Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Stražni stolp – preučevalna izdaja  |  Februar 2017

Kdo danes vodi Božje ljudstvo?

Kdo danes vodi Božje ljudstvo?

Spominjajte se tistih, ki med vami vodijo. (HEB. 13:7)

PESMI: 125, 43

1., 2. Kaj so se apostoli morda spraševali po Jezusovem vnebohodu?

JEZUSOVI apostoli so stali na Oljski gori in strmeli v nebo. Ravnokar so videli svojega gospodarja in prijatelja Jezusa, kako je bil vzet kvišku in ga je zakril oblak. (Apd. 1:9, 10) Kakšni dve leti jih je Jezus učil, spodbujal in vodil. Zdaj pa je odšel. Kaj bodo naredili?

2 Jezus je svojim sledilcem dal nalogo: »Boste mi priče v Jeruzalemu pa tudi po vsej Judeji in Samaríji ter do skrajnega konca zemlje.« (Apd. 1:8) Kako jim bo sploh uspelo dokončati to nalogo? Res je, da jim je Jezus zagotovil, da bodo kmalu prejeli svetega duha. (Apd. 1:5) Vseeno pa je bilo za mednarodno oznanjevalsko kampanjo potrebno, da jo nekdo vodi in organizira. Jehova je v starodavnih časih vodil in organiziral svoje ljudstvo po vidnih predstavnikih. Zato so se apostoli morda spraševali: »Ali bo Jehova zdaj postavil novega voditelja?«

3. a) Katero pomembno odločitev so sprejeli apostoli po Jezusovem vnebohodu? b) Kaj bomo pregledali v tem članku?

 3 Manj kot dva tedna kasneje so se Jezusovi učenci obrnili na Svete spise in molili za Božje vodstvo, nato pa izbrali Matija, da je kot dvanajsti apostol zamenjal Juda Iškarijota. (Apd. 1:15–26) Zakaj je bila ta izbira tako pomembna zanje in za Jehova? Matija je zapolnil pomembno mesto v organizacijski ureditvi. * Jezus svojih apostolov ni izbral zgolj za to, da bi ga spremljali pri oznanjevanju, ampak za opravljanje ključne vloge med Božjim ljudstvom. Kaj je bila ta vloga in kako je Jehova po Jezusu usposobil apostole, da so jo lahko izpolnili? Katera podobna ureditev obstaja med Božjim ljudstvom danes? In kako se lahko spominjamo tistih, ki med nami vodijo, še posebej posameznikov, ki sestavljajo »zvestega in preudarnega sužnja«? (Heb. 13:7; Mat. 24:45)

VIDNI ORGAN POD NEVIDNIM VODITELJEM

4. Kakšno vlogo so v prvem stoletju imeli apostoli in starešine v Jeruzalemu?

4 Ob binkoštih leta 33 n. št. je bilo apostolom zaupano vodstvo v krščanski občini. Takrat »je vstal Peter z enajsterimi« ter veliki množici Judov in spreobrnjencev govoril o resnicah, ki rešujejo življenje. (Apd. 2:14, 15) Mnogi, ki so bili navzoči, so začeli verovati. Zatem so se ti novi kristjani »posvečali [. . .] pouku apostolov«. (Apd. 2:42) Apostoli so upravljali finančna sredstva občine. (Apd. 4:34, 35) Skrbeli so za duhovne potrebe Božjega ljudstva, saj so rekli: »Mi pa se bomo posvetili molitvi in poučevanju Božje besede.« (Apd. 6:4) Poleg tega so izbrali nekatere od izkušenih kristjanov, da so širili dobro novico na novih področjih. (Apd. 8:14, 15) Sčasoma so se apostolom pridružili drugi maziljeni starešine, da so skupaj skrbeli za zadeve občin. Vsem občinam so dajali navodila kot vodstveni organ. (Apd. 15:2)

5., 6. a) Kako je vodstveni organ imel moč svetega duha? (Glej sliko pri naslovu.) b) Kako so vodstvenemu organu pomagali angeli? c) Kako je vodstveni organ vodila Božja Beseda?

5 Kristjani v prvem stoletju so priznavali, da vodstveni organ vodi Bog Jehova po njihovem Voditelju, Jezusu. Zakaj so bili lahko o tem prepričani? Kot prvo, vodstveni organ je imel moč svetega duha. (Jan. 16:13) Sveti duh je bil izlit na vse maziljene kristjane, vendar je še posebej pomagal apostolom in drugim starešinam v Jeruzalemu, da so izpolnili svojo vlogo, ki so jo imeli kot nadzorniki. Na primer, leta 49 n. št. je sveti duh vodil vodstveni organ, da je sprejel odločitev glede obreze. Občine so upoštevale njegova navodila ter se »utrjevale v veri in iz dneva v dan številčno rasle«. (Apd. 16:4, 5) Pismo, v katerem je bila opisana ta odločitev, je prav tako razkrivalo, da je vodstveni organ pokazal lastnosti sadu Božjega duha, kot sta ljubezen in vera. (Apd. 15:11, 25–29; Gal. 5:22, 23)

