Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Stražni stolp – preučevalna izdaja  |  November 2016

Organizirani v skladu z Božjo knjigo

Organizirani v skladu z Božjo knjigo

Jehova je z modrostjo položil temelje zemlji, s sprevidevnostjo je utrdil nebo. (PREG. 3:19)

PESMI: 105, 107

1., 2. a) Kako se nekateri odzovejo na misel, da ima Bog organizacijo? b) Kaj bomo obravnavali v tem članku?

ALI ima Bog organizacijo? »Ne potrebuješ organizacije, ki bi te usmerjala,« morda pravijo nekateri. »Pomemben je samo oseben odnos z Bogom.« Ali je takšen pogled pravilen? Kaj kažejo dejstva?

2 V tem članku bomo obravnavali dokaze, da je Jehova, ki je Bog reda, organizator brez primere. Prav tako bomo pogledali, kako naj bi se odzvali na navodila, ki jih dobimo od Jehovove organizacije. (1. Kor. 14:33, 40) Božja Beseda je v prvem stoletju pomagala zemeljskemu delu Jehovove organizacije pri obsežnem oznanjevanju dobre novice. Podobno mu pomaga tudi danes. Ker se oklepamo Svetega pisma in upoštevamo organizacijska navodila, prispevamo k čistosti, miru in enotnosti celotne občine.

JEHOVA JE ORGANIZATOR BREZ PRIMERE

3. Zakaj si prepričan, da je Jehova organizator brez primere?

3 Stvarstvo dokazuje, da je Jehova organizator brez primere. V Svetem pismu piše: »Jehova je z modrostjo položil  temelje zemlji, s sprevidevnostjo je utrdil nebo.« (Preg. 3:19) Glede Boga poznamo samo »drobce njegovih dejanj« in »le šepet [. . .] slišimo o njem«. (Job 26:14) Toda tisto malo, kar vemo o planetih, zvezdah in galaksijah, nas žene, da priznamo, da so nebesna telesa vrhunsko organizirana. (Ps. 8:3, 4) V galaksijah je na milijone zvezd in vse se v vesolju gibljejo po ustaljenem redu. Videti je, da planeti v našem osončju potujejo po tirnicah okoli Sonca, kot da bi ponižno ubogali prometne predpise! Gotovo nam takšen osupljivi red v vesolju pomaga razumeti, da si Jehova, »ki je z razumnostjo naredil nebo« in Zemljo, zasluži, da ga hvalimo, častimo in smo mu zvestovdani. (Ps. 136:1, 5–9)

4. Zakaj znanost na številna vprašanja nima odgovorov?

4 Znanost je veliko odkrila glede vesolja in našega zemeljskega doma ter nam je na različnih področjih olajšala življenje. Toda znanost na številna vprašanja nima odgovorov. Na primer, astronomi nam ne morejo točno povedati, kako je nastalo vesolje ali zakaj smo na planetu Zemlja, ki je bogat z življenjem. Prav tako ljudje na splošno ne znajo razložiti, zakaj imamo močno željo, da bi živeli večno. (Prid. 3:11) Zakaj je tako veliko pomembnih vprašanj, a brez odgovora? Deloma zato, ker številni znanstveniki in drugi spodbujajo k razmišljanju, da Bog ne obstaja, in zagovarjajo teorijo o evoluciji. Toda Jehova v svoji knjigi odgovarja na vprašanja, ki težijo ljudi povsod po svetu.

5. Kako vse smo odvisni od naravnih zakonov?

5 Vsi smo odvisni od nespremenljivih in zanesljivih naravnih zakonov, ki jih je postavil Jehova. Elektrikarji, vodovodni inštalaterji, inženirji, piloti, kirurgi – vsi so odvisni od teh zakonov, da lahko opravljajo svoje delo. Na primer, kirurg se zanaša na dejstvo, da je anatomija pri vseh ljudeh v osnovi enaka. Zato mu ni treba iskati, kje ima pacient srce. In vsi upoštevamo naravne zakone. Če bi poskušali kljubovati zakonu težnosti, bi nas to lahko stalo življenje!

