»Pridi kraljestvo tvoje. Zgodi se volja tvoja kakor v nebesih tako na zemlji.« (MATEVŽ 6:⁠10)

1. Kaj bo pomenil prihod Božjega kraljestva?

JEZUS je takrat, ko je učil svoje sledilce moliti za Božje kraljestvo, vedel, da se bo s prihodom le-tega končalo več tisočletij človeškega, od Boga neodvisnega vladanja. V vsem tem obdobju se na zemlji na splošno ni godila Božja volja. (Psalm 147:19, 20) Toda po ustanovitvi Kraljestva v nebesih, se bo Božja volja godila povsod. Ta strahospoštljivi prehod s človeškega vladanja na vladanje Božjega nebeškega Kraljestva je že zelo blizu.

2. Kaj bo označevalo prehod s človeškega vladanja na vladanje Kraljestva?

2 Ta prehod bo označevalo obdobje, ki ga je Jezus imenoval »velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta doslej  in je tudi nikoli ne bo«. (Matevž 24:21) Biblija ne pove, kako dolgo bo to obdobje, vendar bodo takrat nadloge hujše od česar koli, kar je kdaj videl svet. Na začetku velike stiske se bo zgodilo nekaj, kar bo močno osupnilo večino prebivalcev na zemlji: uničenje krive vere. Toda Jehovovih prič to ne bo osupnilo, saj to že dolgo pričakujejo. (Razodetje 17:1, 15–17; 18:1–24) Velika stiska se bo končala v harmagedonu, ko bo Božje kraljestvo odstranilo celotno satansko stvarnost. (Daniel 2:44; Razodetje 16:14, 16)

3. Kako Jeremija opisuje usodo nepokornih ljudi?

3 Kaj bo to pomenilo za ljudi, »ki ne poznajo Boga in niso pokorni evangeliju« o njegovem nebeškem Kraljestvu, ki je v Kristusovih rokah? (2. Tesaloničanom 1:6–9) Biblijska prerokba nam pove: »Glej, nesreča pojde od naroda do naroda, in silen vihar se vzdigne od skrajnih strani zemeljskih. In ubitih od GOSPODA bo tisti dan ležalo od enega konca zemlje do drugega; ne bo se žalovalo po njih, ne bodo jih pobirali, ne pokopavali; za gnoj bodo na površju zemlje.« (Jeremija 25:32, 33)

Konec hudobije

4. Zakaj bo Jehova upravičeno pokončal to hudobno stvarnost?

4 Bog Jehova prenaša hudobijo že tisočletja, kar je dovolj dolgo, da lahko ljudje pravega srca vidijo, da je človeško vladanje polomija. Samo v 20. stoletju denimo je po nekem viru v vojnah, prevratih in drugih državljanskih neredih umrlo več kot 150 milijonov ljudi. Človekova sprijenost se je pokazala še posebej med drugo svetovno vojno, v kateri je bilo ubitih kakih 50 milijonov ljudi, od tega so mnogi med njimi umrli strašne smrti v nacističnih koncentracijskih taboriščih. Prav kakor je bilo napovedano v Bibliji, v našem času ‚hudobni ljudje in sleparji napredujejo v slabem‘. (2. Timoteju 3:1–5, 13) Nemorala, kriminal, nasilje, pokvarjenost in zaničevanje Božjih meril se nezadržno širijo. Jehova bo torej povsem upravičeno pokončal to hudobno stvarnost.

5., 6. Opišite hudobijo, ki je vladala v nekdanjem Kanaanu.

5 Sedanje razmere so podobne tistim v Kanaanu pred kakimi 3500 leti. V Bibliji piše: »Vse, kar je GOSPODU gnusoba, kar on sovraži, so delali svojim bogovom; saj so celo svoje sinove in hčere sežigali v ognju bogovom svojim.« (5. Mojzesova 12:31) Jehova je izraelski narod poučil: »Zaradi njih hudobije bo Gospod, tvoj Bog, spodil te narode izpred tebe.« (5. Mojzesova 9:5, Ekumenska izdaja) Biblijski zgodovinar Henry H. Halley je zapisal: »Čaščenje Baala, Astarte in drugih kanaanskih bogov je zajemalo najbolj objestne orgije; njihovi templji so bili središče razvrata.«

