SI TARČA napada! Glavni sovražnik, Satan, proti tebi uporablja zelo nevarno orožje. Katero pa? Propagando! To orožje ni zasnovano za napad na tvoje telo, ampak na tvoj um.

Apostol Pavel se je zavedal nevarnosti propagande, ki jo širi Satan, toda niso se je zavedali vsi takratni kristjani. Na primer, nekateri kristjani v Korintu so, kot kaže, postali pretirano samozavestni. Menili so, da so tako močni v resnici, da ne morejo nikoli pasti. (1. Kor. 10:12) Zato jih je Pavel posvaril: »Bojim pa se, da se ne bi, kakor je kača z zvijačo zapeljala Evo, vaše misli nekako pokvarile in ne bi bile več iskrene in čiste, tako kot si Kristus to zasluži.« (2. Kor. 11:3)

Pavlova močna zaskrbljenost kaže, da ne bi smeli biti brezbrižni. Če ne želiš, da bi Satanova propaganda prevzela oblast nad tvojim umom, moraš prepoznati nevarnosti te propagande in se pred njo zaščititi.

KAKO NEVARNA JE PROPAGANDA?

Kaj je propaganda? V tem sobesedilu govorimo o pristranskih oziroma zavajajočih informacijah, ki jih kdo uporablja, da bi manipuliral z mislimi in dejanji ljudi. Nekateri propagando enačijo z »lažmi, sprevračanjem, prevaro, manipuliranjem, nadzorom nad umom, [in] psihološkim bojem« ter jo povezujejo z »neetičnimi, škodljivimi in nepoštenimi metodami«. (Propaganda and Persuasion)

Kako nevarna je propaganda? Je prikrita – tako kot strupen plin, ki je brez vonja in se ne da videti – ter pronica v našo zavest. Ker propagande morda ne vidimo takšne, kot v resnici je, je vedenjski strokovnjak Vance Packard napisal: »Številni smo pod vplivom  drugih ter smo žrtve manipulacije, in to veliko bolj, kot se sploh zavedamo.« Neki strokovnjak je dejal, da so moški in ženske zaradi takšnega vpliva »zlahka zavedeni v najbolj absurdna in nevarna ravnanja«, kot so genocid, vojna, rasistična histerija, verska nestrpnost in številne druge oblike neracionalnega ravnanja. (Easily Led—A History of Propaganda)

Če nas že ljudje lahko preslepijo s svojo propagando, česa vse je potem zmožen Satan? On preučuje človeško naravo, že vse odkar je bil človek ustvarjen. »Ves svet« leži v njegovi oblasti. Za to, da širi svoje laži, lahko uporabi kateri koli del sveta. (1. Jan. 5:19; Jan. 8:44) Satan je v tem, da ljudem zaslepljuje um, tako uspešen, da danes »zapeljuje vso naseljeno zemljo«. (2. Kor. 4:4; Raz. 12:9) Kako se lahko upreš njegovi propagandi?

ZAŠČITI SE

Jezus je povedal naslednje enostavno pravilo za boj proti propagandi: »Spoznali boste resnico, in resnica vas bo osvobodila.« (Jan. 8:31, 32) Ker je resnica navadno prva žrtev vojne, potrebuješ – podobno kot vojak sredi najhujšega boja – verodostojne in zanesljive informacije, zato da sovražnik ne bi zavedel tvojega uma. Jehova je priskrbel takšne informacije. Na straneh Svetega pisma lahko najdeš vse, kar potrebuješ v boju proti Satanovi propagandi. (2. Tim. 3:16, 17)

Satan, ki je največji propagandist, to seveda ve. Zato uporablja svojo stvarnost, da bi nas odvrnil od branja in preučevanja Svetega pisma. Nikar ne nasedi njegovim zahrbtnim spletkam! (Efež. 6:11) Potrudi se, da boš popolnoma dojel, kaj vse resnica zajema. (Efež. 3:18) To bo od tebe zahtevalo veliko truda. Toda zapomni si naslednje osnovno dejstvo, ki ga je povedal pisec Noam Chomsky: »Nihče ti ne bo resnice kar vlil v um. To je nekaj, do česar se moraš sam dokopati.« Torej dokoplji se do resnice, tako da vsak dan skrbno preiskuješ Sveto pismo. (Apd. 17:11)

Da Satanova propaganda ne bi prevzela oblasti nad tvojim umom, moraš prepoznati nevarnosti te propagande in se pred njo zaščititi.

