Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Stražni stolp – preučevalna izdaja  |  September 2016

»Naj ti roke ne omahnejo«

»Naj ti roke ne omahnejo«

Naj ti roke ne omahnejo. (ZEF. 3:16)

PESMI: 81, 32

1., 2. a) S katerimi problemi se danes mnogi spoprijemajo in kako to vpliva nanje? b) Katero zanesljivo upanje je zapisano v Izaiju 41:10, 13?

NEKA sestra, ki redno pionira in je poročena s starešinom, pravi: »Čeprav imam dobro duhovno rutino, me že veliko let muči huda zaskrbljenost. Krati mi spanec, vpliva na moje zdravje in na to, kako ravnam z drugimi. Včasih je tako hudo, da bi najraje kar obupala in se nekam skrila.«

2 Ali lahko razumeš občutke te sestre? Žal življenje v Satanovem hudobnem svetu ustvarja velike pritiske, ki so lahko vzrok za zaskrbljenost in posameznika preobremenijo. Takšne okoliščine bi lahko primerjali s spuščenim sidrom, ki ladji ne pusti, da pluje naprej. (Preg. 12:25) Zaradi česa se morda tako počutiš? No, morda se skušaš spoprijeti s smrtjo ljubljene osebe ali pa kako hudo boleznijo, se trudiš poskrbeti za svojo družino v teh težkih gospodarskih časih ali morda prenašaš nasprotovanje. Nastali čustveni stres ti lahko čez čas posrka vso moč. Zaradi njega lahko celo izgubiš veselje. Vendar si lahko prepričan, da ti je Jehova pripravljen ponuditi roko v pomoč. (Beri Izaija 41:10, 13.)

3., 4. a) Kaj je v Svetem pismu ponazorjeno z besedo »roka«? b) Zakaj bi nam lahko roke omahnile?

3 Sveto pismo različne značilnosti ali dejanja velikokrat ponazori z deli človeškega telesa. Roka je denimo omenjena večstokrat. Utrditi oziroma okrepiti komu roke lahko  pomeni, da se posameznika spodbudi, okrepi ali usposobi za delo. (Ezra 6:22; Neh. 6:9) Lahko tudi pomeni, da posameznik na prihodnost gleda pozitivno in z zaupanjem.

4 Včasih je za posameznika, ki je brez poguma, malodušen ali obupan, rečeno, da so mu roke omahnile. (2. krn. 15:7; Heb. 12:12) Če se človek tako počuti, se običajno kar vda. Kdo te lahko opogumi, kadar se spoprijemaš z razmerami, zaradi katerih si pod stresom ali zaradi katerih se počutiš fizično, čustveno ali celo duhovno preobremenjenega? Kako si lahko spodbujen in okrepljen, da vztrajaš in ohraniš veselje?

»JEHOVOVA ROKA NI PREKRATKA, DA NE BI MOGLA REŠITI«

5. a) Kaj lahko storimo, ko nastopijo težave, toda česa ne bi smeli pozabiti? b) Kaj bomo pregledali v nadaljevanju?

5 Beri Zefanija 3:16, 17. Naš ljubeči Oče, Jehova, ne želi, da se vdamo strahu in malodušju oziroma da nam roke tako rekoč omahnejo. Nasprotno, vabi nas, naj zvrnemo »nanj vse svoje skrbi«. (1. Pet. 5:7) K srcu si lahko vzamemo to, kar je Bog rekel Izraelcem, in sicer, da njegova mogočna roka »ni prekratka, da ne bi mogla rešiti« zvestovdanih služabnikov. (Iza. 59:1) Pregledali bomo tri izredne biblijske primere, ki pokažejo, da Jehova želi in je tudi zmožen okrepiti svoje služabnike za to, da izpolnjujejo njegovo voljo kljub navidezno nepremagljivim težavam. Poglejmo, kako te lahko ti zgledi okrepijo.

6., 7. Kaj pomembnega se lahko naučimo iz zmage Izraelcev nad Amalečani?

