Moj Oče je oslavljen s tem, da rojevate veliko sadu in dokažete, da ste moji učenci. (JAN. 15:8)

PESMI: 53, 60

1., 2. a) Kaj je Jezus malo pred svojo smrtjo povedal učencem? (Glej sliko pri naslovu.) b) Zakaj je pomembno, da imamo v mislih razloge za naše oznanjevanje? c) Kaj bomo pregledali?

JEZUS se je na zadnji večer pred svojo smrtjo dolgo pogovarjal z apostoli in jim med drugim zagotovil, da jih ima zelo rad. Povedal jim je tudi ponazoritev o trti, ki smo jo obravnavali v prejšnjem članku. S to ponazoritvijo je učence spodbudil, naj rojevajo »veliko sadu« oziroma naj vztrajno oznanjujejo sporočilo o Kraljestvu. (Jan. 15:8)

2 Toda Jezus svojim učencem ni povedal samo, kaj morajo delati, ampak tudi zakaj naj bi to delali. Navedel jim je razloge za to, da še naprej oznanjujejo. Zakaj je pomembno, da razmislimo o teh razlogih? Ko imamo v mislih, zakaj moramo še naprej oznanjevati, nas to spodbuja, da vztrajamo v »pričevanju vsem narodom«. (Mat. 24:13, 14) Zato bomo pregledali štiri svetopisemske razloge za oznanjevanje. Poleg tega bomo razpravljali o štirih Jehovovih darilih, ki nam pomagajo vztrajno rojevati sad.

 SLAVIMO JEHOVA

3. a) Kateri razlog za oznanjevanje je zapisan v Janezu 15:8? b) Kaj v Jezusovi ponazoritvi predstavlja grozdje in zakaj je to ustrezna primerjava?

3 Najpomembnejši razlog za oznanjevanje je ta, da pred ljudmi slavimo Jehova in posvečujemo njegovo ime. (Beri Janez 15:1, 8.) Bodi pozoren, da je Jezus svojega Očeta, Jehova, primerjal z vinogradnikom, ki prideluje grozdje. Sebe je primerjal s trto oziroma deblom, svoje sledilce pa z mladikami. (Jan. 15:5) Zato grozdje ustrezno ponazarja sad, ki ga rojevajo Kristusovi učenci, namreč oznanjevanje. Jezus je svojim apostolom rekel: »Moj Oče je oslavljen s tem, da rojevate veliko sadu.« Podobno kot trte, ki rojevajo dobro grozdje, prinašajo čast vinogradniku, tudi mi prinašamo čast oziroma slavo Jehovu, ko po svojih najboljših močeh oznanjujemo sporočilo o Kraljestvu. (Mat. 25:20–23)

4. a) Kako vse posvečujemo Božje ime? b) Kako gledaš na to, da smeš posvečevati Božje ime?

4 Kako vse z oznanjevanjem posvečujemo Božje ime? Božjega imena ne moremo narediti bolj svetega, kot je, saj je že sveto v absolutnem pomenu. Toda bodi pozoren, kaj je rekel prerok Izaija: »Jehova nad vojskami – njega imejte za svetega.« (Iza. 8:13) Božje ime posvečujemo med drugim tako, da gledamo nanj kot na ločeno od vseh drugih imen in pomagamo drugim, da ga imajo za sveto. (Mat. 6:9) Na primer, s tem da oznanjujemo resnico o Jehovovih čudovitih lastnostih in njegovem nespremenljivem namenu s človeštvom, branimo Božje ime pred Satanovimi lažmi in obrekovanjem. (1. Mojz. 3:1–5) Božje ime prav tako posvečujemo, ko si ljudem na področju prizadevamo pomagati, da spoznajo, da je Jehova vreden »prejemati slavo, čast in moč«. (Raz. 4:11) Rune, ki pionira 16 let, pravi: »Ko premišljujem o dejstvu, da mi je dana možnost pričati za Stvarnika vesolja, sem poln hvaležnosti. To me navdaja z željo, da še naprej oznanjujem.«

LJUBIMO JEHOVA IN NJEGOVEGA SINA

5. a) Kateri razlog za oznanjevanje je omenjen v Janezu 15:9, 10? b) Kako je Jezus poudaril, da je zdržljivost pomembna?

