Bodi pogumen, močan in pojdi na delo! Ne boj se in se ne plaši, kajti Jehova je s teboj. (1. KRN. 28:20)

PESMI: 60, 29

1., 2. a) Katero pomembno nalogo je dobil Salomon? b) Zakaj je Davida skrbelo glede Salomona?

SALOMONU je bilo naročeno, naj nadzoruje enega najpomembnejših gradbenih projektov vseh časov, in sicer gradnjo templja v Jeruzalemu. Zgradba je morala biti »nadvse veličastna«, tako da bi se »med vsemi deželami odlikovala po svoji lepoti«. In kar je še pomembnejše, tempelj naj bi bil »hiša pravega Boga Jehova«. Jehova je postavil Salomona za nadzornika tega projekta. (1. krn. 22:1, 5, 9–11)

2 Kralj David je bil prepričan o Božji podpori, toda Salomon je bil »mlad in neizkušen«. Ali bo Salomon dovolj pogumen, da bo sprejel nalogo in zgradil tempelj? Ali ga bosta mladost in neizkušenost pri tem ovirali? Da bi mu uspelo, je moral biti pogumen in se lotiti dela.

3. Kaj se je Salomon lahko naučil o pogumu od svojega očeta?

3 Salomon se je o pogumu verjetno veliko naučil od svojega očeta. David se je v svoji mladosti boril z zverema, ki sta odnesli ovci iz očetove črede. (1. Sam. 17:34, 35) Neverjeten pogum je pokazal tudi, ko se je spopadel z mogočnim in v  bitkah prekaljenim velikanom. Z Božjo pomočjo in gladkim kamnom je premagal Goljata. (1. Sam. 17:45, 49, 50)

4. Zakaj je Salomon moral biti pogumen?

4 Razumemo lahko, zakaj je bil David povsem ustrezen za to, da je spodbudil Salomona, naj bo pogumen in zgradi tempelj. (Beri 1. kroniška 28:20.) Če Salomon ne bi bil pogumen, bi ga strah lahko ohromil, in to, da se dela sploh ne bi lotil, bi bilo hujše od neuspeha.

5. Zakaj potrebujemo pogum?

5 Podobno kot Salomon tudi mi potrebujemo Jehovovo pomoč, da smo pogumni in opravimo delo, ki nam ga je dal Jehova. Zato preglejmo nekaj zgledov poguma iz preteklosti in razmislimo, kako smo lahko tudi mi pogumni in opravimo svoje delo.

ZGLEDI POGUMA

6. Kaj glede Jožefovega poguma naredi nate še posebej velik vtis?

6 Razmislimo o pogumu, ki ga je pokazal Jožef, ko ga je Potifarjeva žena skušala navesti, da bi z njo imel spolne odnose. Gotovo je vedel, da ga lahko čakajo hude posledice, če jo zavrne. Kljub temu ji ni popustil, ampak je zbral pogum in odločno ukrepal. (1. Mojz. 39:10, 12)

7. Kako je Rahaba pokazala pogum? (Glej sliko pri naslovu.)

7 Naslednji zgled poguma je Rahaba. Ko sta izraelska oglednika prišla na njen dom v Jerihi, bi ju lahko zaradi strahu odslovila. Toda ker je zaupala Jehovu, je pogumno skrila moža in jima pomagala varno pobegniti. (Joz. 2:4, 5, 9, 12–16) Rahaba je verjela, da je Jehova pravi Bog. Bila je prepričana, da bo Jehova deželo tako ali drugače izročil Izraelcem. Ni dovolila, da bi jo ohromil strah pred drugimi, niti pred kraljem Jerihe in njegovimi možmi. Raje je pogumno ukrepala in tako ohranila pri življenju sebe in svoje domače. (Joz. 6:22, 23)

