Ali smo zares lahko prepričani, da se bodo izpolnile vse Božje obljube? Jezus je bil o tem prepričan in je s svojim poučevanjem poslušalcem krepil vero. Razmislite o ponazoritvi, ki jo je povedal v govoru na gori in je zapisana v Mateju 5:18: »Resnično vam povem, da bi nebo in zemlja prej prešla, kot pa bi iz Postave kakor koli prešla najmanjša črka ali delček črke in se vse to ne bi zgodilo.«

Najmanjša črka hebrejske abecede je י (jod), in ta črka je prva črka tetragrama, Božjega svetega imena Jehova. * Za pismouke in farizeje niso bile pomembne samo dejanske besede in črke Božje postave, ampak so veliko pomembnost pripisovali celo vsakemu »delčku črke«.

Jezus je rekel, da je bolj verjetno, da bi prešla nebesa in zemlja, kakor pa to, da se ne bi izpolnila najmanjša podrobnost Postave. Toda Sveto pismo nam zagotavlja, da bosta dobesedna nebo in zemlja ostala za večno. (Psalm 78:69) Tako ta zanimiva izjava kaže na to, da niti najmanjša podrobnost iz Postave ne bo ostala neizpolnjena.

Ali se Bog Jehova zanima za najmanjše podrobnosti? Prav gotovo se. Razmislite o naslednjem: Starodavnim Izraelcem je bilo naročeno, da pashalnemu jagnjetu ne smejo zlomiti nobene kosti. (2. Mojzesova 12:46) To se morda zdi kot malenkost. Ali so Izraelci razumeli, zakaj niso smeli zlomiti nobene kosti? Verjetno ne. Toda Bog Jehova je vedel, da je ta podrobnost pravzaprav napoved, da Mesiju, ko bo usmrčen na mučilnem kolu, ne bo zlomljena nobena kost. (Psalm 34:20; Janez 19:31–33, 36)

Kaj se iz Jezusovih besed naučimo? Tudi mi smo lahko povsem prepričani, da se bo vse, kar je Bog Jehova obljubil, izpolnilo do najmanjše podrobnosti. To je res krepko zagotovilo najmanjše hebrejske črke!

^ odst. 3 Hebrejski črki י (jod) je podobna najmanjša črka grške abecede ι (jota). Toda glede na to, da je bila Mojzesova postava prvotno napisana in prenesena naprej v hebrejščini, je Jezus verjetno govoril o hebrejski črki.