in preudarnega sužnja«. Ta suženj naj bi redno pripravljal zdravo duhovno hrano za vse, ki sestavljajo »eno čredo«, za katero skrbi Jezus. (Mat. 24:45–47; Jan. 10:16) Od leta 1919 majhna skupina maziljenih bratov zvesto izpolnjuje pomembno odgovornost, da hrani »služabnike«. Obilje duhovne hrane, ki jo dobivamo po tem posredniku, nam pomaga, da si krepimo vero. Če jo uživamo, smo še bolj odločeni ostati čisti v duhovnem, moralnem, umskem in telesnem pogledu. Ta duhovna hrana je namenjena tudi našemu izobraževanju in vsebuje vse, kar potrebujemo, da bi lahko po svojih najboljših močeh sodelovali v najpomembnejšem delu, ki se danes opravlja na zemlji. Ali skrbiš za to, da ti ta duhovna hrana kar najbolj koristi?

KRALJ IZOBRAŽUJE SVOJE PODLOŽNIKE ZA VSESVETOVNO OZNANJEVANJE

7. Katero pomembno delo je začel Jezus, ko je bil na zemlji, in koliko časa naj bi se to delo še nadaljevalo?

7 Jezus je na začetku svojega služenja na zemlji rekel: »Dobro novico o Božjem kraljestvu moram oznaniti tudi drugim mestom, ker sem bil za to poslan.« (Luk. 4:43) To delo je bilo tri leta in pol osrednja stvar v njegovem življenju. Svojim sledilcem je dal navodilo: »Spotoma pa  oznanjujte: ‚Nebeško kraljestvo se je približalo.‘« (Mat. 10:7) Jezus je po svojem vstajenju napovedal, da bodo njegovi sledilci širili to sporočilo »do skrajnega konca zemlje«. (Apd. 1:8) Obljubil jim je, da bo to delo, ki rešuje življenja, tudi sam podpiral vse do današnjih dni. (Mat. 28:19, 20)

8. Kako je Kralj svoje zemeljske podložnike navdušil za akcijo?

8 Z letom 1919 je »dobra novica o kraljestvu« dobila dodaten pomen. (Mat. 24:14) V nebesih je vladal Kralj in zbral majhno skupino prečiščenih zemeljskih podložnikov. Ti so z veseljem upoštevali Jezusovo jasno zapoved: Po vsej zemlji oznanjujte dobro novico o tem, da Božje kraljestvo že vlada v nebesih! (Apd. 10:42) Septembra 1922 se je na primer na mednarodnem zborovanju v Cedar Pointu v ameriški zvezni državi Ohio zbralo skoraj 20.000 podložnikov Kraljestva. Samo zamisli si njihovo navdušenje, ko je brat Rutherford v govoru z naslovom »Nebeško kraljestvo se je približalo« objavil naslednje: »Glejte, Kralj vlada! Vi ste njegovi glasniki. Zato oznanjujte, oznanjujte, oznanjujte Kralja in njegovo Kraljestvo.« To je dva tisoč delegatov spodbudilo, da so podprli poseben »oznanjevalski dan«, v katerem so obiskali ljudi na njihovih domovih tudi do 72 kilometrov od kraja zborovanja. Neki delegat je navdušen za akcijo izjavil: »Poziva k oznanjevanju Kraljestva in gorečnosti zbrane množice ne bom nikoli pozabil!« Mnogi so čutili enako.

9., 10. a) V katerih šolah se izobražujemo za oznanjevalsko delo? b) Kako to izobraževanje koristi tebi?

9 Leta 1922 je bilo v 58 deželah po svetu dejavnih več kot 17.000 kraljestvenih oznanjevalcev. Toda treba jih je bilo izobraziti. V prvem stoletju je bodoči kralj svojim učencem dal določne napotke o tem, kaj, kje in kako oznanjevati. (Mat. 10:5–7; Luk. 9:1–6; 10:1–11) Jezus tudi danes ravna po enakem vzorcu. Skrbi za to, da vsi, ki podpirajo oznanjevanje Kraljestva, prejemajo navodila in da imajo vse, kar potrebujejo za učinkovito oznanjevanje. (2. Tim. 3:17) Po krščanski občini svoje podložnike izobražuje za oznanjevalsko delo. Med drugim to dela po Teokratični strežbeni šoli, ki poteka v vsaki od več kot 111.000 občin po svetu. Več kot sedem milijonov oznanjevalcev se tako uči s prilagodljivimi pristopi oznanjevati »vsakršnim ljudem« in jih poučevati. (Beri 1. Korinčanom 9:20–23.)

