Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Stražni stolp – preučevalna izdaja  |  April 2013

Ugotovi, »kaj je pomembnejše«

Ugotovi, »kaj je pomembnejše«

»Da bi ugotovili, kaj je pomembnejše.« (FIL. 1:10)

1., 2. Katera prerokba glede zadnjih dni je gotovo pritegnila pozornost Jezusovih učencev in zakaj?

PETER, Jakob, Janez in Andrej so bili končno sami s svojim Gospodarjem. To, kar je Jezus malo prej povedal glede uničenja templja, jih je zelo vznemirilo. (Mar. 13:1–4) Zato so ga vprašali: »Povej nam, kdaj se bo vse to zgodilo in kaj bo znamenje tvoje navzočnosti in sklenitve stvarnosti?« (Mat. 24:1–3) Jezus jim je začel pripovedovati o dogodkih oziroma okoliščinah, ki naj bi prinesle velike spremembe v življenje ljudi in obenem označevale zadnje dneve Satanove hudobne stvarnosti. Eden od teh dogodkov je gotovo še posebej pritegnil pozornost Jezusovih učencev. Jezus je napovedal, da bo za zadnje dneve poleg slabih stvari, kot so vojne, pomanjkanje hrane in naraščanje nezakonitosti, značilno tudi nekaj pozitivnega. Rekel je: »Ta dobra novica o kraljestvu se bo oznanjala po vsej naseljeni zemlji v pričevanje vsem narodom, in tedaj bo prišel konec.« (Mat. 24:7–14)

2 Učenci so skupaj z Jezusom Kristusom že oznanjevali dobro novico o Kraljestvu. (Luk. 8:1; 9:1, 2) Morda so se spomnili, da jim je dejal: »Žetev je res velika, delavcev pa malo. Zato Gospodarja žetve prosite, naj na svojo žetev pošlje delavce.« (Luk. 10:2) Ampak kako naj bi oznanjevali »po vsej naseljeni zemlji« in »v pričevanje vsem narodom«? Od kod naj bi prišli delavci? Ko bi tisti dan, ko so sedeli ob Jezusu, le lahko videli v prihodnost! Nedvomno bi bili osupli nad tem, kako se izpolnjuje teh nekaj besed, ki jih danes lahko preberemo v Mateju 24:14.

3. Kako se danes izpolnjujejo besede iz Luka 21:34 in kako bi se morali preiskati?

3 Živimo v času, ko se ta Jezusova prerokba izpolnjuje. Milijoni po vsej zemlji združeno oznanjujejo  dobro novico o Kraljestvu. (Iza. 60:22) Jezus pa je tudi nakazal, da bo v teh zadnjih dneh nekaterim izziv ostati osredotočeni na to delo. Njihova pozornost bo usmerjena drugam, zaradi česar bo njihovo srce »postalo obteženo«. (Beri Luka 21:34.) Tudi te besede se izpolnjujejo pred našimi očmi. Nekateri izmed Božjega ljudstva se pustijo speljati stran od tega, kar je pomembnejše. To se lahko vidi iz njihovih odločitev glede posvetnega dela, visokošolskega izobraževanja in pridobivanja gmotnih dobrin pa tudi iz tega, koliko časa porabijo za športne dejavnosti in zabavo. Drugi se pod težo pritiskov in skrbi vsakodnevnega življenja utrudijo. Vprašaj se: Kako pa je z menoj? Kaj moje odločitve povedo o tem, na kaj se osredinjam v življenju?

4. a) Kaj je Pavel v molitvi prosil glede kristjanov v Filipih in zakaj? b) Kaj bomo pregledali v tem in naslednjem članku in kako nam bo to pomagalo?