8. Kako je Jezusov pogum vplival na apostole?

8 Odličen zgled poguma so tudi Jezusovi zvesti apostoli. Videli so, kako je Jezus pokazal pogum. (Mat. 8:28–32; Jan. 2:13–17; 18:3–5) To jim je pomagalo, da so tudi sami postali pogumni. Ko so jim nasprotovali saduceji, niso nehali učiti v Jezusovem imenu. (Apd. 5:17, 18, 27–29)

9. Kako nam 2. Timoteju 1:7 pomaga razumeti, od koga izvira pogum?

9 Jožef, Rahaba, Jezus in apostoli so pokazali notranjo moč, ki jih je spodbujala k dobrim delom. Pogumni niso bili zato, ker bi bili pretirano samozavestni, ampak zato, ker so se zanašali na Jehova. Tudi mi se kdaj znajdemo v okoliščinah, v katerih moramo pokazati pogum. Zanašati se moramo na Jehova, in ne na sebe. (Beri 2. Timoteju 1:7.) Preglejmo dve področji v življenju, kjer potrebujemo pogum: v družini in občini.

OKOLIŠČINE, KI ZAHTEVAJO POGUM

10. Zakaj mladi kristjani potrebujejo pogum?

10 Mladi kristjani v številnih okoliščinah potrebujejo pogum, da lahko služijo Jehovu. V pouk in zgled jim je lahko Salomon, ki je pokazal pogum s tem, da je sprejemal modre odločitve in tako dokončal gradnjo templja. Čeprav mladi kristjani lahko dobijo vodstvo pri svojih starših in bi ga tudi morali, so pred njimi pomembne odločitve, ki jih morajo sprejeti sami. (Preg. 27:11) Pogum potrebujejo, da se znajo modro odločati glede dobre družbe, zdrave zabave, moralne čistosti in krsta. Takšen pogum  potrebujejo zato, ker se s tem upirajo Satanu, tistemu, ki zasmehuje Boga in njegova merila.

11., 12. a) Kako je Mojzes pokazal pogum? b) Kako lahko mladi posnemajo Mojzesov zgled?

11 Pomembna odločitev, ki jo mladi morajo sprejeti, je med drugim ta, kakšne cilje si bodo postavili. V nekaterih deželah se pritiska na mlade, naj si za cilj postavijo visokošolsko izobrazbo in dobro plačano službo. V drugih deželah pa morda zaradi gospodarskih razmer mladi menijo, da se morajo osrediniti na to, da svoji družini pomagajo v gmotnem pogledu. Če so tvoje okoliščine podobne ravnokar omenjenim, razmisli o zgledu Mojzesa. Ker ga je vzgojila faraonova hči, bi si lahko prizadeval za čim večji ugled ali ekonomsko varnost. Kakšen pritisk je moral občutiti od svoje egipčanske družine, učiteljev in svetovalcev! Toda ni jim popustil, temveč se je pogumno postavil na stran čistega čaščenja. Ko je zapustil Egipt in njegovo bogastvo, se je zanesel na Jehova. (Heb. 11:24–26) Zato ga je Jehova takrat zelo blagoslovil, nedvomno pa bo Mojzes prejel še večje blagoslove v prihodnosti.

12 Podobno bo Jehova blagoslovil mlade, ki si pogumno postavljajo duhovne cilje in dajejo delo v prid Kraljestva na prvo mesto v življenju. Pomagal jim bo poskrbeti za potrebe njihove družine. V prvem stoletju se je mladi Timotej osredinjal na duhovne cilje, in enako se lahko tudi ti. * (Beri Filipljanom 2:19–22.)

Ali si odločen biti pogumen v vseh vidikih svojega življenja? (Glej odstavke 13–17.)