10 Poleg Teokratične strežbene šole so bile ustanovljene še druge biblijske šole, namenjene izobraževanju občinskih starešin, pionirjev, samskih bratov, krščanskih zakonskih parov, članov podružničnih odborov in njihovih žen, potujočih  nadzornikov in njihovih žen ter misijonarjev. * Učenci enega od razredov Biblijske šole za krščanske zakonske pare so takole izrazili hvaležnost za to šolanje: »Posebno usposabljanje, ki smo ga bili deležni, je še poglobilo našo ljubezen do Jehova in prispevalo k temu, da lahko bolje pomagamo drugim.«

11. Kako je mogoče, da kraljestveni oznanjevalci vztrajajo kljub nasprotovanju?

11 To zagnanost pri oznanjevanju Kraljestva in poučevanju je opazil naš sovražnik Satan. On skuša oznanjevanje ustaviti tako z neposrednimi kot tudi z zahrbtnimi napadi na kraljestveno sporočilo in na tiste, ki ga razglašajo. Toda vsa prizadevanja tega sovražnika se izjalovijo. Jehova je svojega Sina posadil »visoko nad vsako vladavino, oblast, moč, gospostvo«. (Efež. 1:20–22) Jezus kot kralj uporablja svojo oblast, da ščiti in vodi svoje učence, s čimer skrbi, da se izpolnjuje volja njegovega Očeta. * Dobra novica se še naprej oznanjuje, zato so milijoni iskrenih ljudi poučeni o Jehovu. Res nam je podeljena izjemna čast, da smemo sodelovati pri tem velikem delu!

KRALJ ORGANIZIRA SVOJE PODLOŽNIKE ZA VEČJO DEJAVNOST

12. Opiši nekatere organizacijske spremembe, do katerih je od vzpostavitve Kraljestva prišlo zaradi prečiščevanja.

12 Kralj že vse od ustanovitve Kraljestva leta 1914 prečiščuje Božje služabnike v tem, kako so organizirani za izpolnjevanje volje njegovega Očeta. (Beri Izaija 60:17.) Leta 1919 je bil v vsaki občini postavljen vodja službe, da je nadzoroval oznanjevalsko dejavnost. Leta 1927 je bilo organizirano redno oznanjevanje po hišah ob nedeljah. Leta 1931 so tisti, ki podpirajo Kraljestvo, sprejeli svetopisemsko ime Jehovove priče in to jih je spodbudilo k še večji dejavnosti. (Iza. 43:10–12) Od leta 1938 odgovorni bratje v občinah niso več izvoljeni, ampak so postavljeni teokratično. Od leta 1972 nadzorniška vloga v občini ni več zaupana samo enemu bratu, ampak starešinstvu. Vsi moški, ki so izpolnjevali pogoje za starešine in strežne služabnike, so bili spodbujeni, da se dajo na razpolago za izpolnjevanje naloge: »Pasite Božjo čredo, ki jo imate na skrbi.« (1. Pet. 5:2) Leta 1976 se je Vodstveni organ organiziral v šest odborov, da bi nadzoroval kraljestveno delo po svetu. Kralj, ki ga je postavil Jehova, je torej ustrezno skrbel za to, da so bili podložniki Kraljestva organizirani  vedno bolj teokratično oziroma skladno z Božjo voljo.

13. Kako so dosežki kraljestvene vlade v zadnjih 100 letih povezani s tvojim življenjem?

13 Pomisli, kaj vse je mesijanski kralj dosegel v prvih 100 letih svoje vlade! Prečistil je ljudstvo za Jehovovo ime. Že v 239 deželah vodi oznanjevanje dobre novice o Kraljestvu in milijone izobražuje o Jehovu. Več kot sedem milijonov zvestovdanih podložnikov združuje v enotnosti, in vsak od njih se daje na razpolago za izpolnjevanje volje njegovega Očeta. (Ps. 110:3) Prav zares, to, kar Jehova dela po Mesijanskem kraljestvu, je veličastno in čudovito. Pred nami pa so še bolj vznemirljivi dogodki!

