Zaradi naraščanja nezakonitosti se bo ljubezen pri večini ohladila. (MAT. 24:12)

PESMI: 60, 135

1., 2. a) Na kom so se Jezusove besede iz Mateja 24:12 sprva izpolnile? b) Kako nam knjiga Apostolska dela pokaže, da je večina zgodnjih kristjanov kazala ljubezen? (Glej sliko pri naslovu.)

ENA izmed značilnosti znamenja, ki ga je povedal Jezus glede »sklenitve stvarnosti«, je ta, da »se bo ljubezen pri večini ohladila«. (Mat. 24:3, 12) V prvem stoletju so Judje, ki so trdili, da so Božje ljudstvo, dovolili, da se je njihova ljubezen do Boga ohladila.

2 Po drugi strani pa je bila takrat večina kristjanov zaposlena z oznanjevanjem dobre novice o Kristusu in s tem, da so kazali ljubezen do Boga, sokristjanov in nevernikov. (Apd. 2:44–47; 5:42) Kljub temu so nekateri Jezusovi sledilci v prvem stoletju dovolili, da se je njihova ljubezen ohladila.

3. Zaradi česa se je morda ljubezen nekaterih kristjanov ohladila?

3 Obujeni Jezus Kristus je efeškim kristjanom v prvem stoletju rekel: »Očitam [ti] to, da si opustil svojo prvotno ljubezen.« (Raz. 2:4) Zaradi česa je morda do tega prišlo?  Na te zgodnje Kristusove učence je mogoče vplival svet, ki je bil osredinjen na mesene želje. (Efež. 2:2, 3) Tako kot v številnih mestih danes se je tudi v Efezu v prvem stoletju bohotila moralna pokvarjenost. To je bilo bajno bogato mesto, v katerem so ljudje zelo poudarjali razkošno, lagodno in udobno življenje. Sebični interesi so očitno izpodrinili nesebično ljubezen. Poleg tega sta se naglo širila razpuščeno vedenje in huda nemorala.

4. a) Kako vse se je ljubezen ohladila v naših dneh? b) Na katerih treh področjih je lahko naša ljubezen preizkušena?

4 Jezusova prerokba o tem, da bo ljubezen upadla, se izpolnjuje še danes. Ljudje vse manj ljubijo Boga. Milijoni so mu obrnili hrbet in se za rešitev problemov človeštva obračajo na človeške institucije. Zato se med ljudmi, ki ne častijo Boga Jehova, ljubezen še naprej ohlaja. Toda kot se vidi iz primera efeške občine v prvem stoletju, tudi današnji pravi kristjani lahko postanejo zadovoljni sami s sabo in dovolijo, da se njihova ljubezen ohladi. Zdaj bomo pregledali tri področja, na katerih je naša ljubezen lahko preizkušena: 1. ljubezen do Jehova, 2. ljubezen do svetopisemske resnice in 3. ljubezen do bratov in sester.

LJUBEZEN DO JEHOVA

5. Zakaj moramo ljubiti Boga?

5 Jezus je v istem dnevu, preden je posvaril pred pomanjkanjem ljubezni, poudaril najpomembnejšo ljubezen. Rekel je: »‚Ljubi Jehova, svojega Boga, z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in z vsem svojim umom.‘ To je največja in prva zapoved.« (Mat. 22:37, 38) Zares, če Jehova močno ljubimo, nam to pomaga ubogati njegove zapovedi, vztrajati in sovražiti hudo. (Beri Psalm 97:10.) Vendar si Satan in njegov svet prizadevata, da bi spodkopala našo ljubezen do Boga.