6 Halley je razkril, kako velika je postala njihova hudobija, ko je povedal, da so arheologi na enem od mnogih takšnih področij »našli mnogo vrčev z ostanki otrok, ki so jih žrtvovali Baalu«. Rekel je: »Celotno področje je bilo pokopališče novorojenčkov. [. . .] K bogočastju Kanaancev je spadalo to, da so se po verskem običaju pred svojimi bogovi vdajali razvratu; poleg tega so morili svoje prvorojene otroke v žrtev tem istim bogovom. Videti je, da Kanaanci niso kaj dosti zaostajali za Sodomo in Gomoro. [. . .] Ali je tako ogabno opolzka in kruta civilizacija sploh še imela pravico obstajati? [. . .] Arheologi, ki izkopavajo ruševine kanaanskih mest, se čudijo, da jih Bog ni uničil že prej.«

Podedovali bodo zemljo

7., 8. Kako bo Bog očistil to zemljo?

7 Kakor je Bog očistil Kanaan, tako bo kmalu očistil tudi vso zemljo in jo dal tistim, ki  izpolnjujejo njegovo voljo. Pisano je namreč: »Pravični bodo prebivali v deželi [na zemlji, NW], pošteni bodo ostali v njej, hudobne pa bodo iztrebili iz dežele [z zemlje, NW].« (Pregovori 2:21, 22SSP) Psalmist pa pravi: »Še malo in ne bo več hudobneža [. . .]. Toda krotki bodo deželo [zemljo, NW] posedli in se veselili obilnega miru.« (Psalm 37:10, 11EI) Poleg tega bo odstranjen tudi Satan, da »ne zapeljuje več narodov, dokler se ne izpolni tisoč let«. (Razodetje 20:1–3) Da, »svet gine in poželenje njegovo; kdor pa dela voljo Božjo, ostane vekomaj«. (1. Janezov 2:⁠17)

8 Jezus je povzel veličastno upanje tistih, ki želijo večno živeti na zemlji, z besedami: »Blagor krotkim, ker oni bodo podedovali zemljo.« (Matevž 5:5) Pri tem se je verjetno skliceval na Psalm 37:29, kjer je bilo napovedano: »Pravični podedujejo deželo [zemljo, NW] in prebivali bodo večno v njej.« Jezus je vedel, da je to, da bi ljudje pravega srca večno živeli na rajski zemlji, Jehovov namen. Jehova namreč pravi: »Jaz sem naredil zemljo, ljudi in živali, ki so na površju zemeljskem, s svojo veliko krepkostjo [. . .]; zato jo dajem, komur se mi prav vidi.« (Jeremija 27:⁠5)

 Čudovit novi svet

9. Kakšen svet bo vpeljalo Božje kraljestvo?

9 Po harmagedonu bo Božje kraljestvo vpeljalo čudovito ‚novo zemljo‘, v kateri bo ‚prebivala pravičnost‘. (2. Petrov 3:13) Kako zelo si bodo preživelci harmagedona oddahnili, ko bo ta zatiralna hudobna stvarnost odstranjena! Kako bodo radostni, ko bodo vstopili v pravični novi svet pod nebeško kraljestveno vlado z upanjem na čudovite blagoslove in večno življenje! (Razodetje 7:9–17)

10. Česa slabega ne bo več pod kraljestveno vlado?

10 Ljudem ne bodo več pretile vojne, kriminal, lakota, niti roparske živali. »Sklenem ž njimi [mojim ljudstvom] zavezo miru in iztrebim hude zveri iz dežele [. . .]. In drevje na polju bo rodilo sad svoj in zemlja bo dajala prirastke svoje, in varni bodo v svoji zemlji.« »Prekujejo svoje meče v orala in sulice v kosirje, ne vzdigne narod zoper narod meča in ne bodo se več učili vojske. A sedeli bodo vsak pod svojo trto in pod svojo smokvo, in nihče jih ne bo strašil.« (Ezekiel 34:25–28; Miha 4:3, 4)