5 Beri Janez 15:9, 10. Pomemben razlog, zakaj oznanjujemo sporočilo o Kraljestvu, je tudi ta, da iz srca ljubimo Jehova in Jezusa. (Mar. 12:30; Jan. 14:15) Jezus je svojim učencem rekel, naj ostanejo v njegovi ljubezni. Zakaj je to rekel? Zato ker posameznik, ki hoče leto za letom živeti kot Kristusov pravi učenec, potrebuje zdržljivost. Jezus je to, kako pomembna je zdržljivost, poudaril tako, da je v kratkem odlomku, zapisanem v Janezu 15:4–10, velikokrat uporabil različne oblike besede »ostati«.

6. Kako pokažemo, da želimo ostati v Kristusovi ljubezni?

6 Kako pokažemo, da želimo ostati v Kristusovi ljubezni in ohraniti njegovo odobravanje? Tako da izpolnjujemo Jezusove zapovedi. Preprosto povedano, Jezus nam govori: »Ubogaj me.« Toda Jezus nam je naročil zgolj to, kar tudi sam dela, saj je dodal: »Tako kakor tudi jaz izpolnjujem zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni.« (Jan. 15:10) Jezus nam v tem daje zgled. (Jan. 13:15)

7. Kako sta povezani poslušnost in ljubezen?

7 Jezus je glede tega, kakšna je povezava med poslušnostjo in ljubeznijo, svojim apostolom nekoliko prej rekel: »Kdor  sprejme moje zapovedi in jih izpolnjuje, ta me ljubi.« (Jan. 14:21) Še več, s tem da izpolnjujemo Jezusovo zapoved, naj oznanjujemo, kažemo tudi ljubezen do Boga, saj se v Jezusovih zapovedih zrcali razmišljanje njegovega Očeta. (Mat. 17:5; Jan. 8:28) Jehova in Jezus se na našo ljubezen odzoveta tako, da nas obdržita v svoji ljubezni.

SVARIMO LJUDI

8., 9. a) Kateri nadaljnji razlog imamo za oznanjevanje? b) Zakaj nas Jehovove besede, zapisane v Ezekielu 3:18, 19 in 18:23, spodbujajo, da še naprej oznanjujemo?

8 Omenimo nadaljnji razlog, zakaj še naprej oznanjujemo. Oznanjujemo zato, da svarimo ljudi. V Svetem pismu je Noe opisan kot »oznanjevalec«. (Beri 2. Petrovo 2:5.) K njegovemu oznanjevanju pred potopom je očitno spadalo razglašanje svarila pred prihajajočim uničenjem. Zakaj lahko to sklenemo? Bodi pozoren, kaj je dejal Jezus: »Kakor so v tistih dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in možile do dneva, ko je Noe vstopil v barko, in se niso zmenili, dokler ni prišel potop ter jih vse odnesel, tako bo tudi ob navzočnosti Sina človekovega.« (Mat. 24:38, 39) Noe je kljub ravnodušnosti ljudi zvesto objavljal Jehovovo svarilno sporočilo.

9 Danes oznanjujemo sporočilo o Kraljestvu, da bi ljudem dali priložnost spoznati Božji namen s človeštvom. Kakor Jehova si srčno želimo, da bi se ljudje odzvali na sporočilo in živeli. (Ezek. 18:23) Z oznanjevanjem od hiše do hiše in na javnih krajih pa kar največ ljudi tudi svarimo, da bo prišlo Božje kraljestvo in naredilo konec temu brezbožnemu svetu. (Ezek. 3:18, 19; Dan. 2:44; Raz. 14:6, 7)

LJUBIMO SVOJE BLIŽNJE

10. a) Kateri razlog za oznanjevanje je omenjen v Mateju 22:39? b) Opiši, kako sta Pavel in Sila pomagala ječarju v Filipih.

10 Poglejmo si še en pomemben razlog, da vztrajno oznanjujemo. Oznanjujemo zato, ker ljubimo svoje bližnje. (Mat. 22:39) Takšna ljubezen nas spodbuja, da vztrajno opravljamo to delo. Zavedamo se, da ljudje lahko pričnejo drugače razmišljati, ko se jim spremenijo okoliščine. Razmisli, kaj sta doživela apostol Pavel in njegov sodelavec Sila. V mestu Filipi so ju nasprotniki vrgli v ječo. Nato je okoli polnoči nenadoma potres zamajal ječo in odprl vrata. Ječar se je zbal, da so jetniki pobegnili, zato si je hotel vzeti življenje. Toda Pavel je zaklical: »Nič žalega si ne stori!« Obupani ječar je vprašal: »Kaj moram storiti, da bom rešen?« Pavel in Sila sta mu odgovorila: »Veruj v Gospoda Jezusa in boš rešen.« (Apd. 16:25–34)

Ljubezen do Jehova, Jezusa in bližnjih nas spodbuja k oznanjevanju. (Glej odstavka 5, 10.)

