Jaz, Jehova, sem tvoj Bog. Jaz te učim, kar ti je v korist. (IZA. 48:17)

PESMI: 117, 114

1., 2. a) Kako Jehovove priče gledamo na Biblijo? b) Kateri del v Bibliji ti je še posebej pri srcu?

JEHOVOVE PRIČE imamo radi Biblijo. V njej najdemo zanesljiva navodila, ponuja pa nam tudi tolažbo in upanje. (Rim. 15:4) Nanjo ne gledamo kot na zbirko človeških zamisli, temveč jo sprejemamo »kot takšno, kakršna v resnici je, kot Božjo besedo«. (1. Tes. 2:13)

2 Nedvomno je vsakemu od nas kakšen odlomek iz Božje Besede še posebej pri srcu. Nekateri še zlasti uživajo v branju evangelijev, ki lepo slikajo Jehovovo osebnost, kakor jo je odseval njegov Sin. (Jan. 14:9) Drugi radi berejo prerokbe, denimo v knjigi Razodetje, ki vnaprej sporoča to, kar »se mora v kratkem zgoditi«. (Raz. 1:1) In le kdo od nas še ni našel tolažbe v Psalmih ali praktičnih smernic v knjigi Pregovori? Biblija je zares knjiga za vsakogar.

3., 4. a) S kakšnimi občutki gledamo na naše publikacije? b) Katere publikacije prejemamo za določene skupine ljudi?

3 Ker imamo radi Biblijo, imamo radi tudi publikacije, ki temeljijo na njej. Hvaležni smo na primer za duhovno hrano, ki jo prejmemo v obliki knjig, brošur, revij in druge  literature. Zavedamo se, da je vse to od Jehova in da nam pomaga ostati duhovno budni, dobro nahranjeni in »zdravi v veri«. (Titu 2:2)

4 Poleg publikacij, ki so namenjene Jehovovim pričam na splošno, dobivamo tudi gradivo s svetopisemsko vsebino, ki je pripravljeno za določene skupine. Nekatere vsebine so zasnovane posebej za mlade, medtem ko so druge oblikovane za njihove starše. Veliko gradiva v tiskani obliki in na našem spletnem mestu je pripravljeno za ljudi, ki niso Priče. Takšno obilje duhovne hrane nas spominja na to, da Jehova drži obljubo, da bo »vsem ljudstvom pripravil pojedino z izbranimi jedmi«. (Iza. 25:6)

5. Kaj smo lahko prepričani, da Jehova ceni?

5 Najverjetneje si večina od nas želi, da bi imeli več časa za branje Biblije in naših publikacij. Prepričani smo lahko, da Jehova ceni naš trud, da svoj čas kar najbolje izrabljamo tako, da redno beremo Biblijo in osebno preučujemo. (Efež. 5:15, 16) Treba je priznati, da morda ne moremo vedno posvetiti enake pozornosti vsej duhovni hrani, ki nam je na voljo. Po drugi strani pa se moramo paziti prikrite nevarnosti. Katere?

6. Zaradi česa morda ne bi izkoristili nekaj hrane, ki nam jo daje Jehova?

6 Obstaja nevarnost, da nekaj duhovne hrane ne bi izkoristili, ker bi domnevali, da ne velja za nas. Kaj, če se nam denimo zdi, da svetopisemski odlomek nima nič skupnega z našimi okoliščinami? Kaj, če ne spadamo med občinstvo, ki mu je publikacija prvenstveno namenjena? Ali imamo navado, da takšne informacije preletimo ali pa jih sploh ne preberemo? Če tako ravnamo, smo lahko prikrajšani za nekaj, kar bi nam sicer zelo koristilo. Kako lahko poskrbimo, da se ne bi ujeli v to zanko? Vsak od nas bi moral predvsem imeti v mislih, da je vir naše duhovne hrane Bog. Po preroku Izaiju je namreč rekel: »Jaz, Jehova, sem tvoj Bog. Jaz te učim, kar ti je v korist.« (Iza. 48:17) V nadaljevanju bomo pogledali tri predloge, kako poskrbeti, da nam bo koristila celotna Biblija in raznovrstna duhovna hrana, ki nam je na voljo.