4 Kristjani, ki so živeli v prvem stoletju, so si morali zelo prizadevati, da so bile v središču njihovega življenja vedno duhovne dejavnosti. Zato je apostol Pavel za kristjane v Filipih molil, da bi »ugotovili, kaj je pomembnejše«. (Beri Filipljanom 1:9–11.) Podobno kot apostol Pavel si je takrat večina bratov in sester pridobila zaupanje, da »s še večjim pogumom in brez strahu govori Božjo besedo«. (Fil. 1:12–14) Tudi danes je tako, velika večina nas pogumno oznanjuje Božjo Besedo. Toda ali bi nam lahko razmišljanje o današnjih dosežkih Jehovove organizacije pomagalo, da bi se še bolj posvetili najpomembnejšemu delu, oznanjevanju? Vsekakor! Poglejmo torej v tem članku, kako Jehova skrbi, da se izpolnjuje prerokba iz Mateja 24:14. Na kaj se osredinja Jehovova organizacija in kako je lahko to v spodbudo nam in našim družinam? V naslednjem članku pa bomo spoznali, kaj nam lahko pomaga vztrajati v sveti službi in ostati v koraku z Jehovovo organizacijo.

NEBEŠKI DEL JEHOVOVE ORGANIZACIJE JE V GIBANJU

5., 6. a) Zakaj je Jehova dal svojim služabnikom videnja o nebeškem delu svoje organizacije? b) Kaj je Ezekiel videl v videnju?

5 Jehova se je za mnoge reči odločil, da jih ne bo dal zapisati v svojo Besedo. Ni nam na primer priskrbel podrobnosti o tem, kako delujejo možgani ali vesolje, čeprav bi bile takšne informacije zelo zanimive. Posredoval pa nam je informacije, ki jih potrebujemo, da bi lahko razumeli njegove namene in živeli v skladu z njimi. (2. Tim. 3:16, 17) In zanimivo je, da nam Jehova po Bibliji omogoča vpogled v nevidni del svoje organizacije! Navdušeni smo, ko prebiramo, kako so nebeški del Jehovove organizacije v svojih knjigah opisali Izaija, Ezekiel in Daniel pa tudi Janez v knjigi Razodetje. (Iza. 6:1–4; Ezek. 1:4–14, 22–24; Dan. 7:9–14; Raz. 4:1–11) Tako je, kakor da bi Jehova odgrnil zaveso in nam dovolil pokukati v nebesa. Zakaj nam je priskrbel te informacije?

6 Jehova je želel, da ne bi nikoli pozabili, da smo del vesoljne organizacije. Njegove namene namreč podpira tudi veliko tega, česar ne moremo videti. Ezekiel je denimo videl nevidni del Jehovove organizacije, prikazan kot velikanska nebeška kočija. Ta se je lahko gibala neverjetno hitro in v trenutku spremenila smer. (Ezek. 1:15–21) Njena kolesa so lahko z vsakim vrtljajem premostila zelo velike razdalje. Ezekiel je v videnju videl tudi odsev Voznika te kočije. Napisal je: »Videl [sem] nekaj, kar je bilo podobno bleščeči zlitini zlata in  srebra, nekaj podobnega ognju, ki je gorel od znotraj povsod naokoli. [. . .] To, kar je bilo videti, je bila podoba Jehovove slave.« (Ezek. 1:25–28) Ezekiela je to videnje gotovo napolnilo s strahospoštovanjem. Opazil je, da ima Jehova popoln nadzor nad svojo organizacijo in da jo usmerja po svojem svetem duhu. To je bil res osupljiv prikaz nebeškega dela Jehovove organizacije v gibanju!

7. Kako nas Danielovo videnje navdaja z zaupanjem?

7 Daniel je prav tako videl marsikaj, kar nam krepi zaupanje. Dovoljeno mu je bilo videti Jehova kot »Pradavnega«, ki sedi na prestolu iz ognjenih plamenov. Prestol je bil na kolesih. (Dan. 7:9) Jehova je želel, da bi Daniel videl, da je Njegova organizacija v gibanju, torej da izpolnjuje Njegov namen. Poleg tega je Daniel videl nekoga, »ki je bil kakor sin človekov« – Jezusa, ki mu je bila izročena oblast nad zemeljskim delom Jehovove organizacije. Kristusova popolna vlada naj ne bi trajala le nekaj kratkih let. »Njegova oblast je večna in je ne bo nikoli konec, njegovo kraljestvo pa takšno, ki ne bo nikoli pokončano.« (Dan. 7:13, 14) To videnje nas spodbuja, da zaupamo Jehovu in cenimo njegova dela. Jehova je »oblast, čast in kraljestvo« podelil svojemu Sinu Jezusu, ki je preizkušen in zanesljiv. Jehova svojemu Sinu zaupa. Zato lahko tudi mi zaupamo Jezusu kot svojemu voditelju.