11., 12. a) Kako lahko pripoved o ječarju povežemo z našim oznanjevanjem? b) Za kaj želimo biti ljudem na voljo?

11 Kako lahko to pripoved o ječarju povežemo z našim oznanjevanjem? Bodi pozoren na naslednje: ječar je pričel drugače razmišljati in je prosil za pomoč šele po potresu. Podobno se lahko tudi  danes nekaterim posameznikom, ki se niso odzvali na svetopisemsko sporočilo, spremeni stališče in začnejo iskati pomoč, ko njihovo življenje nenadoma pretrese kak dogodek. Na primer, nekateri na našem področju so pretreseni, ker so morda nepričakovano izgubili dolgoletno službo. Drugi so mogoče povsem pobiti, ker jim je pred kratkim razpadel zakon. Spet drugi morda ne vedo, kako naprej, ker so jim diagnosticirali hudo bolezen, ali pa so mogoče strti, ker jim je umrla ljubljena oseba. Ko se zgodi kaj takšnega, si nekateri obupani posamezniki morda pričnejo postavljati vprašanja glede smisla življenja, za katera se pred tem niso zmenili. Mogoče se celo sprašujejo: »Kaj moram storiti, da bom rešen?« Ko jih srečamo, morda želijo prvič v življenju prisluhniti našemu sporočilu o upanju.

12 Če bomo torej zvesto vztrajali v oznanjevanju, bomo ljudem zagotovo na voljo, ko bodo ti morda pripravljeni sprejeti tolažbo. (Iza. 61:1) Charlotte, ki je v polnočasni službi 38 let, pravi: »Današnji ljudje so zgubljeni. Morajo dobiti priložnost, da slišijo dobro novico.« Ejvor, ki pionira 34 let, pove: »Danes so ljudje čustveno povsem na tleh, in takšnih je več kot kdaj prej. Res jim želim pomagati. To me žene, da oznanjujem.« Ljubezen do bližnjih je resnično plemenit razlog, da še naprej oznanjujemo!

DARILA, KI NAM POMAGAJO VZTRAJATI

13., 14. a) Katero darilo je omenjeno v Janezu 15:11? b) Kako bo Jezusovo veselje postalo naše? c) Kako veselje vpliva na naše oznanjevanje?

13 Jezus je zadnji večer pred svojo smrtjo apostolom omenil tudi nekaj daril, ki naj bi jim pomagala vztrajno rojevati sad. Katera so ta darila in kako nam koristijo?

14 Veselje. Ali bo izpolnjevanje Jezusove zapovedi glede oznanjevanja v breme? Ravno nasprotno. Jezus je, zatem ko je povedal ponazoritev o trti, rekel, da bomo kot oznanjevalci Kraljestva čutili veselje. (Beri Janez 15:11.) Pravzaprav nam je zagotovil, da bo njegovo veselje postalo naše. Kako? Kot smo že omenili, je Jezus sebe primerjal s trto, svoje učence pa z mladikami. Mladike so odvisne od trte. Vse dokler so mladike del trte, od nje dobivajo vodo in hranila. Podobno je z nami. Vse dokler ostajamo zedinjeni s Kristusom, tako da hodimo natančno po njegovih stopinjah, okušamo enako veselje, kakršno ima on pri izpolnjevanju Očetove volje. (Jan. 4:34; 17:13; 1. Pet. 2:21) Hanne, ki je pionirka več kot 40 let, pravi: »Veselje, ki ga vsakič znova čutim po oznanjevanju, me spodbuja, da vztrajam pri služenju Jehovu.« Zares, globoko ukoreninjeno veselje nam daje moč, da še naprej oznanjujemo tudi na področjih, kjer je to težko. (Mat. 5:10–12)

15. a) Katero darilo je omenjeno v Janezu 14:27? b) Kako nam mir pomaga, da rojevamo sad?