BOG NAS JE ORGANIZIRAL

6. Zakaj je razumljivo pričakovati, da so Jehovovi častilci organizirani?

6 Vesolje je zares čudo organiziranosti. Zato je razumljivo pričakovati, da Jehova želi, da so njegovi častilci dobro organizirani. Pravzaprav nam je Bog v ta namen priskrbel Sveto pismo, da bi nas vodilo. Če ne bi imeli Božjih meril in pomoči Božje organizacije, bi bilo življenje nesrečno in polno bede.

7. Zakaj lahko rečemo, da se v Svetem pismu zrcali organiziranost?

7 Sveto pismo ni neka zbirka nepovezane judovske in krščanske literature. Nasprotno, v njem se zrcali organiziranost. Je od Boga navdihnjena mojstrovina. Posamezne knjige Svetega pisma so med seboj povezane. Od Prve Mojzesove knjige do Razodetja se prepleta osrednja tema – upravičenje Jehovove vrhovne oblasti in izpolnitev Jehovovega namena z zemljo po Kraljestvu, ki mu vlada Kristus, obljubljeno »seme«. (Beri 1. Mojzesova 3:15; Matej 6:10; Razodetje 11:15.)

8. Zakaj lahko rečemo, da so bili Izraelci dobro organizirani?

8 Staroveški Izraelci so bili zgled dobre organiziranosti. Na primer, pod Mojzesovo postavo so bile »služkinje, ki so po določenem redu služile pri vhodu v shodni šotor«. (2. Mojz. 38:8) Selitev  izraelskega tabora in svetega šotora je potekala po ustaljenem redu. Kasneje je kralj David organiziral levite in duhovnike v učinkovite oddelke. (1. krn. 23:1–6; 24:1–3) In ko so Izraelci ubogali Jehova, so bili blagoslovljeni z redom, mirom in enotnostjo. (5. Mojz. 11:26, 27; 28:1–14)

9. Iz česa je razvidno, da je bila krščanska občina v prvem stoletju dobro organizirana?

9 Tudi krščanska občina v prvem stoletju je bila organizirana, v pomoč pa so ji bila navodila vodstvenega organa, ki so ga sprva sestavljali apostoli. (Apd. 6:1–6) Kasneje so se vodstvenemu organu pridružili še drugi bratje. (Apd. 15:6) Navodila in nasveti so bili dani tudi po navdihnjenih pismih, ki so jih napisali člani vodstvenega organa v prvem stoletju ali tisti, ki so s tem organom tesno sodelovali. (1. Tim. 3:1–13; Titu 1:5–9) Kako je koristilo občinam, ko so ravnale po navodilih vodstvenega organa?

10. Kakšen je bil rezultat, ko so zgodnje občine izpolnjevale odredbe vodstvenega organa? (Glej sliko pri naslovu.)

10 Beri Apostolska dela 16:4, 5. Bratje, ki so potovali v imenu vodstvenega organa, so »izročali odredbe, ki so jih sprejeli apostoli in starešine v Jeruzalemu«. Ko so občine izpolnjevale te odredbe, so se »utrjevale v veri in iz dneva v dan številčno rasle«. Ali to svetopisemsko poročilo vsebuje pouk, ki ga je danes v Božji organizaciji modro upoštevati?

ALI UPOŠTEVAŠ NAVODILA?

11. Kako bi se morali postavljeni bratje odzvati na navodila, ki jih dobijo od Božje organizacije?

11 Kaj bi morali danes narediti člani podružničnega ali deželnega odbora, okrajni nadzorniki in občinski starešine, ko dobijo navodila od Božje organizacije? Jehovova knjiga nam naroča, naj bomo poslušni in naj se podrejamo. (5. Mojz. 30:16; Heb. 13:7, 17) V Božji organizaciji ni prostora za kritičnega ali upornega duha, saj takšna miselnost lahko skali ljubezen, mir in enotnost v občini. Seveda noben zvestovdan kristjan ne želi biti nespoštljiv in nezvestovdan kakor Diotref. (Beri 3. Janezovo 9, 10.) Zato se lahko vprašamo: »Ali prispevam k duhovnosti tistih, ki so okoli mene? Ali hitro sprejmem in podprem navodila od bratov, ki jim je zaupano vodstvo?«