Imej v mislih, da Satan ne želi, da bi jasno ali dobro premislil o stvareh. Zakaj? Ker je propaganda »verjetno najbolj učinkovita«, pravi neki vir, »če se ljudi [. . .] odvrača  od tega, da bi kritično razmišljali«. (Media and Society in the Twentieth Century) Zato se nikoli ne zadovolji s tem, da bi pasivno ali slepo sprejel to, kar slišiš. (Preg. 14:15) Uporabi premišljenost, ki ti jo je dal Bog, in razum, da bo resnica postala del tebe. (Preg. 2:10–15; Rim. 12:1, 2)

PAZIMO SE POSKUSOV, DA BI RAZBILI NAŠO ENOTNOST IN NAS PREMAGALI

Vojaški strategi morda uporabijo propagando, da bi spodkopali moralo in oslabili borbenega duha. Morda pripravijo sovražnikove vojake do tega, da se bojujejo med sabo, ali pa jih pretentajo, da se ločijo od svoje čete. Pravijo, da je neki nemški general priznal, da je bil eden od razlogov za poraz Nemčije v prvi svetovni vojni to, da je »sovražnikova propaganda hipnotizirala ljudi, tako kakor kača hipnotizira zajca«. Satan v svojih poskusih uporablja podobne zvijače, da bi razbil našo enotnost in nas premagal. To na primer dela tako, da poskuša vnesti nemir med krščanske brate in sestre ali pa jih napeljati na to, da se zaradi kake zamere ali dozdevne krivice osamijo od Jehovove organizacije.

Ne pusti se zavesti! Naj te vodi Božja Beseda. Na primer, glede ohranjanja enotnosti med brati in sestrami te Sveto pismo spodbuja, da velikodušno odpuščaš in da si hiter pri reševanju sporov. (Kol. 3:13, 14; Mat. 5:23, 24) Odločno nas svari pred tem, da bi se osamili od občine. (Preg. 18:1) Preizkusi svojo obrambo proti Satanovi propagandi. Vprašaj se: »Kaj je imelo v oblasti moj um, ko sem se nazadnje znašel v takšni okoliščini? Ali je bil to duh sveta ali Božji duh?« (Gal. 5:16–26; Efež. 2:2, 3)

NE DOVOLI, DA TI KAJ SPODKOPLJE ZAUPANJE

Vojak, ki svojemu poveljniku ni več povsem zvest in vdan, se ne bo dobro bojeval. Zato propagandisti skušajo pretrgati vez zaupanja med vojakom in njegovim poveljnikom. Morda uporabljajo propagandne misli, kot sta »Svojim voditeljem ne morete zaupati!« in »Ne pustite, da vas vodijo v katastrofo!«. Da bi podkrepili takšno  nagovarjanje, morda spretno izkoriščajo kakršne koli napake, ki jih ti voditelji mogoče naredijo. Satan dela ravno to. Neutrudno si prizadeva, da bi nam spodkopal zaupanje v tiste, po katerih nas Jehova vodi.