PREDLOGI ZA POGLOBLJENO BRANJE BIBLIJE

7. Zakaj moramo Biblijo brati z odprtim umom?

7 Beri z odprtim umom. V Bibliji jasno piše: »Celotni Sveti spisi so navdihnjeni od Boga in koristni.« (2. Tim. 3:16) Res je, da so bili nekateri deli Biblije sprva namenjeni enemu človeku ali skupini. Zato moramo Sveto pismo brati z odprtim umom. Neki brat pravi: »Med branjem odlomka iz Biblije mislim na to, da se iz njega lahko marsikaj naučim.« Dodaja še: »To me spodbuja, da se pri branju poglobim v čtivo.« Koristilo nam bo, če bomo pred branjem Božje Besede prosili Boga, naj nam pomaga brati z odprtim umom in naj nam da modrost, da bi opazili, kaj nas želi naučiti. (Ezra 7:10; beri Jakob 1:5.)

Ali si prizadevaš, da bi od branja Biblije imel kar največ? (Glej odstavek 7.)

8., 9. a) Katera vprašanja si lahko postavimo med branjem Biblije? b) Kaj nam pogoji za krščanske starešine povedo o Jehovu?

8 Postavljaj si vprašanja. Med branjem biblijskega odlomka si vzemi čas in se denimo vprašaj: Kaj iz prebranega izvem o Jehovu? Kako lahko to udejanjam v svojem življenju? Kako  lahko na podlagi prebranih vrstic pomagam drugim? Ko premišljujemo o teh vprašanjih, bomo gotovo imeli več od branja Biblije. Razmisli denimo o svetopisemskih pogojih za krščanske starešine. (Beri 1. Timoteju 3:2–7.) Ker večina med nami ne služi kot starešine, morda sprva pomislimo, da tega odlomka ne moremo kaj dosti upoštevati v svojem življenju. Toda ko bomo pogledali nekatere od mnogih možnih odgovorov na vprašanja v nadaljevanju, bomo videli, da lahko ta seznam pogojev v številnih pogledih koristi vsem nam.

9 Kaj iz prebranega izvem o Jehovu? Jehova je s tem seznamom odkril, da od postavljenih bratov pričakuje, da izpolnjujejo visoka merila. Biti morajo dober zgled. Odgovorni so mu za to, kako ravnajo z občino, ki jo je »kupil s krvjo svojega Sina«. (Apd. 20:28) Jehova želi, da bi se v oskrbi teh podpastirjev počutili varne. (Iza. 32:1, 2) Ti svetopisemski pogoji za krščanske starešine nas torej spomnijo na veliko skrb, ki nam jo posveča Jehova.

10., 11. a) Kako lahko informacije, ki jih najdemo med branjem pogojev za starešine, upoštevamo v svojem življenju? b) Kako lahko s temi informacijami pomagamo drugim?

10 Kako lahko to udejanjam v svojem življenju? Postavljeni brat bi se občasno moral preiskati v luči teh duhovnih pogojev, da bi ugotovil, kje bi se lahko še izboljšal. Brat, ki se »poteguje za nadzorniško službo«, mora o teh pogojih skrbno razmisliti, saj bi si moral po svojih najboljših močeh prizadevati, da bi jih izpolnjeval. (1. Tim. 3:1) Pravzaprav se vsak kristjan lahko kaj nauči iz teh pogojev, ki večinoma vsebujejo to, kar Jehova pričakuje od vseh kristjanov. Vsi bi na primer morali biti razumni in razsodni. (Fil. 4:5; 1. Pet. 4:7) Starešine so »čredi za zgled«, zato se lahko od njih učimo in posnemamo njihovo vero. (1. Pet. 5:3; Heb. 13:7)

