Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Širimo dobro novico o nezasluženi dobrotljivosti

Širimo dobro novico o nezasluženi dobrotljivosti

Temeljito oznanimo dobro novico o Božji nezasluženi dobrotljivosti. (APD. 20:24)

PESMI: 101, 84

1., 2. Kako je apostol Pavel pokazal, da je hvaležen za Božjo nezasluženo dobrotljivost?

APOSTOL Pavel je lahko iskreno rekel: »Bog mi te [nezaslužene] dobrotljivosti ni izkazal zaman.« (Beri 1. Korinčanom 15:9, 10.) Zelo dobro se je zavedal, da si kot nekdanji preganjalec kristjanov Božjega velikega usmiljenja ni niti pridobil s trudom niti zaslužil.

2 Pavel je proti koncu svojega življenja pisal sodelavcu Timoteju: »Hvaležen sem Kristusu Jezusu, našemu Gospodu, ki mi je dal moč, ker me je imel za zvestega, ko mi je dodelil službo.« (1. Tim. 1:12–14) Kaj je bila ta služba? Občinskim starešinam v Efezu je omenil, kaj ta služba med drugim zajema, ko je rekel: »Svoje duše sploh ne štejem za pomembno, samo da dokončam svoj tek in službo, ki sem jo dobil od Gospoda Jezusa, da naj temeljito oznanim dobro novico o Božji nezasluženi dobrotljivosti.« (Apd. 20:24)

3. Katero posebno službo je dobil Pavel? (Glej sliko pri naslovu.)

 3 Katero »dobro novico«, ki je poudarjala Jehovovo nezasluženo dobrotljivost, je oznanjal Pavel? Efeškim kristjanom je rekel: »Slišali [ste] o oskrbništvu Božje nezaslužene dobrotljivosti, ki mi je bilo zaupano vam v prid.« (Efež. 3:1, 2) Pavel je bil pooblaščen, da oznani dobro novico Nejudom. Tako so tudi oni dobili možnost, da bi bili med tistimi, ki bodo skupaj s Kristusom vladali v Mesijanskem kraljestvu. (Beri Efežanom 3:5–8.) Pavel je s svojim gorečim oznanjevanjem dal odličen zgled današnjim kristjanom in dokazal, da mu Bog nezaslužene dobrotljivosti ni izkazal »zaman«.

ALI TE BOŽJA NEZASLUŽENA DOBROTLJIVOST SPODBUJA K OZNANJEVANJU?

4., 5. Zakaj lahko rečemo, da je »dobra novica o kraljestvu« tudi dobra novica »o Božji nezasluženi dobrotljivosti«?

4 Jehovovim služabnikom, ki živijo v tem času konca, je bila zaupana naloga, da oznanjujejo »dobro novico o kraljestvu [. . .] po vsej naseljeni zemlji v pričevanje vsem narodom«. (Mat. 24:14) Sporočilo, ki ga širimo, je tudi »dobra novica o Božji nezasluženi dobrotljivosti«, saj bomo vse blagoslove, ki se nam obetajo pod vlado tega Kraljestva, prejeli zaradi Jehovove dobrotljivosti, izražene po Kristusu. (Efež. 1:3) Ali posnemamo Pavla in kažemo hvaležnost za Jehovovo nezasluženo dobrotljivost, tako da goreče oznanjujemo? (Beri Rimljanom 1:14–16.)

5 V prejšnjem članku smo spoznali, kako nam kot grešnikom Jehovova nezaslužena dobrotljivost koristi na različne načine. Zato je naša dolžnost, da po svojih najboljših močeh ljudi seznanjamo s tem, kako Jehova izraža svojo ljubezen in kako jim lahko to koristi. Katere vidike Božje nezaslužene dobrotljivosti bi morali ljudem pomagati razumeti?

ŠIRIMO DOBRO NOVICO O ODKUPNI ŽRTVI

6., 7. Kako širimo dobro novico o Božji nezasluženi dobrotljivosti, ko ljudem pojasnjujemo odkupnino?

6 V tem vsedopuščajočem svetu je greh vse prej kakor nekaj slabega, zato se mnogo ljudi ne zaveda, da potrebujejo odkupnino. Hkrati pa vedno več ljudi vidi, da vsedopuščajoči življenjski slog ne prinaša prave sreče. Mnogi ne razumejo, kaj je greh, kako ta vpliva na nas in kaj moramo storiti, da bi bili rešeni sužnjevanja grehu, vse dokler ne govorijo z Jehovovimi pričami. Duhovno naravnani posamezniki so pomirjeni, ko spoznajo, da je Jehova iz svoje velike ljubezni in nezaslužene dobrotljivosti na zemljo poslal svojega Sina, da bi nas odkupil greha in smrti. (1. Jan. 4:9, 10)

7 Ko je Pavel govoril o Jehovovem ljubljenem Sinu, je napisal: »Po njem [Jezusu], z odkupnino po njegovi krvi, smo osvobojeni, da, po bogastvu Božje nezaslužene dobrotljivosti so nam odpuščeni prestopki.« (Efež. 1:7) Kristusova odkupna žrtev je največji dokaz, da nas ima Bog rad, in pokaže, kako bogata je Božja nezaslužena dobrotljivost. Kakšno olajšanje je spoznati, da so nam zaradi vere v Jezusovo prelito kri odpuščeni grehi in  imamo čisto vest. (Heb. 9:14) To je zares dobra novica, ki jo drugi morajo slišati!