Kako se lahko braniš? Bodi odločen, da se boš oklepal Jehovove organizacije in zvestovdano podpiral vodstvo, ki ga Jehova priskrbuje po zvestih možeh, in to ne glede na pomanjkljivosti, ki jih morda imajo. (1. Tes. 5:12, 13) Ko se spoprijemaš z na videz uničujočimi napadi odpadnikov ali drugih, ki skušajo preslepiti tvoj um, se ne pusti »takoj omajati v svojem umu«, pa naj so njihove obtožbe videti še tako prepričljive. (2. Tes. 2:2; Titu 1:10) Upoštevaj nasvet, ki je bil dan mlademu Timoteju. Oklepaj se resnice, ki si se je naučil, in ne pozabi, kje si se je naučil. (2. Tim. 3:14, 15) Obstaja ogromno dokazov, ki kažejo, da lahko zaupaš posredniku, ki ga Jehova sedaj uporablja že skoraj sto let, da nas vodi po poti resnice. (Mat. 24:45–47; Heb. 13:7, 17)

NE DOVOLI, DA TE USTRAHOVANJE OSLABI

Vendar imej v mislih, da Satanova propaganda ni vedno prikrita. Satan včasih uporablja ustrahovanje, »enega od najstarejših načinov propagande«. (Easily Led—A History of Propaganda) Asirci so na primer gospodovali svojim sovražnikom s »politiko zastraševanja in lažno propagando«, je zapisal britanski profesor Philip Taylor. Satan uporablja strah pred ljudmi, strah pred preganjanjem, strah pred smrtjo in kateri koli drug negativni strah, da bi ti skušal gospodovati in te odvrniti od služenja Jehovu. (Iza. 8:12; Jer. 42:11; Heb. 2:15)

Ne dovoli Satanu, da bi ti s strahom zbil moralo ali zlomil značajnost. Jezus je rekel: »Ne bojte se tistih, ki ubijejo telo, potem pa ne morejo storiti ničesar več.« (Luk. 12:4) Popolnoma zaupaj Jehovu, ki je obljubil, da bo pazil nate, ti dal »moč, ki presega običajno,« in ti pomagal upreti se kakršnim koli Satanovim napadom. (2. Kor. 4:7–9; 1. Pet. 3:14)

Seveda te bo morda kdaj česa strah in se boš počutil šibkega. Toda imej v mislih Jehovove spodbudne besede, namenjene Jozuetu: »Mar ti ne zapovedujem ‚Bodi pogumen in močan‘? Ne boj se in ne plaši se, saj bo tvoj Bog Jehova s teboj, kamor koli boš šel.« (Joz. 1:9) Če te preplavijo skrbi, jih takoj zaupaj Jehovu v molitvi. Lahko si prepričan, da bo Božji mir stražil tvoje srce in um, tako da boš imel moč upirati se vsakršni Satanovi propagandi. (Fil. 4:6, 7, 13)

Ali se spomniš propagande, ki jo je uporabil rabšak, asirski poslanik, proti Božjemu ljudstvu? Pravzaprav je govoril: »Nič vas ne more zaščititi pred Asirijo. Celo vaš Bog Jehova vam ne more pomagati.« Nato je pogumno dodal: »Sam Jehova nam je naročil, naj opustošimo to deželo.« Kaj je Jehova odgovoril na to? »Ne boj se zaradi besed, ki si jih slišal, s katerimi so me žalili služabniki asirskega kralja.« (2. kra. 18:22–25; 19:6) Zatem je poslal angela, in ta je v eni noči pobil 185.000 asirskih vojakov! (2. kra. 19:35)

BODI MODER IN VEDNO POSLUŠAJ JEHOVA

Ali si že kdaj gledal film, v katerem si kot gledalec jasno videl, kako koga zavajajo in z njim manipulirajo? Ali si takrat razmišljal »Ne verjemi jim! Lažejo ti!«? Predstavljaj si torej, kako angeli enako kličejo tebi: »Naj te ne preslepijo Satanove laži!«

Zato si zatisni ušesa pred Satanovo propagando. (Preg. 26:24, 25) Poslušaj Jehova in mu zaupaj pri vsem, kar delaš. (Preg. 3:5–7) Upoštevaj njegovo ljubečo prošnjo: »Bodi moder, moj sin, in razveseljuj moje srce.« (Preg. 27:11) Samo tako Satanova propaganda ne bo prevzela oblasti nad tvojim umom!