13. Zakaj je neka mlada kristjanka potrebovala pogum, da je lahko dosegla svoje cilje?

13 Neka kristjanka v ameriški zvezni državi Alabama se je morala opogumiti, da si je postavila duhovne cilje. Napisala je: »Med odraščanjem sem bila zelo sramežljiva. V kraljestveni dvorani sem se komaj s kom pogovarjala. Še toliko težje mi je bilo trkati na vrata popolnih neznancev.« S pomočjo staršev in drugih v občini je ta mlada kristjanka dosegla svoj cilj in postala redna pionirka. Dodala je: »Satanov svet povzdiguje miselnost, da si je za cilje dobro postaviti visokošolsko izobrazbo, slavo, denar in čim več imetja. Takšni cilji so pogosto nedosegljivi in povzročajo le stres in srčne bolečine. Po drugi strani pa mi služenje Jehovu prinaša veliko veselja in mi daje občutek izpolnjenosti.«

14. Kdaj krščanski starši potrebujejo pogum?

14 Pogum potrebujejo tudi krščanski starši. Na primer, tvoj delodajalec te morda pogosto prosi, da delaš nadure ob večerih in vikendih – ravno v času, ki si ga namenil za družinsko čaščenje, oznanjevanje in krščanske shode. Biti moraš pogumen, da delodajalcu rečeš ne in si dober zgled svojim otrokom. Nekateri starši iz tvoje občine mogoče dovolijo otrokom početi kaj, česar ti svojim otrokom ne dovoliš. Ti starši te morda vprašajo, zakaj tvoji otroci ne sodelujejo pri določenih dejavnostih. Ali boš pogumen in taktno pojasnil razloge svoje odločitve?

15. Kako sta lahko Psalm 37:25 in Hebrejcem 13:5 v pomoč staršem?

15 Pogum pokažemo, ko svojim otrokom pomagamo, da si postavijo in dosežejo duhovne cilje. Nekateri starši se denimo obotavljajo svoje otroke spodbujati, naj si za cilj postavijo pioniranje,  služenje tam, kjer se potrebuje več oznanjevalcev, delo v Betelu ali sodelovanje pri teokratičnih gradbenih projektih. Starše je mogoče strah, da njihovi otroci v prihodnosti ne bodo mogli poskrbeti ne zanje ne zase. Toda modri starši so pogumni in verujejo v Jehovove obljube. (Beri Psalm 37:25; Hebrejcem 13:5.) Starši, ki so pogumni in se zanašajo na Jehova, pomagajo svojim otrokom, da ravnajo enako. (1. Sam. 1:27, 28; 2. Tim. 3:14, 15)

16. Kako nekateri starši pomagajo svojim otrokom, da si postavijo duhovne cilje, in kako to otrokom koristi?

16 Neka zakonca iz Združenih držav sta svojima otrokoma pomagala, da sta si postavila duhovne cilje. Mož pojasni: »Preden sta otroka shodila in spregovorila, sva jima govorila o veselju, ki ga prinese pioniranje in služenje v občini. To je zdaj njun cilj. Duhovni cilji, ki jih dosegata, jima pomagajo, da se upirata pritisku Satanovega sveta in se osredinjata na to, kar je res pomembno – na Jehova.« Neki brat, ki ima dva otroka, je napisal: »Številni starši vložijo veliko truda in sredstev, da bi svojim otrokom pomagali doseči cilje na področjih, kot so šport, umetnost in izobrazba. Toda koliko bolj smiselno je trud in sredstva vložiti v to, da svojim otrokom pomagamo doseči cilje, zaradi katerih bodo lahko ostali v dobrem odnosu z Jehovom. Veliko veselja ne prinaša samo to, da vidimo svoje otroke dosegati duhovne cilje, ampak tudi to, da jih pri tem spremljamo.« Lahko si prepričan, da bo Bog blagoslovil starše, ki pomagajo svojim otrokom, da si postavljajo in dosegajo duhovne cilje.