6. Kakšne so danes posledice zaradi pomanjkanja ljubezni do Boga?

6 Svet okoli nas ima izkrivljen pogled na ljubezen. Namesto da bi ljudje ljubili Stvarnika, ljubijo sebe. (2. Tim. 3:2) Ta svet, ki mu vlada Satan, spodbuja k »željam mesa, željam oči in bahavemu razkazovanju svojih življenjskih sredstev«. (1. Jan. 2:16) Apostol Pavel je svaril sokristjane pred tem, da bi skušali ugoditi najprej sebi, ko je rekel: »Meseno razmišljanje pomeni smrt [. . .], saj meseno razmišljanje pomeni sovražnost do Boga.« (Rim. 8:6, 7) Zares, tisti, ki se v življenju osredinjajo na pridobivanje gmotnih reči ali na zadovoljevanje spolnih želja, so na koncu razočarani in močno prizadeti. (1. Kor. 6:18; 1. Tim. 6:9, 10)

7. S katerimi nevarnostmi se danes spoprijemajo Kristusovi sledilci?

7 V nekaterih državah ateisti, agnostiki in evolucionisti javno razglašajo zamisli, ki spodkopavajo ne samo ljubezen do Boga, ampak tudi vero vanj. Številne so prepričali, da mora biti posameznik naiven ali nerazumen, da verjame v Stvarnika. Obenem pa se znanstvenike že kar časti, s čimer se pozornost ljudi odvrača od našega Stvarnika. (Rim. 1:25) Če začnemo poslušati takšne nauke, nas to lahko oddalji od Jehova in ohladi našo ljubezen. (Heb. 3:12)

8. a) Zaradi česa so lahko številni Jehovovi služabniki malodušni? b) Katero zagotovilo najdemo v 136. psalmu?

8 Tudi to, da se vdamo malodušju, lahko oslabi našo vero in povzroči, da se naša ljubezen do Boga ohladi. V tem hudobnem svetu, ki mu vlada Satan, se tu in tam vsi znajdemo v razmerah, ki  nas spravijo v malodušje. (1. Jan. 5:19) Morda ravno sedaj doživljamo težave zaradi starosti, slabega zdravja ali ekonomskih pritiskov. Mogoče pa se počutimo nesposobne ali smo razočarani zaradi neizpolnjenih pričakovanj ali lastnih slabosti. Toda takšnim okoliščinam ali občutkom ne bi smeli nikoli dovoliti, da bi nas navedli na razmišljanje, da nas je Jehova zapustil. Raje bi morali poglobljeno premišljevati o tolažilnih besedah glede Jehovove neminljive ljubezni do nas. Takšne besede najdemo v Psalmu 136:23, kjer piše: »Ki se nas je spomnil, ko smo bili ponižani, ker vekomaj traja njegova srčna dobrotljivost.« Res, Jehova svojim služabnikom neprenehoma izkazuje srčno dobrotljivost oziroma zvestovdano ljubezen. Zato smo lahko prepričani, da sliši naše »rotenje« in se odzove nanj. (Ps. 116:1; 136:24–26)

9. Kje je Pavel dobil moč, da je ohranil ljubezen do Boga?

9 Tako kot psalmista je tudi Pavla krepilo premišljevanje o tem, da ga Jehova neprestano podpira. Zapisal je: »Jehova je moj pomočnik, ne bom se bal. Kaj mi more storiti človek?« (Heb. 13:6) To neomajno zaupanje v Jehovovo ljubečo skrb je Pavlu pomagalo, da se je lahko spoprijel z življenjskimi problemi. Negativnim okoliščinam ni dovolil, da bi ga povsem potolkle. Pravzaprav je med prestajanjem zaporne kazni napisal nekaj spodbudnih pisem. (Efež. 4:1; Fil. 1:7; Filem. 1) Celo v hudih preizkušnjah je ohranil ljubezen do Boga. Kje je dobil moč za to? Zanašal se je na »Boga vse tolažbe, ki nas tolaži v vsaki stiski«. (2. Kor. 1:3, 4) Kako lahko posnemamo Pavlov zgled in ohranimo ljubezen do Jehova močno?

Kažimo ljubezen do Jehova. (Glej odstavek 10.)