8. Kako so videnja o Jehovovi organizaciji vplivala na Ezekiela in Izaija ter kako bi morala vplivati na nas?

8 Kako naj bi vpogled v nevidni del Jehovove organizacije, ki ga dobimo iz  teh videnj, vplival na nas? To, kar Jehova dela, nas gotovo navdaja s strahospoštovanjem in ponižnostjo, podobno kot je Ezekiela. (Ezek. 1:28) Poglobljeno razmišljanje o Jehovovi organizaciji nas lahko spodbudi k dejanjem, tako kot je Izaija. Ko se mu je ponudila priložnost, da drugim pove, kaj Jehova dela, jo je zgrabil brez obotavljanja. (Beri Izaija 6:5, 8.) Prepričan je bil, da se lahko ob Jehovovi podpori uspešno spoprime z vsakim izzivom. Podobno bi ta vpogled v nevidni del Jehovove organizacije tudi nas moral navdati s strahospoštovanjem in navesti k dejanjem. Ali ni ohrabrujoče razmišljati o tej organizaciji, ki je vedno v gibanju in je povsem osredinjena na izpolnjevanje Jehovove volje?

ZEMELJSKI DEL JEHOVOVE ORGANIZACIJE

9., 10. Zakaj je potreben vidni del Jehovove organizacije?

9 Jehova je po svojem Sinu oblikoval zemeljski del svoje organizacije, in ta složno sodeluje z njenim nevidnim delom. Zakaj je za to, da bi se opravilo delo, opisano v Mateju 24:14, potreben vidni del Jehovove organizacije? Razmislimo o treh razlogih.

10 Prvi razlog: ker je Jezus rekel, da bodo njegovi učenci to oznanjevalsko delo opravljali »do skrajnega konca zemlje«. (Apd. 1:8) Drugi razlog: ker je treba pripraviti duhovno hrano in poskrbeti za tiste, ki sodelujejo v oznanjevanju. (Jan. 21:15–17) In tretji razlog: ker je treba poskrbeti, da se lahko tisti, ki oznanjujejo dobro novico, zbirajo k čaščenju Jehova in se poučujejo o tem, kako to delo opraviti. (Heb. 10:24, 25) Do teh ciljev se ne da priti kar po naključju. Kristusovi sledilci so pri svojem delu lahko uspešni le, če so dobro organizirani.

11. Kako pokažemo, da podpiramo vse, kar za nas pripravlja Jehovova organizacija?

11 Kako pokažemo, da podpiramo vse, kar za nas pripravlja Jehovova organizacija? Med drugim je pomembno, da vedno zaupamo tistim, ki jim Jehova in Jezus zaupata, da nas vodijo pri oznanjevalskem delu. V današnjem svetu je toliko stvari, ki bi tem bratom lahko ukradle pozornost. Toda tega ne dopustijo. Poglejmo zdaj, na kaj je vidni del Jehovove organizacije ves čas osredinjen.

OSREDINJA SE NA TO, KAR JE POMEMBNEJŠE

12., 13. Kako krščanski starešine izpolnjujejo svojo nalogo in zakaj je to zate spodbudno?

12 Izkušeni krščanski starešine z vsega sveta so postavljeni za to, da v deželah, v katerih služijo, organizirajo oznanjevanje Kraljestva in v tem delu vodijo. Pri svojih odločitvah iščejo napotke v Božji Besedi, tako da je ta kakor svetilka njihovi nogi in luč njihovi poti, ter v molitvah iskreno prosijo Jehova za vodstvo. (Ps. 119:105; Mat. 7:7, 8)

13 Podobno kakor krščanski starešine v prvem stoletju se tudi starešine, ki danes organizirajo oznanjevalsko delo, posvečajo »poučevanju Božje besede«. (Apd. 6:4) Zelo se veselijo, ko v svoji deželi in drugod po svetu vidijo napredek v oznanjevanju dobre novice. (Apd. 21:19, 20) Ne uvajajo kar naprej novih pravil in postopkov. Ko urejajo vse potrebno, da bi oznanjevalsko delo napredovalo, raje upoštevajo Sveto pismo in se pustijo voditi Božjemu svetemu duhu. (Beri Apostolska dela 15:28.) Tako so ti bratje, ki imajo zelo odgovorne naloge, dober zgled vsem bratom in sestram v občinah. (Efež. 4:11, 12)

14., 15. a) S katerimi dejavnostmi se po vsem svetu podpira oznanjevanje? b) Kaj meniš o tem, da smeš podpirati oznanjevanje Kraljestva?

