JEHOVA je naš »Veliki poučevalec«. (Iza. 30:20) Ljubezen ga spodbuja, da poučuje in usposablja druge. Iz velike ljubezni denimo Jezusu pokaže »vse, kar sam dela«. (Jan. 5:20) Ljubezen ga tudi navaja, da nam, njegovim pričam, ki si prizadevamo, da bi ga slavili in pomagali drugim, daje »jezik poučenih«. (Iza. 50:4)

Učni odbor Vodstvenega organa posnema ta vzorec, ki ga je Jehova dal glede ljubezni. Ta odbor skrbi za deset različnih teokratičnih šol, v katerih se poučujejo tisti, ki imajo željo pa tudi ustrezne okoliščine za to, da se vanje vpišejo. Ali na te šole gledaš kot na dokaz Jehovove ljubezni?

V nadaljevanju je opis teh teokratičnih šol skupaj s komentarji nekaterih, ki so jih obiskali. Uživaj v branju in se nato vprašaj: Kako lahko to Božje izobraževanje koristi meni?

 NAJ TI TEOKRATIČNO IZOBRAŽEVANJE KORISTI

Pouk od Jehova, »Boga ljubezni«, nam še bolj osmišlja življenje, pripravlja nas, da lažje premagujemo izzive, in pripomore k temu, da še z večjim veseljem oznanjujemo. (2. Kor. 13:11) Podobno kot učenci v prvem stoletju smo dobro opremljeni, da lahko pomagamo drugim, ko jih učimo, »naj izpolnjujejo vse«, kar nam je zapovedano. (Mat. 28:20)

Morda se ne moremo udeležiti vseh teh šol, lahko pa nam koristi vsaj ena od njih ali celo več. Poleg tega lahko upoštevamo na Bibliji temelječe smernice, ki jih dobimo kot člani občine. Imamo pa tudi priložnost sodelovati z dobro usposobljenimi Jehovovimi služabniki, zaradi česar utegnemo postati učinkovitejši oznanjevalci.

Vprašaj se: Ali bi se glede na svoje okoliščine lahko udeležil katere od teh šol?

Jehovovi častilci si štejemo v čast, da lahko v teh dragocenih šolah sodelujemo in se učimo. Naj te pouk, ki ga tako prejemaš, zbliža z Jehovom in te usposobi, da boš kot Božji služabnik lahko izpolnil odgovornosti, med drugim tudi nalogo, ki je še posebej pomembna – oznanjevanje dobre novice.