10. Kako lahko ohranimo ljubezen do Jehova močno?

10 Sam Pavel je omenil enega glavnih dejavnikov, ki nam pomaga ohranjati ljubezen do Jehova močno. Sovernikom je napisal: »Nenehno molite.« Kasneje je še napisal: »Vztrajajte v molitvi.« (1. Tes. 5:17; Rim. 12:12) Komunikacija v obliki molitve je temelj tesnega odnosa z Bogom. (Ps. 86:3) Ko si vzamemo dovolj časa, da povemo Jehovu svoje najgloblje misli in občutke, je povsem naravno, da nas to zbliža z našim nebeškim Očetom, ki posluša molitve. (Ps. 65:2) In ko vidimo, da Jehova odgovarja na naše molitve, naša ljubezen do njega raste. Tako še bolj spoznamo, da je »Jehova [. . .] blizu vsem, ki ga kličejo«. (Ps. 145:18) Takšno zaupanje v Jehovovo ljubečo podporo nam bo pomagalo, da se bomo lahko spoprijeli s preizkušnjami vere, ki nas še čakajo.

LJUBEZEN DO SVETOPISEMSKE RESNICE

11., 12. Kako lahko razvijemo močno ljubezen do svetopisemske resnice?

11 Kristjani smo resnico sprejeli in jo zelo cenimo. Božja Beseda je temeljni vir resnice. Jezus je v molitvi svojemu Očetu rekel: »Tvoja beseda je resnica.« (Jan. 17:17) Zato ljubezen do resnice vzklije takrat, ko si začenjamo pridobivati točno spoznanje iz Božje Besede. (Kol. 1:10) Toda potrebno je več kot samo pridobivanje golega znanja. Bodimo pozorni, kako nam navdihnjeni pisec 119. psalma pomaga razumeti, kaj pomeni ljubiti svetopisemsko resnico. (Beri Psalm 119:97–100.) Ali si čez dan vzamemo čas za premišljevanje o prebranih svetopisemskih vrsticah? Ko poglobljeno premišljujemo o tem, kako jih lahko uporabimo v svojem življenju,  naše cenjenje do svetopisemske resnice raste.

12 Psalmist je nadalje še rekel: »Kako prijetni so mojemu nebu tvoji izreki, bolj kakor je med prijeten mojim ustom!« (Ps. 119:103) Tudi mi lahko podobno uživamo v okusni duhovni hrani, ki temelji na Svetem pismu in nam jo priskrbuje Božja organizacija. Dovolimo lahko, da nam okus po tej hrani tako rekoč še dolgo ostane v ustih. Tako se bomo lažje spomnili »prijetnih besed« resnice in z njimi pomagali drugim. (Prid. 12:10)

13. Kaj je Jeremiju pomagalo, da je imel rad svetopisemsko resnico, in kako je ta vplivala nanj?

13 Prerok Jeremija je imel rad svetopisemsko resnico. Bodimo pozorni, kako so Božje besede vplivale na njegovo srce: »Ko so tvoje besede prišle k meni, sem jih pojedel; in tvoja beseda me je razveselila in mi vzradostila srce, ker nosim tvoje ime, o Jehova, Bog nad vojskami.« (Jer. 15:16) Jeremija je Božje dragocene besede figurativno pojedel in prebavil tako, da je o njih poglobljeno premišljeval. Zato je iz srca cenil prednost, da je lahko nosil Božje ime. Če tudi sami ljubimo svetopisemsko resnico, bomo priznali, kako edinstveno prednost imamo, da lahko nosimo Božje ime in da v tem času konca oznanjujemo Božje kraljestvo.

Kažimo ljubezen do svetopisemske resnice. (Glej odstavek 14.)

