Ali si skrbno prebral zadnje številke Stražnega stolpa? Poglej, ali lahko odgovoriš na naslednja vprašanja:

Kaj je bibliomantija in kako naj bi nanjo gledali kristjani?

Bibliomantija je navada, pri kateri gre za to, da človek na slepo odpre Biblijo in verjame, da prva vrstica, ki mu pade v oči, vsebuje prav tisto, kar potrebuje. Pravi kristjani ne prerokujemo iz znamenj, ampak preučujemo Biblijo, da bi si pridobili točno spoznanje in bili deležni Božjega vodstva. (15. 12., stran 3)

Kaj je »svet«, ki bo minil?

»Svet«, ki bo minil, je človeštvo, ki ne živi v skladu z Božjo voljo. (1. Jan. 2:17) Zemlja in zvesti ljudje bodo preživeli. (1. 1., strani 5–7)

Kako nam Abel še vedno govori, čeprav je že umrl? (Heb. 11:4)

Govori nam po veri. Iz njegove vere se lahko kaj naučimo in si jo prizadevamo posnemati. Njegov zgled je še danes živ. (1. 1., stran 12)

Na katerih področjih moramo paziti, da nas ne bi kaj oddaljilo od Jehova?

Nekatera od teh področij so: zaposlitev ali kariera, izbira rekreacije in razvedrila, druženje z izobčenim sorodnikom, uporaba sodobne tehnike, skrb za zdravje, nepravilen pogled na denar in pripisovanje prevelike vrednosti lastnim pogledom ali položaju. (15. 1., strani 12–21)

Kaj se lahko naučimo iz Mojzesove ponižnosti?

Mojzes ni dovolil, da bi mu oblast, ki jo je imel, stopila v glavo. Ni se zanašal nase, ampak na Boga. Nikoli ne želimo dopustiti, da bi nam oblast, avtoriteta ali lastne sposobnosti stopile v glavo; zaupati želimo v Jehova. (Preg. 3:5, 6) (1. 2., stran 5)

Kje bodo obujeni živeli?

Omejeno število – 144.000 – jih bo živelo v nebesih. Večina pa bo obujena v življenje na zemlji, z možnostjo, da bodo lahko na njej večno živeli. (1. 3., stran 6)

Kaj je pomenilo, da so imeli Izraelci »neobrezano srce«? (Jer. 9:26)

Bili so zakrknjeni in uporni in so se morali znebiti vsega, kar je njihovo srce naredilo nedovzetno: mišljenja, želja ali motivov, ki so bili drugačni od Božjih. (Jer. 5:23, 24) (15. 3., strani 9, 10)

Kako je bil Jezus zgled nekoga, ki je imel smiselno življenje?

Smisel njegovega življenja je bilo izpolnjevanje Božje volje. Zelo rad je imel svojega Očeta pa tudi ljudi. Zato je vedel, da ima tudi Oče njega rad in da mu je v veselje. Vse to je bistveno za smiselno življenje. (1. 4., strani 4, 5)

Kdo sestavlja zemeljski del Božje organizacije?

Sestavljajo ga Vodstveni organ, podružnični odbori, potujoči nadzorniki, starešinstva, občine in posamezni oznanjevalci. (15. 4., stran 29)

Zakaj lahko rečemo, da Bog pri izvrševanju svojih obsodb ni bil krut?

Jehovu ni po volji smrt hudobnih. (Ezek. 33:11) Iz njegovih preteklih dejanj izvemo, da ljudi prej, preden nad njimi izvrši obsodbo, ljubeče posvari. To nas navdaja z upanjem, da lahko prihodnje izvršitve obsodb preživimo. (1. 5., strani 5, 6)

Ali so Izraelci zločince usmrtili tako, da so jih obesili na kol?

Ne. Drugi staroveški narodi so to počeli, toda ne Izraelci. Ti so, vsaj v času Hebrejskih spisov, zločince najprej usmrtili, na primer s kamenjanjem. (3. Mojz. 20:2, 27) Truplo pa so nato morda obesili na kol v svarilo drugim. (15. 5., stran 13)

Zakaj je svetovni mir tako težko dosegljiv?

Človek kljub mnogim dosežkom nima sposobnosti, »da usmerja svoje korake«. (Jer. 10:23) Svet je pod nadzorom Satana, zato ljudem ne bo uspelo vzpostaviti miru. (1. Jan. 5:19) (1. 6., stran 16)