6 Izraelce so kmalu za tem, ko so bili čudežno rešeni suženjstva v Egiptu, napadli Amalečani. Pogumni Jozue je ubogal Mojzesova navodila in Izraelce povedel v boj. Medtem se je Mojzes skupaj z Aronom in Hurom odpravil na bližnje pobočje, od koder so lahko videli na bojišče. Ali so se ti trije možje zaradi strahu umaknili od boja? Nikakor!

7 Mojzes se je odločil izpeljati načrt, ki je bil ključen za njihov uspeh. Roke, v katerih je imel palico pravega Boga, je držal dvignjene proti nebu. Vse dokler mu je to uspevalo, je Jehova krepil roke Izraelcev, da so se uspešno bojevali proti Amalečanom. Ko pa so Mojzesu roke postale težke in jih je začel spuščati, se je uspeh prevesil na stran Amalečanov. Aron in Hur sta odločno ukrepala. Vzela sta kamen in ga podložila Mojzesu, »tako da se je lahko nanj usedel. Prav tako sta mu podpirala roke, eden na tej strani in drugi na oni strani, tako da so mu roke ostale trdne vse do sončnega zahoda.« Da, zaradi Božje mogočne roke so Izraelci lahko zmagali. (2. Mojz. 17:8–13)

8. a) Kako se je odzval Asa, ko je bil Juda v nevarnosti pred Etiopijci? b) Kako lahko posnemamo Asa v tem, da se je zanašal na Boga?

8 Tudi v dneh kralja Asa je Jehova dokazal, da njegova roka ni prekratka. V Bibliji je omenjeno veliko vojsk. Največja zbrana vojska je bila vojska Etiopijca Zeraha. Štela je kar milijon usposobljenih vojakov. Bila je skoraj dvakrat številnejša od Asove vojske. Lahko si predstavljaš, kako hitro bi lahko Asa preplavile skrbi in strah, tako da bi mu roke nemočno omahnile in bi se vdal. Toda Asa se je po pomoč nemudoma obrnil na Jehova. Z vojaškega vidika je bilo videti nemogoče, da bi premagal Etiopijce, vendar »pri Bogu [. . .] je  mogoče vse«. (Mat. 19:26) Bog je pokazal svojo veliko moč in »porazil Etiopijce pred Asom«, ki »je vse svoje dni služil Jehovu z nerazdeljenim srcem«. (2. krn. 14:8–13; 1. kra. 15:14)

9. a) Kaj Nehemija ni odvrnilo od obnavljanja jeruzalemskega obzidja? b) Kako je Bog odgovoril na Nehemijevo molitev?

9 Zamisli si, kako se je moral počutiti Nehemija, ko je prišel v Jeruzalem. Mesto je bilo skoraj povsem nezaščiteno, Nehemijevi sonarodnjaki pa so bili zelo malodušni. Judom so zaradi groženj zunanjih nasprotnikov roke opešale, zato so nehali obnavljati jeruzalemsko obzidje. Ali je Nehemija dovolil, da bi tudi njemu roke omahnile in bi postal malodušen? Ne, ni! Podobno kot Mojzes, Asa in drugi zvestovdani Jehovovi služabniki je že imel ustaljeno navado, da se je v molitvi zanašal na Jehova. Tokrat ni bilo nič drugače. Nehemija je Jehova iskreno rotil, naj jim pomaga premagati ovire, ki so bile videti nepremostljive. Jehova je odgovoril na to prošnjo. S svojo »veliko močjo« in »močno roko« je Judom utrdil roke, ki so jim omahnile. (Beri Nehemija 1:10; 2:17–20; 6:9.) Ali si prepričan, da Jehova tudi danes s svojo »veliko močjo« in »močno roko« krepi svoje služabnike?

JEHOVA BO UTRDIL TVOJE ROKE

10., 11. a) Kako si Satan prizadeva oslabiti naše roke, da bi nam omahnile? b) S čim nas Jehova utrjuje in nam daje moč? c) Kako ti koristi teokratično šolanje in usposabljanje?