11. Zakaj smo lahko prepričani, da ne bo več bolezni?

11 Takrat ne bo več bolezni, žalosti in celo smrti. »Noben prebivalec ne poreče: Bolan sem! Ljudstvu, ki v njem prebiva, bo odpuščena krivica.« (Izaija 33:24) »[Bog] obriše vse solze ž njih oči; in smrti ne bode več, ne žalovanja, ne vpitja, ne bolečine ne bode več; kajti prvo je prešlo. [. . .] Glej, novo delam vse.« (Razodetje 21:4, 5) Ko je bil Jezus na zemlji, je dokazal, da lahko vse to naredi z močjo, ki mu jo je dal Bog. Povsod po deželi je s pomočjo svetega duha ozdravljal  hrome in druge bolne ljudi. (Matevž 15:30, 31)

12. Kakšno upanje obstaja za mrtve?

12 Jezus pa je storil še več. Obujal je mrtve. Kako so se na to odzvali ponižni ljudje? Ko je obudil neko dvanajstletno deklico, sta bila njena starša ‚od začudenja vsa iz sebe‘. (Marko 5:42SSP) To je še en zgled tega, kar bo delal Jezus pod kraljestveno vlado po vsej zemlji, saj bo takrat »vstajenje mrtvim, i pravičnim i nepravičnim«. (Dejanja 24:15) Zamislite si, kako bodo ljudje vsi iz sebe, ko bodo mrtvi po skupinah obujeni v življenje in bodo spet skupaj s svojimi dragimi! Pod kraljestvenim nadzorom bo nedvomno potekalo veliko izobraževalno delo, tako da bo ‚vsa zemlja polna spoznanja GOSPODOVEGA, kakor vode pokrivajo morja globočino‘. (Izaija 11:⁠9)

»Bode vstajenje mrtvim, i pravičnim i nepravičnim.«

Jehovova suverenost bo opravičena

13. Kako se bo dokazala upravičenost Božjega vladanja?

13 Na koncu tisočletnega vladanja Kraljestva bo človeška družina spet umsko in telesno popolna. Vsa zemlja bo edenski vrt, raj. Končno bodo doseženi mir, sreča, in varnost, zemljo pa bo napolnjevala ljubeča človeška družba. Česa takšnega, kar bo videti pod to kraljestveno vlado, se v človeški zgodovini še ni videlo. Med prejšnjimi tisočletji bednega človeškega vladanja in sijajnim vladanjem Božjega nebeškega tisočletnega Kraljestva bo ogromno nasprotje! Dokazalo se bo, da je Božje vladanje po Kraljestvu v vsem neprimerljivo vzvišenejše. Tako bo Bog povsem opravičil svojo pravico do vladanja, svojo suverenost.

14. Kaj se bo zgodilo z uporniki ob koncu tisočletja?

14 Na koncu tisočletja bo Jehova dopustil, da se popolni ljudje svobodno odločijo, komu hočejo služiti. Biblija odkriva, da bo ‚satan izpuščen iz svoje ječe‘. Ljudi bo ponovno skušal zapeljati in nekateri se bodo odločili za neodvisnost od Boga. Jehova bo preprečil, da bi ‚stiska vstala dvakrat‘, tako da bo Satana, njegove demone in vse, ki se bodo uprli Jehovovi suverenosti, uničil. Nihče ne bo mogel ugovarjati, češ da kateri od ljudi, ki bodo takrat za večno uničeni, niso imeli možnosti ali da so se napačno odločili, ker so bili nepopolni. Bodo namreč popolni, kakor sta bila popolna Adam in Eva, ki sta se prostovoljno odločila upreti Jehovovemu pravičnemu vladanju. (Razodetje 20:7–10; Nahum 1:⁠9)

Zvestovdani bodo spet prišli v pravi odnos z Jehovom

15. V kakšnem odnosu bodo zvestovdani z Jehovom?

15 Nasprotno pa se bo verjetno večina ljudi odločila podpreti Jehovovo suverenost. Medtem ko bodo vsi uporniki uničeni, bodo pravični stali pred Jehovom, saj bodo prestali končni preizkus zvestovdanosti. Jehova bo takrat te zvestovdane sprejel za svoje sinove in hčere. Z Bogom bodo torej v takšnem odnosu, v kakršnem sta z njim bila Adam in Eva, preden sta se uprla. Tako se bodo izpolnile besede iz Lista Rimljanom 8:21: »Tudi stvarstvo [človeštvo] samo [bo] rešeno iz sužnjevanja minljivosti v svobodo slave otrok Božjih.« Prerok Izaija napoveduje: »Smrt bo požrta za vekomaj; in Gospod, Jehova, obriše solze z obličij vseh.« (Izaija 25:⁠8)