15 Mir. (Beri Janez 14:27.) Jezus je na zadnji večer pred svojo smrtjo, preden je govoril o veselju, apostolom rekel: »Dajem [vam] svoj mir.« Kako nam to darilo – Jezusov mir – pomaga, da rojevamo sad? Ko vztrajno oznanjujemo, čutimo v srcu trajni mir, ki izvira iz spoznanja, da nas Jehova in Jezus odobravata. (Ps. 149:4; Rim. 5:3, 4; Kol. 3:15) Ulf, ki je v polnočasni službi 45 let, pravi: »Po oznanjevanju sem utrujen, vendar mi to delo prinaša resnično zadovoljstvo in mojemu življenju daje pravi smisel.« Kako  zelo hvaležni smo, da smo blagoslovljeni s trajnim notranjim mirom!

16. a) Katero darilo je omenjeno v Janezu 15:15? b) Kako so lahko apostoli ostali Jezusovi prijatelji?

16 Prijateljstvo z Jezusom. Jezus je, zatem ko je izrazil željo, da bi bilo veselje, ki ga čutijo apostoli, »dopolnjeno«, razložil, kako pomembno je kazati požrtvovalno ljubezen. (Jan. 15:11–13) Nato je dejal: »Jaz vas imenujem prijatelji.« Kako dragoceno darilo – prijateljstvo z Jezusom! Kaj so morali apostoli delati, da bi ostali Jezusovi prijatelji? Jezus jim je povedal: »Postavil [sem vas] za to, da greste in rojevate sad.« (Beri Janez 15:14–16.) Približno dve leti pred tem jim je naročil: »Spotoma pa oznanjujte: ‚Nebeško kraljestvo se je približalo.‘« (Mat. 10:7) Na ta zadnji večer jih je torej spodbudil, naj vztrajno opravljajo delo, ki so ga začeli. (Mat. 24:13; Mar. 3:14) Apostoli so se pri izpolnjevanju te Jezusove zapovedi spoprijemali s številnimi izzivi, toda uspelo jim je, in tako so ostali Jezusovi prijatelji. Kako jim je to uspelo? Pomagalo jim je še eno darilo.

17., 18. a) Katero darilo je omenjeno v Janezu 15:16? b) Kako je to darilo pomagalo Jezusovim učencem? c) Kateri darili krepita nas danes?

17 Uslišane molitve. Jezus je dejal: »Oče [vam bo] dal vse, kar koli ga prosite v mojem imenu.« (Jan. 15:16) Kako zelo je morala ta obljuba krepiti apostole! * Zemeljsko življenje njihovega Voditelja naj bi se kmalu končalo, čeprav tistega večera tega niso povsem dojeli. Kljub temu naj ne bi ostali brez podpore. Jehova je bil pripravljen uslišati njihove molitve za pomoč, da bi lahko izpolnili zapoved, naj oznanjujejo sporočilo o Kraljestvu. In res, kmalu za tem so občutili, kako je Jehova odgovoril na njihove molitve za pomoč. (Apd. 4:29, 31)

Lahko smo prepričani, da Jehova usliši naše molitve za pomoč. (Glej odstavek 18.)

18 Enako velja danes. Če vztrajno rojevamo sad, nas ima Jezus za svoje prijatelje. Poleg tega smo lahko prepričani, da je Jehova pripravljen odgovoriti na naše molitve za pomoč, da bi premagali ovire, s katerimi se morda srečujemo pri oznanjevanju dobre novice o Kraljestvu. (Fil. 4:13) Kako zelo smo hvaležni, da smo blagoslovljeni z uslišanimi molitvami in prijateljstvom z Jezusom! Ti Jehovovi darili nas krepita, da še naprej rojevamo sad. (Jak. 1:17)

19. a) Zakaj oznanjujemo? b) Kaj nam bo pomagalo dokončati delo, ki nam ga je dal Bog?

19 Kot smo pregledali v tem članku, oznanjujemo zato, da slavimo Jehova in posvečujemo njegovo ime, da kažemo ljubezen do Jehova in Jezusa, da razglašamo svarilo in da izkazujemo ljubezen bližnjim. Poleg tega nas darila, in sicer veselje, mir, prijateljstvo z Jezusom in uslišane molitve, krepijo, da dokončamo delo, ki nam ga je dal Bog. Kako zelo zadovoljen je Jehova, ko vidi, da se iz vse duše trudimo rojevati »veliko sadu«!

^ odst. 17 Jezus je apostolom v pogovoru večkrat zagotovil, da bodo njihove molitve uslišane. (Jan. 14:13; 15:7, 16; 16:23)