10 Lahko smo prepričani, da Hudič ne bo nikoli dopustil, da bi mu omahnile roke, ko si prizadeva ustaviti naše krščanske dejavnosti. Okorišča se laži in groženj vlad, verskih voditeljev in odpadnikov. Kaj je njegov namen? To, da nam oslabi roke za oznanjevanje dobre novice o Kraljestvu. Toda Jehova je sposoben in tudi željan, da nas okrepi po svojem svetem duhu. (1. krn. 29:12) Pomembno je, da se zanašamo na tega duha. Tako bomo lahko kos kakršni koli preizkušnji, ki bi jo Satan in njegova hudobna stvarnost zgrnila na nas. (Ps. 18:39; 1. Kor. 10:13) Prav tako smo lahko hvaležni, da imamo Božjo Besedo, ki je plod svetega duha. Pomisli tudi na duhovno hrano, ki temelji na Svetem pismu in jo dobimo vsak mesec. Besede iz Zaharija 8:9, 13 (beri) so bile izrečene, ko so v Jeruzalemu ponovno gradili tempelj, in so zelo primerne za nas danes.

11 Utrjuje oziroma krepča nas tudi Božji pouk, ki ga dobivamo na krščanskih shodih, zborih, zborovanjih in v naših teokratičnih šolah. Takšno šolanje nam lahko da ustrezno spodbudo, nam pomaga, da si postavljamo duhovne cilje, in nas usposobi za izpolnjevanje številnih krščanskih odgovornosti. (Ps. 119:32) Ali si vneto prizadevaš črpati moč iz tovrstnega šolanja?

12. Kaj moramo delati, da bi ostali duhovno močni?

12 Jehova je pomagal Izraelcem, da so premagali Amalečane in Etiopijce, Nehemiju in njegovim prijateljem pa je dal moč, da so dokončali obnovo. Podobno bo Bog tudi nam dal moč, da bomo ostali neomajni kljub nasprotovanju, ravnodušnosti in zaskrbljenosti, tako da bomo lahko še naprej oznanjevali. (1. Pet. 5:10) Ne pričakujemo, da bo Jehova za nas delal čudeže. Nasprotno, narediti moramo svoj del. To pomeni, da dnevno beremo Božjo Besedo, se vsak teden pripravljamo na shode in  smo navzoči na njih, um in srce hranimo z osebnim preučevanjem in družinskim čaščenjem ter se v molitvi vedno zanašamo na Jehova. Drugim prizadevanjem in dejavnostim nikoli ne smemo dovoliti, da bi nas ovirale in se zaradi njih ne bi mogli okoristiti vsega, po čemer nas Jehova krepi in spodbuja. Če meniš, da so ti roke omahnile na katerem od omenjenih področij, prosi Boga za pomoč. Nato bodi pozoren, kako njegov duh deluje v tebi, tako kot je rekel apostol Pavel: »Da bi vi hoteli in delali.« (Fil. 2:13) Kako pa bi lahko ti krepil roke drugim?

DVIGNI ROKE, KI SO SE MORDA POVESILE

13., 14. a) Kako je bil neki brat okrepljen, zatem ko mu je umrla žena? b) Kako vse lahko krepimo druge?

13 Jehova nam daje svetovno bratovščino ljubečih sočastilcev, ki so nam lahko v spodbudo. Spomnimo se, da je apostol Pavel napisal: »Dvignite povešene roke in vzravnajte šibka kolena. Ravnajte steze svojim nogam.« (Heb. 12:12, 13) V prvem stoletju so bili mnogi deležni takšne duhovne okrepitve. Podobno je danes. Neki brat, ki mu je umrla žena in so ga zadele še druge hude stiske, je dejal: »Naučil sem se, da si ne moremo izbrati preizkušenj, ne kdaj bodo nastopile niti kako pogoste bodo. Molitev in osebno preučevanje sta kakor rešilni jopič, ki mi držita glavo nad vodo. Tudi podpora duhovnih bratov in sester mi je v veliko tolažbo. Spoznal sem, kako pomembno je razviti dober osebni odnos z Jehovom, še preden nastopijo težavne okoliščine.«

V občini smo lahko vsi vir spodbude drug drugemu. (Glej odstavek 14.)