12. Do katere spremembe je prišlo glede postavitve starešin in strežnih služabnikov?

12 Razmislimo o nedavni odločitvi Vodstvenega organa. V Stražnem stolpu, 15. november 2014, je bila v rubriki »Vprašanja bralcev« opisana sprememba glede postavitve starešin in strežnih služabnikov. V članku je pisalo, da je vodstveni organ v prvem stoletju pooblastil potujoče nadzornike, da so sami postavljali brate. V skladu s tem vzorcem okrajni nadzorniki od 1. septembra 2014 postavljajo starešine in strežne služabnike. Okrajni nadzornik skuša bolje spoznati moške, ki se jih priporoča za postavitev, in če je mogoče, skupaj z njimi oznanjuje. Prav tako opazuje družino brata, ki se ga priporoča. (1. Tim. 3:4, 5) Starešinstvo in okrajni nadzornik pozorno pregledajo svetopisemske pogoje za strežne služabnike in starešine. (1. Tim. 3:1–10, 12, 13; 1. Pet. 5:1–3)

13. Kako lahko pokažemo, da podpiramo smernice, ki jih dobimo od starešin?

13 Upoštevati moramo svetopisemske smernice, ki jih dobimo od starešin. Te  zvestovdane pastirje v Božji organizaciji vodijo »zdrave besede«, navodila, ki so zapisana v Božji knjigi. (1. Tim. 6:3) Spomnimo se Pavlovega nasveta glede tistih v občini, ki so živeli neurejeno. Nekateri posamezniki niso delali nič, ampak so se vmešavali v to, kar se jih ni tikalo. Starešine so takšne posameznike očitno že opomnili, vendar se ti niso hoteli zmeniti za nasvet. Kako naj bi občina ravnala s kom, ki se je tako vedel? Pavel je naročil: »Zaznamujte [ga] in se nehajte družiti z njim.« Ta nasvet je bil obenem uravnovešen z opozorilom, da naj na takega človeka ne gledajo kot na sovražnika. (2. Tes. 3:11–15) Danes lahko starešine pripravijo svarilni govor, če kdo vztraja pri ravnanju, s katerim slabo vpliva na občino, denimo, da se sestaja s kom, ki ni Priča. (1. Kor. 7:39) Kako se odzoveš, ko starešine ugotovijo, da je treba imeti tak govor? Morda si seznanjen z okoliščinami, opisanimi v govoru. Ali boš pazil, da se v prostem času ne boš družil s takšnim posameznikom? S svojo ljubečo skrbjo in odločnostjo lahko posameznika navedeš, da opusti ravnanje, ki je v nasprotju z Božjimi merili. [1]

OHRANJAJMO ČISTOST, MIR IN ENOTNOST

14. Kako lahko prispevamo k čistosti občine?

14 Če upoštevamo navodila, ki jih najdemo v Božji Besedi, lahko prispevamo k duhovni čistosti občine. Razmislimo o tem, kaj se je zgodilo v starodavnem Korintu. Pavel je bil v tem mestu povsem zaposlen z oznanjevanjem in zelo rad je imel tamkajšnje brate in sestre. (1. Kor. 1:1, 2) Toda gotovo mu ni bilo lahko, ko je moral opozoriti na problem glede spolne nemorale, ki so jo dopuščali v tisti občini! Pavel je starešinam naročil, naj nemoralnega človeka izročijo Satanu oziroma z drugimi besedami, naj ga izobčijo. Da bi ohranili čistost občine, so morali odstraniti »kvas«. (1. Kor. 5:1, 5–7, 12) Ko podpremo odločitev starešin, da se izobči neskesan prestopnik, pomagamo ohranjati čistost občine in morda posameznika navedemo na to, da se pokesa in si prizadeva doseči Jehovovo odpuščanje.