POMAGAJMO LJUDEM, DA SI PRIDOBIJO DOBER ODNOS Z BOGOM

8. Zakaj se morajo grešni ljudje spraviti z Bogom?

8 Naša odgovornost je, da druge seznanimo s tem, da lahko s svojim Stvarnikom spletejo prijateljski odnos. Preden ljudje začnejo verovati v Jezusovo žrtev, Bog nanje gleda kot na svoje sovražnike. Apostol Janez je napisal: »Kdor veruje v Sina, ima večno življenje. Kdor pa Sina ne posluša, življenja ne bo videl, temveč ostaja nad njim Božja jeza.« (Jan. 3:36) Na srečo Kristusova žrtev ljudem omogoča, da se spravijo z Bogom. Pavel je dejal: »Vas, ki ste bili nekdaj odtujeni in sovražniki, ker so bile vaše misli pri delih, ki so bila hudobna, vas je zdaj po njegovem fizičnem telesu, z njegovo smrtjo, spet spravil s seboj.« (Kol. 1:21, 22)

9., 10. a) Katero odgovornost je Kristus zaupal svojim maziljenim bratom? b) Kako »druge ovce« pomagajo svojim maziljenim bratom?

9 Kristus je svojim maziljenim bratom na zemlji zaupal »službo sprave«, kot se je izrazil Pavel. Pavel je maziljenim kristjanom v prvem stoletju to takole pojasnil: »Vse to pa je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj in nam dal službo sprave, namreč to, da objavljamo, da je Bog po Kristusu svet spravil s seboj in ljudem ni prišteval njihovih prestopkov, nam pa je zaupal besedo sprave. Veleposlaniki smo torej, ki zastopamo Kristusa, kakor da bi Bog po nas rotil. Kot Kristusovi zastopniki prosimo: ‚Spravite se z Bogom.‘« (2. Kor. 5:18–20)

10 »Druge ovce« si štejejo v čast, da lahko svojim maziljenim bratom pomagajo opravljati to službo. (Jan. 10:16) Kot nekakšni Kristusovi poslaniki imajo levji delež pri tem, da poučujejo ljudi o duhovni resnici in jim pomagajo razviti oseben odnos z Jehovom. To je pomemben vidik njihovega dela, namreč temeljitega oznanjevanja dobre novice o Božji nezasluženi dobrotljivosti.

OZNANIMO DOBRO NOVICO O TEM, DA BOG POSLUŠA MOLITVE

11., 12. Zakaj je za ljudi to, da lahko molijo k Jehovu, dobra novica?

11 Mnogi molijo, ker se zaradi tega bolje počutijo, toda v resnici ne verjamejo, da Bog prisluhne njihovim molitvam. Izvedeti morajo, da Jehova posluša molitve. Psalmist David je napisal: »Ti, ki poslušaš molitve, k tebi prihajajo vsakršni ljudje. Moje zablode so me premagale. Ti boš odpustil naše prestopke.« (Ps. 65:2, 3)

12 Jezus je svojim učencem rekel: »Če boste kaj prosili v mojem imenu, bom to storil.« (Jan. 14:14) To pomeni, da lahko molimo za vse, kar je v soglasju z Jehovovo voljo. Janez nam zagotavlja: »Glede Boga smo prepričani, da nas sliši v vsem, kar koli prosimo po njegovi volji.« (1. Jan. 5:14) V veselje nam je druge učiti o tem, da molitev ni zgolj nekakšna psihološka opora, ampak je čudovit način, da se lahko bližamo Jehovovemu »prestolu nezaslužene dobrotljivosti«! (Heb. 4:16) Ko ljudi učimo, da molijo na pravilen način, k pravi Osebi in za pravilne  stvari, jim lahko pomagamo, da se zbližajo z Jehovom in v stiski najdejo tolažbo. (Ps. 4:1; 145:18)

NEZASLUŽENA DOBROTLJIVOST V NOVI STVARNOSTI

13., 14. a) Katere izjemne prednosti čakajo maziljence v prihodnosti? b) Kaj čudovitega bodo maziljenci delali za človeštvo?