14 Aron in Hur sta med bojem dobesedno podpirala Mojzesove roke. Mi pa lahko razmislimo, kako bi lahko druge podprli in jim praktično pomagali. Komu vse lahko pomagamo? Tistim, ki se bojujejo s posledicami staranja, zdravstvenimi omejitvami, nasprotovanjem družinskih članov, osamljenostjo ali izgubo ljubljene osebe. Prav tako lahko krepimo mlade, ki doživljajo pritiske, da bi delali to, kar je narobe, ali da bi iskali »uspeh« v tej stvarnosti, bodisi z izobrazbo, finančno varnostjo ali kariero. (1. Tes. 3:1–3; 5:11, 14) Razmisli, kako bi lahko sovernikom pokazal iskreno zanimanje v kraljestveni dvorani, na oznanjevanju, pri skupnem uživanju obroka ali pa ko se z njimi pogovarjaš po telefonu.

15. Kako lahko s pozitivnimi besedami vplivamo na sokristjane?

15 Ko je Asa dosegel osupljivo zmago, je prerok Azarija njega in ljudstvo takole spodbudil: »Bodite torej pogumni! Vaše roke naj ne omahnejo, saj boste nagrajeni za svoja dela.« (2. krn. 15:7) To je Asa navedlo, da je uvedel številne spremembe in tako obnovil čisto čaščenje. Podobno lahko tudi ti s svojimi pozitivnimi besedami močno vplivaš na druge. Tako jim lahko pomagaš, da naredijo več za Jehova. (Preg. 15:23) Na shodih nikoli ne podcenjuj tega, kako zelo lahko na druge vplivaš, če dvigneš roko in spodbudno komentiraš.

16. Kako lahko starešine podobno kot Nehemija krepijo roke bratom in sestram v občini? Povej primer, kako so tebi osebno soverniki že pomagali.

16 Z Jehovovo podporo so si Nehemija in tisti, ki so bili z njim, utrdili roke za delo. Jeruzalemsko obzidje so nato dokončali v samo 52 dneh! (Neh. 2:18; 6:15, 16) Nehemija dela ni zgolj nadzoroval. Tudi sam je sodeloval pri obnovi  jeruzalemskega obzidja. (Neh. 5:16) Podobno lahko veliko ljubečih starešin posnema Nehemija, s tem da pomagajo pri teokratičnih gradbenih projektih ali pa pri čiščenju in vzdrževanju krajevne kraljestvene dvorane. Poleg tega bratom in sestram, ki so zaskrbljeni v srcu, krepijo šibke roke, tako da oznanjujejo z njimi in jih kot pastirji obiskujejo. (Beri Izaija 35:3, 4.)

»NAJ TI ROKE NE OMAHNEJO«

17., 18. O čem smo lahko prepričani, ko se spoprijemamo s težavami ali nas mučijo skrbi?

17 To, da s svojimi brati in sestrami služimo z ramo ob rami, prispeva k enotnosti. S tem se sklepajo tudi trajna prijateljstva in krepi skupno zaupanje v blagoslove, ki jih bomo deležni pod vlado Božjega kraljestva. Ko drugim utrjujemo roke, jim pomagamo, da v razmerah, ki jemljejo pogum, ne obupajo ter da na prihodnost gledajo pozitivno in z zaupanjem. Še več, ko tako pomagamo drugim, lažje ostajamo osredinjeni na duhovne stvari in na to, kar ima Bog pripravljeno za nas. Da, s tem utrjujemo roke tudi sebi.

18 Pregledali smo, kako je Jehova ob različnih priložnostih podprl in zaščitil svoje zveste služabnike v preteklosti. To bi nam moralo okrepiti vero in zaupanje vanj. Zato »naj ti roke ne omahnejo«, ko se spoprijemaš s pritiski in težavami! Raje se v molitvi obračaj na Jehova in dovoli njegovi mogočni roki, da te krepi in vodi k blagoslovom Kraljestva. (Ps. 73:23, 24)