15. Kako lahko ohranjamo mir v občini?

15 V Korintu so morali posvetiti pozornost še enemu problemu. Nekateri bratje so sovernike tožili na sodišču. Pavel jim je postavil streznjujoče vprašanje: »Zakaj rajši ne pustite, da se vam dela krivica?« (1. Kor. 6:1–8) Podobno se dogaja danes. Včasih je mir med duhovnimi brati in sestrami skaljen, ker so se skupaj lotili kakega tveganega posla, vendar je ta propadel, zaradi česar so vpleteni izgubili denar ali morda drug drugega obtožili goljufanja. Nekateri so svoje brate tožili na sodišču, toda Božja knjiga nam pomaga razumeti, da je boljše trpeti izgubo, kot pa nakopati sramoto Božjemu imenu ali motiti mir v občini. [2] Da bi rešili resne probleme in spore, bi seveda morali upoštevati Jezusov nasvet. (Beri Matej 5:23, 24; 18:15–17.) S tem prispevamo k enotnosti družine Jehovovih častilcev.

16. Zakaj naj bi pričakovali, da je Božje ljudstvo enotno?

16 Jehovova knjiga nam pokaže, zakaj naj bi pričakovali, da je Božje ljudstvo enotno. Psalmist je zapel: »Glej, kako dobro in kako prijetno je, ko bratje  složno prebivajo skupaj!« (Ps. 133:1) Ko so Izraelci ubogali Jehova, so bili organizirani in enotni. Bog je glede stanja svojega ljudstva v prihodnosti napovedal: »Združil jih bom kakor ovce v ogradi.« (Miha 2:12) Še več, Jehova je po preroku Zefaniju rekel: »Tedaj bom dal ljudstvom čist jezik [svetopisemske resnice], da bodo vsi klicali Jehovovo ime in mu služili z ramo ob rami.« (Zef. 3:9) Zelo smo hvaležni za prednost, da lahko Jehova enotno častimo!

Starešine si prizadevajo duhovno pomagati posamezniku, ki je zašel na stranpot. (Glej odstavek 17.)

17. Kaj bi morali starešine narediti, ko kdo v občini zagreši resen prestopek?

17 Da bi se v občini ohranjali enotnost in čistost, morajo starešine brez odlašanja in na ljubeč način poskrbeti za sodne zadeve. Pavel je vedel, da Božje ljubezni ne vodijo zgolj čustva in da si Bog pred prestopki ne zatiska oči. (Preg. 15:3) Zato se ni obotavljal napisati odločnega, toda ljubečega pisma, in sicer Prvo pismo Korinčanom. Drugo pismo Korinčanom, ki ga je napisal nekaj mesecev kasneje, kaže, da se je stanje v občini popravilo, ker so starešine upoštevali njegovo navodilo. Če kristjan zaide na stranpot, ne da bi se tega zavedal, bi ga morali usposobljeni moški skušati naravnati v duhu blagosti. (Gal. 6:1)

18. a) Kako vse so nasveti iz Božje Besede pomagali občinam v prvem stoletju? b) O čem bomo razpravljali v naslednjem članku?

18 Jasno je, da so v prvem stoletju navdihnjeni nasveti iz Božje knjige pomagali kristjanom v Korintu in drugod, da so v občinah ohranjali čistost, mir in enotnost. (1. Kor. 1:10; Efež. 4:11–13; 1. Pet. 3:8) Tako so se lahko naši bratje in sestre bolj posvetili oznanjevanju. Pravzaprav je Pavel lahko rekel, da je bila dobra novica »oznanjena vsemu stvarjenju pod nebom«. (Kol. 1:23) Danes se spoznanje o Božjih čudovitih namenih širi povsod po svetu zaradi prizadevanja tistih, ki so del enotne oznanjevalske organizacije. V naslednjem članku bomo pregledali še dodatne dokaze, da ti posamezniki nadvse cenijo Sveto pismo in da so odločeni slaviti Vrhovnega gospoda, Jehova. (Ps. 71:15, 16)

^ [1] (odstavek 13) Glej Organizirani za izpolnjevanje Jehovove volje, str. 134, 135.

^ [2] (odstavek 15) Več informacij o tem, kdaj se bo kristjan morda odločil pravno ukrepati proti sokristjanu, lahko najdeš v knjigi Ostanite v Božji ljubezni, str. 223, pdč. op.