11 Kako lahko na podlagi prebranih vrstic pomagam drugim? Seznam pogojev za krščanske nadzornike lahko uporabimo tudi, ko želimo ljudem, ki se zanimajo za resnico, ali biblijskim učencem prikazati, v čem se starešine  Jehovovih prič razlikujejo od duhovnikov tako imenovanega krščanstva. Ko beremo ta seznam, lahko pomislimo tudi na starešine v naši občini, kako zelo se trudijo nam v dobro. Če bomo premišljevali o tem, kako se razdajajo ti bratje, ki se med nami »zelo trudijo«, jih bomo še bolj spoštovali. (1. Tes. 5:12) In bolj ko bomo spoštovali te marljive nadzornike, bolj veseli bodo. (Heb. 13:17)

12., 13. a) Kaj lahko raziščemo s pripomočki, ki so nam na voljo? b) Povej primer, kako se lahko iz dodatnih informacij naučimo kaj, kar se ne vidi na prvi pogled.

12 Raziskuj. S pripomočki, ki so nam na voljo, lahko poiščemo naslednje informacije:

  • Kdo je napisal ta del Biblije?

  • Kje in kdaj je bil napisan?

  • Do katerih pomembnih dogodkov je prišlo, ko je bila napisana ta biblijska knjiga?

Iz takšnih dodatnih informacij se lahko naučimo kaj, kar se ne vidi na prvi pogled.

13 Poglejmo na primer naslednje besede iz Ezekiela 14:13, 14: »Če bi se katera dežela pregrešila proti meni, s tem da bi ravnala nezvesto, bi iztegnil svojo roko zoper njo in zlomil palice, na katerih hrani svoje venčaste hlebce. Nadnjo bi poslal lakoto ter iz nje iztrebil človeka in živino. ‚Če bi bili v njej ti trije možje, namreč Noe, Daniel in Job, bi zaradi svoje pravičnosti rešili samo svojo dušo,‘ govori Vrhovni gospod Jehova.« Z malce raziskovanja izvemo, da je bil ta odlomek napisan okoli leta 612 pr. n. št. Takrat sta bila Noe in Job že stoletja mrtva, vendar se je Jehova še vedno spominjal njune zvestobe. Daniel pa je v tistem času živel. Pravzaprav je bil v poznih najstniških letih ali pa jih je imel malo čez 20, ko je Jehova zanj rekel, da je pravičen, tako kakor sta bila Noe in Job. Kaj se iz tega naučimo? Jehova opazi in ceni zvestovdanost vseh svojih častilcev, tudi tistih, ki so še mladi. (Ps. 148:12–14)

NAJ NAM KORISTIJO RAZNOVRSTNE PUBLIKACIJE

14. Kako lahko mladim pomaga gradivo, ki je napisano zanje, in kako lahko koristi tudi drugim? (Glej sliko pri naslovu.)

14 Vsem nam koristi, če preučujemo celotno Božjo Besedo, in enako je z vso duhovno hrano, ki jo prejmemo po naših publikacijah. Poglejmo nekaj primerov. Gradivo za mlade. V zadnjih letih je bilo za mlade napisano veliko literature. [1] To gradivo med drugim vsebuje informacije, ki jim pomagajo premagovati pritiske v šoli ali izzive mladostništva. Kako lahko vsem nam koristi takšno čtivo? Če ga preberemo, izvemo, s čim vse se naši mladi spoprijemajo. Tako jim lažje pomagamo in jih spodbujamo.