 14 Skrito očem mnogih nenehno poteka delo v zvezi s pripravo duhovne hrane za naše publikacije, shode in zborovanja. Tisoče prostovoljcev neutrudno prevaja duhovno hrano v kakih 600 jezikov, da bi se lahko čim več ljudi v svojem jeziku poučilo »o Božjih veličastnih delih«. (Apd. 2:7–11) Mladi bratje in sestre pridno izdelujejo literaturo na visokozmogljivih tiskarskih in knjigoveških strojih. Ta literatura se potem dostavi v občine tudi v najbolj odročne kraje sveta.

15 Potekajo pa tudi številne druge dejavnosti, ki nam omogočajo, da se skupaj z občino, ki ji pripadamo, posvečamo oznanjevanju dobre novice. Tisoče prostovoljcev se na primer daje na razpolago za gradnjo kraljestvenih in zborskih dvoran, za pomoč tistim, ki so jih prizadele naravne nesreče, ali tistim, ki pomoč potrebujejo zaradi zdravstvenih težav, za organiziranje naših zborov in zborovanj ter za poučevanje v različnih teokratičnih šolah – če naštejemo le nekaj dejavnosti, ki niso vsem na očeh. Kaj je namen vsega tega dela? Podpirati oznanjevanje dobre novice, krepiti duhovnost oznanjevalcev in prispevati k napredku pravega čaščenja. Ali torej zemeljski del Jehovove organizacije ostaja osredinjen na to, kar je pomembnejše? Vsekakor!

ZGLEDUJMO SE PO JEHOVOVI ORGANIZACIJI

16. Kaj bi bil dober projekt za tvoje osebno preučevanje ali družinsko čaščenje?

16 Ali si občasno vzamemo čas za razmislek o tem, kaj dela Jehovova organizacija? Nekateri raziskovanju te teme in poglobljenemu razmišljanju o njej namenijo nekaj časa pri svojem družinskem čaščenju ali osebnem preučevanju. Videnja, ki so jih dobili Izaija, Ezekiel, Daniel in Janez, so vznemirljivo preučevalno gradivo. Knjiga Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom (Jehovove priče – oznanjevalci Božjega kraljestva) in druge publikacije ali DVD-ji, ki so na voljo v tvojem jeziku, ponujajo zanimiv vpogled v organizacijo.

17., 18. a) Kako ti je ta članek koristil? b) O katerih vprašanjih bi morali razmisliti?

17 Dobro je, da večkrat poglobljeno premišljujemo, kaj Jehova dosega po svoji organizaciji. Imejmo isti cilj, kakor ga ima ta čudovita organizacija – ostanimo osredinjeni na to, kar je pomembnejše. To nam bo dajalo moč, da bomo odločeni podobno kakor Pavel, ki je napisal: »Ker imamo po izkazanem nam usmiljenju to službo, ne obupavamo.« (2. Kor. 4:1) Pavel je svoje sodelavce spodbudil še z naslednjimi besedami: »Ne nehajmo delati dobrega, saj bomo ob svojem času želi, če se ne bomo utrudili.« (Gal. 6:9)

18 Ali moramo morda kot posamezniki ali družine narediti kakšne spremembe, da bi v vsakodnevnem življenju pomembnejše reči dali na prvo mesto? Ali bi lahko poenostavili svoje življenje oziroma čim bolj omejili vse tisto, kar nam pozornost usmerja drugam, in se tako bolj posvetili najpomembnejšemu delu, oznanjevanju? V naslednjem članku bomo obravnavali pet dejavnosti, ki nam pomagajo ostati v koraku z Jehovovo organizacijo.