PRIHODNJI BLAGOSLOVI MESIJANSKEGA KRALJESTVA

14. a) Kaj prosimo Boga, kadar v molitvah rečemo »Naj pride tvoje kraljestvo«? b) Kako se glasi naš letni stavek za leto 2014 in zakaj je ta povsem primeren?

14 Jehova je sicer svojega Sina, Jezusa Kristusa, že leta 1914 postavil za mesijanskega kralja, vendar to ni bil dokončni odgovor na naše molitve, v katerih prosimo: »Naj pride tvoje kraljestvo.« (Mat. 6:10) V Svetem pismu je napovedano, da bo Jezus izpolnil naročilo: »Pojdi, podjarmljaj si ljudstva sredi svojih sovražnikov!« (Ps. 110:2) Človeške vlade pod Satanovim nadzorom še vedno nasprotujejo Kraljestvu. Kadar molimo za prihod Božjega kraljestva, pravzaprav prosimo Boga za prihod mesijanskega kralja in njegovih sovladarjev, da naredijo konec človeškim vladam in odstranijo zemeljske nasprotnike Kraljestva. Tako se bodo izpolnile besede iz Daniela 2:44, in sicer, da bo Božje kraljestvo »vsa ta kraljestva [. . .] zdrobilo in uničilo«. Politični sovražniki Kraljestva bodo uničeni. (Raz. 6:1, 2; 13:1–18; 19:11–21) Čas, ko se bo to zgodilo, je zelo blizu. Zato je še kako primerno, da je naš letni stavek za leto 2014 ob 100. obletnici ustanovitve Božjega kraljestva v nebesih vzet iz Mateja 6:10 in se glasi »Naj pride tvoje kraljestvo«!

Naš letni stavek za leto 2014: »Naj pride tvoje kraljestvo.« (Matej 6:10)

15., 16. a) Do katerih vznemirljivih dogodkov bo prišlo med tisočletno vlado? b) Kaj bo Jezus nazadnje storil kot mesijanski kralj in kakšno vlogo bo to imelo v namenu, ki ga ima Jehova z vsemi svojimi stvarjenji?

15 Potem ko bo mesijanski kralj uničil Božje sovražnike, bo Satana in njegove demone vrgel v brezno za tisoč let. (Raz. 20:1–3) Hudobnega vpliva tako ne bo več in Kraljestvo bo lahko uveljavilo koristi Jezusove odkupne žrtve ter izničilo posledice Adamovega greha. Kralj bo obudil neštete milijone ljudi, ki spijo v grobovih, in organiziral obsežen izobraževalni program, da bi jih poučil o Jehovu. (Raz. 20:12, 13) Po vsej zemlji bodo podobne rajske razmere, kakršne so bile v edenskem vrtu. Vsi zvesti ljudje bodo dosegli popolnost.

16 Ob koncu Kristusove tisočletne vlade bo Mesijansko kraljestvo izpolnilo svoj namen. Zatem bo Jezus Kraljestvo izročil svojemu Očetu. (Beri 1. Korinčanom 15:24–28.) Med Jehovom in njegovimi zemeljskimi otroci ne bo več potreben posrednik. Vsi Božji sinovi v nebesih in Božji otroci na zemlji bodo živeli v enotnosti s svojim nebeškim Očetom kot del njegove vesoljne družine.

17. Kaj si odločen delati za Kraljestvo?

17 Vznemirljivi dogodki v zadnjih 100 letih kraljestvene vlade nam zagotavljajo, da ima Jehova vse pod nadzorom in da se bo njegov namen z zemljo izpolnil. Zato še naprej bodimo njegovi zvestovdani podložniki in oznanjujmo Kralja in njegovo Kraljestvo. To delajmo povsem prepričani, da bo Jehova kmalu odgovoril na naše iskrene molitve, v katerih ga prosimo: »Naj pride tvoje kraljestvo.«

^ odst. 10 Glej članek »Teokratične šole – dokaz Jehovove ljubezni« v Stražnem stolpu, 15. september 2012, strani 13–17.

^ odst. 11 Zglede pravnih zmag v različnih državah lahko najdeš v Stražnem stolpu, 1. december 1998, strani 19–22.