14. Kako si lahko krepimo ljubezen do svetopisemske resnice?

14 Kaj nam poleg branja Svetega pisma in na njem temelječih publikacij lahko še pomaga razvijati močno ljubezen do svetopisemske resnice? To, da redno obiskujemo občinske shode. Tedensko preučevanje Svetega pisma s pomočjo Stražnega stolpa je glavno sredstvo, po katerem prejemamo pouk. Da bi dojeli temo, ki se preučuje, se moramo na vsako preučevanje Stražnega stolpa dobro pripraviti. To lahko med drugim storimo tako, da pregledamo vsako navedeno svetopisemsko vrstico. Dandanes lahko Stražni stolp v številnih jezikih prenesemo s spletnega mesta jw.org ali ga beremo v aplikaciji JW Library. Nekateri elektronski formati nam v vsakem preučevalnem članku  omogočajo hiter dostop do navedenih svetopisemskih vrstic. Toda ne glede na to, katero metodo uporabljamo, si bomo s pozornim branjem teh vrstic in poglobljenim premišljevanjem o njih krepili ljubezen do svetopisemske resnice. (Beri Psalm 1:2.)

LJUBEZEN DO BRATOV IN SESTER

15., 16. a) Kaj je naša dolžnost glede na to, kar piše v Janezu 13:34, 35? b) Kako je ljubezen, ki jo imamo do bratov in sester, povezana z ljubeznijo do Boga in do Svetega pisma?

15 Jezus je zadnji večer na zemlji svojim učencem rekel: »Dajem vam novo zapoved, da ljubite drug drugega. Kakor sem jaz ljubil vas, tako tudi vi ljubite drug drugega. Če bo med vami vladala ljubezen, bodo vsi vedeli, da ste moji učenci.« (Jan. 13:34, 35)

16 Ljubezen do naših bratov in sester je povezana z ljubeznijo do Jehova. Pravzaprav eno brez drugega ne gre. Apostol Janez je napisal: »Kdor namreč ne ljubi svojega brata, katerega vidi, ne more ljubiti Boga, katerega ne vidi.« (1. Jan. 4:20) Še več, ljubezen do Jehova ter bratov in sester je povezana z ljubeznijo do Svetega pisma. Zakaj? Ker nas ljubezen do svetopisemske resnice spodbuja, da iz srca ubogamo svetopisemski zapovedi, naj ljubimo Boga ter naj ljubimo brate in sestre. (1. Pet. 1:22; 1. Jan. 4:21)

Kažimo ljubezen do bratov in sester. (Glej odstavek 17.)

17. Kako lahko med drugim pokažemo ljubezen?

17 Beri 1. Tesaloničanom 4:9, 10. Kako vse lahko praktično pokažemo ljubezen bratom in sestram v občini? Ostareli brat ali sestra morda potrebuje prevoz na krščanske shode. Vdova mogoče potrebuje pomoč pri kakem popravilu v stanovanju. (Jak. 1:27) Tako mlajši kot starejši bratje in sestre, ki so malodušni, potrti ali se spoprijemajo z drugimi preizkušnjami, potrebujejo našo pozornost, spodbudo in tolažbo. (Preg. 12:25; Kol. 4:11) Ko z besedami in dejanji pokažemo, da nam je iskreno mar za tiste, »s katerimi smo povezani v veri«, dokazujemo, da zares ljubimo brate in sestre. (Gal. 6:10)

18. Kaj nam bo pomagalo zgladiti manjša nesoglasja s soverniki?

18 Sveto pismo je napovedalo, da bodo »zadnji dnevi« te hudobne stvarnosti zaznamovani s sebičnostjo in pohlepom. (2. Tim. 3:1, 2) Zato se moramo kristjani močno truditi, da bo rasla naša ljubezen do Boga, do svetopisemske resnice in do bratov in sester. Res je, da imamo lahko včasih s soverniki manjša nesoglasja. Toda vsi v občini smo blagoslovljeni, kadar nas ljubezen spodbudi, da kakršno koli nesoglasje poravnamo na ljubeč način! (Efež. 4:32; Kol. 3:14) Zato nikoli ne pustimo, da se naša ljubezen ohladi! Raje še naprej močno ljubimo Jehova, njegovo Besedo ter brate in sestre.