María Isabel je goreča mlada oznanjevalka iz mesta San Bernardo v Čilu. Ona in člani njene družine so iz avtohtonega plemena Mapuči. Vsi v družini so si navdušeno prizadevali, da bi bila ustanovljena nova občina v mapuškem jeziku, ki se imenuje tudi mapudungun.

Objavljeno je bilo, da bo slovesnost v spomin na Kristusovo smrt potekala tudi v jeziku mapudungun in da je v ta namen natisnjenih 2000 vabil, ki jih je treba razdeliti. María Isabel se je nad tem zamislila. Spraševala se je, kako lahko pri tem pomaga. Spomnila se je doživetij drugih mladih Prič, ki so uspešno pričevali svojim sošolcem in učiteljem. O tem se je pogovorila s starši in skupaj so se odločili, da se bo poskusila domisliti načina, kako bi vabila lahko razdelila v šoli. Česa se je spomnila?

Najprej je vodstvo šole prosila za dovoljenje, da lahko vabilo pritrdi pri glavnem vhodu. Njena prošnja je bila odobrena in dobila je pohvale za svojo iniciativnost. Nekega jutra je med preverjanjem prisotnosti ravnatelj po zvočniku celo povedal obvestilo o vabilu!

Nato pa je María Isabel vprašala, ali lahko obišče vse učilnice. Ko je dobila dovoljenje učiteljev, je učence v vsakem razredu vprašala, ali je kdo iz plemena Mapuči. »Mislila sem, da je na celi šoli samo kakih 10 ali 15 učencev iz mapuških družin,« je rekla. »Toda bilo jih je mnogo več, saj sem na koncu oddala 150 vabil!«

»PRIČAKOVALA JE NEKOGA STAREJŠEGA«

Neka ženska, ki je pri vhodu v šolo videla plakat z vabilom, je vprašala, s kom lahko govori glede te prireditve. Predstavljaj si, kako zelo presenečena je bila, ko so jo napotili k 10-letni deklici! »Pričakovala je nekoga starejšega,« je z nasmehom rekla María Isabel. Potem ko je ženski dala vabilo in ji na hitro pojasnila, za kaj gre, jo je prosila za naslov, da bi jo lahko s starši obiskala in ji povedala več o Božjem kraljestvu. Kako zelo srečnih je bilo 20 oznanjevalcev, ki oznanjujejo v jeziku mapudungun, ko je na spominsko slovesnost prišla ta ženska in še 26 drugih zainteresiranih pripadnikov plemena Mapuči. Iz skupine je nastala občina, ki dobro napreduje.

Ne glede na to, koliko si star, ali bi lahko podobno prevzel pobudo in povabil sošolce ali sodelavce na spominsko slovesnost, javni govor ali območno zborovanje? Zakaj ne bi pobrskal po naših publikacijah in poiskal doživetja, iz katerih bi lahko dobil kakšno zamisel, kako si lahko pri tem uspešen? Poleg tega moli za svetega duha, ki te bo opogumil, da boš govoril o Jehovu. (Luka 11:13) Če boš tako ravnal, te bodo rezultati dobrega načrtovanja morda prijetno presenetili in zelo spodbudili.