13 Jehova bo nezasluženo dobrotljivost izkazoval tudi v prihodnosti, ko te hudobne stvarnosti ne bo več. Glede izjemne prednosti, ki jo je Bog podelil 144.000-im, ki so poklicani, da s Kristusom vladajo v njegovem nebeškem Kraljestvu, je Pavel napisal: »Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi svoje velike ljubezni, s katero nas je ljubil, oživil skupaj s Kristusom, ko smo bili še mrtvi v prestopkih (po nezasluženi dobrotljivosti ste bili rešeni), ter nas skupaj obudil in posádil v nebeške prostore v zedinjenosti s Kristusom Jezusom, da bi se z njegovo naklonjenostjo do nas, ki smo zedinjeni s Kristusom Jezusom, v prihodnjih stvarnostih pokazalo neprekosljivo bogastvo njegove nezaslužene dobrotljivosti.« (Efež. 2:4–7)

14 Težko si predstavljamo, kaj vse čudovitega je Jehova pripravil za maziljene kristjane, ko bodo sedeli na prestolih in skupaj s Kristusom vladali v nebesih. (Luk. 22:28–30; Fil. 3:20, 21; 1. Jan. 3:2) Jehova bo še zlasti njim izkazal »neprekosljivo bogastvo [. . .] nezaslužene dobrotljivosti«. Ti maziljenci bodo sestavljali »novi Jeruzalem« – Kristusovo nevesto. (Raz. 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Skupaj z Jezusom bodo sodelovali pri »zdravljenju narodov«. Poslušnemu človeštvu bodo pomagali, da se osvobodi bremena greha in smrti ter doseže popolnost. (Beri Razodetje 22:1, 2, 17.)

15., 16. Kako bo Jehova v prihodnosti izkazal nezasluženo dobrotljivost »drugim ovcam«?

15 V Efežanom 2:7 beremo, da bo Bog izkazoval nezasluženo dobrotljivost »v prihodnjih stvarnostih«. Nedvomno bodo ljudje v Jehovovi novi stvarnosti na zemlji občutili »neprekosljivo bogastvo njegove nezaslužene dobrotljivosti«. (Luk. 18:29, 30) Eden največjih izrazov, s katerim bo Jehova izkazal svojo čudovito dobrotljivost na zemlji, bo obujanje ljudi iz »šeóla«. (Job 14:13–15; Jan. 5:28, 29) Zvesti moški in ženske iz preteklosti, ki so umrli pred Kristusovo žrtveno smrtjo, pa tudi tisti, ki pripadajo »drugim ovcam« in umrejo kot zvesti v teh zadnjih dneh, bodo obujeni v življenje, da bi naprej služili Jehovu.

16 Obujeni bodo tudi milijoni, ki so umrli, ne da bi spoznali Boga. Dobili bodo priložnost, da se podredijo Jehovovi vrhovni oblasti. Janez je napisal: »Potem sem videl mrtve – velike in male – ki so stali pred prestolom, in razvili so se zvitki. Razvil pa se je še en zvitek, to je zvitek življenja. In mrtvi so bili sojeni po tem, kar je pisalo v zvitkih, po svojih dejanjih. Morje je dalo mrtve, ki so bili v njem, pa tudi smrt in had sta dala mrtve, ki so bili v njiju. In ti so bili sojeni vsak po svojih dejanjih.« (Raz. 20:12, 13) Seveda se bo od obujenih zahtevalo, da se naučijo živeti po Božjih načelih, ki so zapisana v Bibliji. Poleg tega bodo morali upoštevati nova koristna navodila, ki bodo razodeta v »zvitkih«, v katerih bo opisano,  kaj Jehova zahteva za življenje v novi stvarnosti. Jehova nam bo tudi s tem, da nam bo odkril vsebino teh zvitkov, izkazal nezasluženo dobrotljivost.

ŠE NAPREJ ŠIRIMO DOBRO NOVICO

17. Kaj moramo imeti v mislih, ko oznanjujemo?

17 Danes je bolj kot kdaj prej pomembno, da oznanjujemo dobro novico o Kraljestvu, saj je konec blizu! (Mar. 13:10) Dobra novica nedvomno poudarja Jehovovo nezasluženo dobrotljivost. Imejmo to v mislih, ko oznanjujemo. Pri tem delu je naš cilj ta, da slavimo Jehova. To lahko storimo tako, da ljudem povemo, da so vse obljube glede blagoslovov novega sveta izrazi Jehovove čudovite dobrotljivosti.

Goreče služimo kot »dobri oskrbniki« Božje nezaslužene dobrotljivosti. (1. Pet. 4:10) (Glej odstavke 17–19.)

18., 19. Kako poveličujemo Jehovovo nezasluženo dobrotljivost?

18 Na oznanjevanju lahko ljudem pojasnimo, da bo človeštvo pod vlado Kristusovega kraljestva v polni meri uživalo koristi odkupne žrtve in postopoma doseglo popolnost. Sveto pismo pravi: »Tudi sámo stvarstvo [bo] rešeno sužnjevanja trohljivosti in bo dobilo veličastno svobodo Božjih otrok.« (Rim. 8:21) To bo mogoče samo zaradi Jehovove izjemne dobrotljivosti.

19 Imamo prednost, da vsem, ki prisluhnejo, povemo vznemirljivo obljubo iz Razodetja 21:4, 5: »Obrisal jim bo [Bog] vse solze z oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. To, kar je bilo, je minilo.« Jehova, ki sedi na prestolu, pa pravi: »Glej! Vse delam novo.« In še: »Piši, kajti te besede so zanesljive in resnične.« Ko goreče oznanjujemo to dobro novico, zares poveličujemo Jehovovo nezasluženo dobrotljivost!