15. Zakaj bi morale informacije, namenjene mladim, zanimati tudi odrasle kristjane?

15 Marsikatera težava, ki jo obravnava gradivo za mlade, ni značilna le zanje. Vsak od nas mora zagovarjati svojo vero, obvladovati čustva, se upirati škodljivemu pritisku vrstnikov ter se ogibati nezdrave družbe in razvedrila. Te in še druge teme so obravnavane v gradivu, ki je namenjeno najstnikom. Ali naj bi bilo odraslim pod častjo brati publikacije, ki so napisane za mlade? Niti najmanj! Čeprav je vsebina sestavljena tako, da je privlačna  za mlade, informacije temeljijo na brezčasnih svetopisemskih načelih, zato takšna duhovna hrana lahko koristi vsem nam.

16. Kako še naše publikacije pomagajo mladim?

16 Naše publikacije pa mladim ne pomagajo samo premagovati težav, ampak tudi duhovno rasti in se zbliževati z Jehovom. (Beri Pridigar 12:1, 13.) Tudi te lahko koristijo odraslim kristjanom. V Prebudite se!, april 2009, je bil na primer članek »Mladi vprašujejo: Kako lahko bolj uživam v branju Biblije?«. V njem so številni predlogi in okvir, ki ga posameznik lahko izreže in ima v svoji Bibliji. Ali je članek koristil tudi odraslim? »Že od nekdaj imam težave z rednim branjem Biblije,« je rekla 24-letna žena in mamica. »Predloge v tem članku sem si vzela k srcu in s pridom sem uporabila okvir, ki smo ga lahko izrezali. Zdaj se že vnaprej veselim branja Biblije. Vidim lahko, da se biblijske knjige med seboj skladajo in skupaj tvorijo čudovit mozaik. Še nikoli prej nisem bila tako navdušena nad branjem Biblije.«

17., 18. Kako nam lahko koristi branje gradiva, ki je napisano za javnost? Povej primer.

17 Gradivo za javnost. Od leta 2008 lahko uživamo v branju preučevalne izdaje Stražnega stolpa, ki je napisana posebej za Jehovove priče. Kaj pa reviji, ki sta namenjeni predvsem javnosti? Ali nam lahko koristi tudi branje teh revij? Razmisli o naslednjem: Predstavljaj si, da nekega dne pred začetkom javnega govora pride v kraljestveno dvorano nekdo, ki si ga povabil. Nedvomno si navdušen. Med govorom verjetno razmišljaš o obiskovalcu. Pravzaprav govor poslušaš skozi njegova ušesa. Zato na koncu še bolj ceniš temo, ki jo je govornik osvetlil.

18 Nekaj podobnega lahko izkusimo, ko beremo čtivo, namenjeno javnosti. Na primer, Stražni stolp, izdaja za javnost, razpravlja o svetopisemskih temah tako, da jih lahko razume tudi bralec, ki ni Priča. Enako velja za mnoge članke, ki so objavljeni na jw.org, denimo tiste v razdelkih »Odgovori na svetopisemska vprašanja« in »Pogosta vprašanja«. Če beremo te informacije, še bolj cenimo resnice, ki jih že poznamo. Poleg tega se lahko seznanimo s svežimi predlogi, kako bi lahko na oznanjevanju pojasnili svoje verovanje. Podobno nam revija Prebudite se! redno utrjuje prepričanje, da pravi Bog obstaja, iz nje pa izvemo tudi, kako lahko zagovarjamo svojo vero. (Beri 1. Petrovo 3:15.)

19. Kako lahko Jehovu pokažemo, da smo hvaležni za duhovno hrano?

19 Očitno nam Jehova daje obilo duhovne hrane, da bi potešil naše »duhovne potrebe«. (Mat. 5:3) Zato še naprej uživajmo vso duhovno hrano, ki nam je na voljo. Tako bomo pokazali hvaležnost Tistemu, ki nas uči, kar nam je v korist. (Iza. 48:17)

^ [1] (odstavek 14) Takšno gradivo je denimo knjiga Učinkoviti odgovori na vprašanja mladih, 1. in 2. zvezek, ter članki iz rubrike »Mladi vprašujejo«, ki so zdaj objavljeni samo na spletu.