POGUM V OBČINI

17. Navedi zglede poguma v krščanski občini.

17 Pogum moramo pokazati tudi v občini. Na primer, starešine morajo biti pogumni, ko rešujejo sodne zadeve ali pomagajo komu, čigar življenje je v nevarnosti in nujno potrebuje zdravniško pomoč. Nekateri starešine obiskujejo  zapore, da poskrbijo za duhovne potrebe zapornikov. Kaj pa samske sestre? Obstajajo številne možnosti, da še več naredijo za Jehova. Lahko pionirajo, se preselijo tja, kjer se potrebuje več oznanjevalcev, sodelujejo z lokalnim oddelkom za načrtovanje in gradnjo ter oddajo prošnjo za Šolo za oznanjevalce Kraljestva. Nekatere lahko celo obiščejo šolo Gilead.

18. Kako lahko starejše sestre pokažejo pogum?

18 Za občino so velik blagoslov starejše ženske. Te drage sestre imamo zelo radi! Nekatere v Božji službi ne morejo narediti toliko kot nekoč, toda še vedno so lahko pogumne in opravljajo delo. (Beri Titu 2:3–5.) Na primer, starejša sestra mora biti pogumna, če jo prosijo, da se z mlajšo sestro pogovori glede spodobnega oblačenja. Sestre ne bo oštevala glede izbire oblačil, lahko pa jo bo morda spodbudila, naj razmisli o tem, kako njena izbira oblačil utegne vplivati na druge. (1. Tim. 2:9, 10) Takšna ljubeča skrb ima lahko pozitiven vpliv.

19. a) Kako so lahko krščeni bratje pogumni? b) Kako lahko vrstici iz Filipljanom 2:13 in 4:13 pomagata bratom, da se opogumijo?

19 Naslednji, ki morajo biti pogumni in se lotiti dela, so krščeni bratje. Pogumni moški, ki so pripravljeni sprejeti večje odgovornosti, so občini v blagoslov. (1. Tim. 3:1) Toda nekateri se obotavljajo potegovati za prednosti. Morda je kak brat v preteklosti naredil napako in zdaj meni, da ni vreden biti strežni služabnik ali starešina. Ali pa se kdo počuti nesposobnega za določeno nalogo. Če tudi ti meniš tako, ti Jehova lahko vlije pogum. (Beri Filipljanom 2:13; 4:13.) Spomni se Mojzesa. Tudi on se ni čutil usposobljenega za nalogo. (2. Mojz. 3:11) Toda Jehova mu je pomagal in sčasoma se je Mojzes opogumil, da je delo opravil. Krščen brat se lahko enako opogumi, tako da Boga v iskreni molitvi prosi za pomoč in dnevno bere Sveto pismo. Prav tako mu bo pomagalo poglobljeno premišljevanje o svetopisemskih zgledih poguma. Ponižno lahko prosi starešine za usposabljanje in se da na razpolago, da pomaga, pri čemer koli je treba. Vse krščene brate spodbujamo, naj bodo pogumni in marljivo delajo za občino!

»JEHOVA [. . .] JE S TEBOJ«

20., 21. a) Kaj je David zagotovil Salomonu? b) O čem smo lahko prepričani?

20 Kralj David je spomnil Salomona, da bo Jehova z njim, vse dokler ne bo končana gradnja templja. (1. krn. 28:20) Salomon ni pozabil očetovih besed in si jih je vzel k srcu. Ni dovolil, da bi mu bili njegova mladost in neizkušenost v oviro. Pokazal je velik pogum, lotil se je dela in z Jehovovo pomočjo v sedmih letih in pol dokončal veličastni tempelj.

21 Tako kot je Jehova pomagal Salomonu, lahko tudi nam pomaga, da smo pogumni in opravimo delo, tako v družini kot v občini. (Iza. 41:10, 13) Če Jehova pogumno častimo, smo lahko prepričani, da nas bo blagoslovil zdaj in v prihodnosti. Zato »bodi pogumen [. . .] in pojdi na delo«!

^ odst. 12 Nekaj praktičnih predlogov, kako si postaviti duhovne cilje, najdeš v članku »Slavimo našega Stvarnika z duhovnimi cilji«, objavljenem v Stražnem stolpu, 15. julij 2004.