Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

»Božja beseda je namreč živa.«

Vprašanja bralcev

Vprašanja bralcev

Kaj je »Božja beseda«, o kateri v Hebrejcem 4:12 piše, da je »živa in ima močan vpliv«?

Sobesedilo vrstice pokaže, da je apostol Pavel govoril o sporočilu o Božjem namenu, ki je zapisano v Svetem pismu.

V naših publikacijah pogosto navajamo Hebrejcem 4:12, da bi pokazali, da ima Sveto pismo moč spremeniti življenje. Ta naobrnitev je povsem ustrezna. Vendar je dobro, če si Hebrejcem 4:12 pogledamo v luči sobesedila. Pavel je hebrejske kristjane spodbujal, naj sodelujejo z Božjimi nameni. Veliko teh je bilo zapisanih v Svetih spisih. Pavel je navedel primer Izraelcev, ki so bili rešeni iz Egipta. Obetalo se jim je, da vstopijo v obljubljeno »deželo, v kateri tečeta mleko in med« in kjer bi lahko uživali resnični počitek. (2. Mojz. 3:8; 5. Mojz. 12:9, 10)

To je bil Božji namen. Toda Izraelci so kasneje zakrknili svoje srce in niso verovali, zato večina ni vstopila v ta počitek. (4. Mojz. 14:30; Joz. 14:6–10) Vendar je Pavel dodal, da »obljuba glede vstopa v njegov [Božji] počitek še vedno velja«. (Heb. 3:16–19; 4:1) Ta »obljuba« je očitno del Božjega namena. Kakor hebrejski kristjani lahko tudi mi beremo o tem namenu in sodelujemo z njim. Pavel je, zato da bi poudaril, da omenjena obljuba temelji na Svetih spisih, delno citiral 1. Mojzesovo 2:2 in Psalm 95:11.

Morali bi biti zelo veseli, da »obljuba glede vstopa v njegov [Božji] počitek še vedno velja«. Prepričani smo, da je to, kar Sveto pismo uči glede vstopa v Božji počitek, zares mogoče, zato delamo vse, kar je treba, da bi vstopili vanj. Tega ne delamo tako, da bi skušali izpolnjevati Mojzesovo postavo ali pa si prizadevali z dobrimi deli prislužiti Jehovovo odobravanje. Ker verujemo v Boga, z veseljem sodelujemo z namenom, ki nam ga je razodel. Toda kot smo že omenili, se lahko »Božja beseda« iz Hebrejcem 4:12 nanaša tudi na Sveto pismo. Na tisoče ljudi po svetu je začelo preučevati Sveto pismo in se učiti o tem, kar je Bog razodel glede svojega namena. Zaradi tega so mnogi spremenili življenjski slog, si pridobili vero, se krstili in postali kristjani. To, kako sporočilo nanje deluje, je jasen dokaz, da je »Božja beseda [. . .] živa in ima močan vpliv«. Božji namen, ki je razodet v Svetem pismu, je na naše življenje že vplival in bo močno vplival še naprej.