Upanje na večno življenje

16. Zakaj je primerno upati na nagrado, večno življenje?

16 Kakšen čudovit obet je pred zvestimi; vedo namreč, da jih bo Bog večno obilno duhovno in gmotno blagoslavljal! Psalmist je upravičeno dejal: »Odpiraš svojo roko in tešiš [primerno] željo vsemu živemu.« (Psalm 145:16SSP) Jehova pripadnike  zemeljskega razreda spodbuja, naj njihova vera vanj zajema tudi to upanje na življenje v raju. Resda je sporno vprašanje glede Jehovove suverenosti pomembnejše, vendar Jehova ne zahteva, da bi mu služili brez obeta na nagrado. Zvestovdanost Bogu in upanje na večno življenje sta v vsej Bibliji neločljivo povezana ter sta nepogrešljiva dela kristjanove vere v Boga. »Kdor se bliža Bogu, mora verovati, da je Bog in da bo plačevalec tistim, ki ga iščejo.« (Hebrejcem 11:⁠6)

17. Kako je Jezus pokazal, da je primerno, da nas krepi upanje?

17 Jezus je rekel: »Večno življenje je pa to, da spoznajo tebe, edinega resničnega Boga, in katerega si poslal, Jezusa Kristusa.« (Janez 17:3) Tako je spoznanje o Bogu in njegovih namenih povezal z nagrado, ki jo to spoznanje prinaša. Ko je denimo hudodelec Jezusa zaprosil, naj se ga spomni, ko pride v svoje Kraljestvo, mu je ta dejal: »Boš z menoj v raju.« (Lukež 23:43) Možu ni rekel, naj veruje vanj, četudi ne bo nagrajen. Vedel je, da Jehova hoče, da bi njegovi služabniki imeli upanje na večno življenje na rajski zemlji, ki bi jih krepilo ob različnih preizkušnjah v tem svetu. Upanje na nagrado je torej zelo pomembno pri tem, ko vztrajamo na krščanski poti.

Prihodnost Kraljestva

18., 19. Kaj se bo zgodilo s Kraljem in Kraljestvom na koncu tisočletnega vladanja?

18 Ker je Kraljestvo pomožna vlada, po kateri bo Jehova zemljo in njene človeške prebivalce privedel k popolnosti in jih spravil s seboj, se postavlja vprašanje: Kakšno vlogo bodo imeli kralj Jezus Kristus ter 144.000 kraljev in duhovnikov po tisočletju? »Potem pride konec, kadar on izroči kraljestvo Bogu in Očetu, kadar odpravi vsako poglavarstvo in vsako oblast in moč. Kajti on mora kraljevati dotlej, dokler Bog ne dene vseh sovražnikov pod njegove noge.« (1. Korinčanom 15:24, 25)

19 Kako je glede na to, da bo Kristus izročil Kraljestvo Bogu, treba razumeti svetopisemske stavke, ki govorijo, da bo Kraljestvo večno? Dosežki Kraljestva bodo obstajali večno. Kristusu se bo večno izkazovalo čast, zaradi vloge, ki jo je imel pri opravičenju Božje suverenosti. Vendar ker bosta takrat greh in smrt popolnoma odstranjena, človeštvo pa odkupljeno, ne bo več potreben kot odrešenik. Popolnoma se bo dovršilo tudi tisočletno vladanje Kraljestva, zato ne bo več treba, da bi med Jehovom in poslušnim človeštvom ostala pomožna vlada. Tako bo ‚Bog vse v vsem‘. (1. Korinčanom 15:⁠28)

20. Kako lahko izvemo, kakšna bo prihodnost Kristusa in 144.000?

20 Kakšno vlogo pa bodo po dopolnitvi tisočletnega vladanja imeli Kristus in njegovi sovladarji? Biblija nam tega ne pove. Vseeno pa smo lahko prepričani, da jim bo Jehova dal mnogo nadaljnjih službenih prednosti povsod po svojem stvarstvu. Podpirajmo torej danes vsi Jehovovo suverenost in si pridobimo večno življenje, tako da bomo lahko v prihodnosti živi izvedeli, kakšen namen ima Jehova s Kraljem ter njegovimi sokralji in soduhovniki, kakor tudi z vsem spoštovanje zbujajočim vesoljem!