6 Kot drugo, vodstvenemu organu so pomagali angeli. Preden se je Kornelij krstil in postal prvi neobrezani  nejudovski kristjan, mu je angel naročil, naj pošlje po apostola Petra. Potem ko je Peter oznanjeval Korneliju in njegovim sorodnikom, je bil nanje izlit sveti duh, čeprav ti moški niso bili obrezani. To je apostole in druge brate navedlo, da so se podredili Božji volji in sprejeli neobrezane Nejude v krščansko občino. (Apd. 11:13–18) Poleg tega so angeli dejavno podpirali in pospeševali oznanjevanje, ki ga je nadziral vodstveni organ. (Apd. 5:19, 20) Kot tretje, vodstveni organ je vodila Božja Beseda. Ne glede na to, ali so ti z duhom maziljeni starešine reševali doktrinalna vprašanja ali pa dajali organizacijska navodila, so jih vedno vodili Sveti spisi. (Apd. 1:20–22; 15:15–20)

7. Zakaj lahko rečemo, da je Jezus vodil zgodnje kristjane?

7 Čeprav je imel vodstveni organ oblast v zgodnji občini, je za svojega voditelja priznaval Jezusa. »Nekatere je dal [Kristus] kot apostole,« je napisal apostol Pavel. »Z ljubeznijo rastimo v vsem v soglasju z njim, ki je glava, namreč s Kristusom.« (Efež. 4:11, 15) Učenci si niso dali ime po katerem od znanih apostolov, ampak so bili po Božji previdnosti poimenovani kristjani. (Apd. 11:26) Res je, da je Pavel priznal, da se je pomembno oklepati izročil oziroma naukov, ki so temeljili na Svetih spisih in so jih dali apostoli in drugi moški, ki jim je bilo zaupano vodstvo. Kljub temu je dodal: »Hočem pa, da veste, da je vsakemu moškemu [tudi vsakemu članu vodstvenega organa] glava Kristus [. . .] in Kristusu je glava Bog.« (1. Kor. 11:2, 3) Da, pod svojo Glavo, Bogom Jehovom, je nevidni in oslavljeni Kristus Jezus vodil občino.

»TO NI DELO ČLOVEKA«

8., 9. Katero pomembno vlogo je ob koncu 19. stoletja imel brat Russell?

8 Konec 19. stoletja so si Charles Taze Russell in nekaj njegovih sodelavcev prizadevali ponovno oživiti takšno čaščenje Boga, kot so ga imeli pravi kristjani. Da bi svetopisemsko resnico razglasili v različnih jezikih, je bila leta 1884 pravno registrirana družba Zion’s Watch Tower Tract Society, brat Russell pa je bil njen predsednik. * Russell je bil izjemen preučevalec Svetega pisma in nekatere nauke je neustrašno razkril kot napačne, na primer nauk o Trojici in neumrljivi duši. Spoznal je, da se bo Kristus vrnil nevidno in da se bodo »določeni časi narodov« končali leta 1914. (Luk. 21:24) Brat Russell je svoj čas, moči in sredstva velikodušno posvetil temu, da je te resnice oznanjal drugim. Jasno je, da sta Jehova in Jezus kot glava občine v tem ključnem obdobju uporabljala brata Russlla.

9 Brat Russell ni iskal slave od ljudi. Leta 1896 je napisal: »Ne zase ne za svoja besedila ne želimo niti časti niti priznanja; prav tako nočemo, da bi nas imenovali prečastiti ali rabi. Niti ne želimo, da bi se kdor koli imenoval po nas.« Kasneje je izjavil: »To ni delo človeka.«

10. a) Kdaj je Jezus postavil »zvestega in preudarnega sužnja«? b) Povej, kako se je Vodstveni organ postopoma ločil od družbe Watch Tower Society.

10 Tri leta po smrti brata Russlla, leta 1919, je Jezus postavil »zvestega in preudarnega sužnja«. S kakšnim namenom? Da bi njegovim služabnikom  dajal hrano »ob pravem času«. (Mat. 24:45) Že v tistih zgodnjih letih je majhna skupina maziljenih bratov, ki so služili na svetovnem središču v Brooklynu v New Yorku, pripravljala in razdeljevala duhovno hrano Jezusovim sledilcem. Izraz »vodstveni organ« se je v naših publikacijah začel pojavljati v 1940. letih in razumeli smo, da je tesno povezan z družbo Watch Tower Bible and Tract Society. Vendar je bila leta 1971 potegnjena jasna ločnica med Vodstvenim organom in družbo Watch Tower Society ter njenimi direktorji. Ta družba je bila le pravno sredstvo in ni imela nobene svetopisemske vloge. Od takrat dalje so v Vodstvenem organu služili tudi maziljeni bratje, ki niso bili direktorji te družbe. V zadnjih letih odgovorni bratje izmed »drugih ovc« služijo kot direktorji pravne družbe Watch Tower Society in drugih korporacij, ki jih uporablja Božje ljudstvo. To Vodstvenemu organu omogoča, da se osredotoča na to, da skrbi za duhovni pouk in vodstvo. (Jan. 10:16; Apd. 6:4) V reviji Stražni stolp, 15. julij 2013, je bilo pojasnjeno, da je »zvesti in preudarni suženj« majhna skupina maziljenih bratov, ki sestavljajo Vodstveni organ.

Vodstveni organ v 1950. letih

11. Kako deluje Vodstveni organ?

11 Vodstveni organ o pomembnih stvareh odloča skupaj. Kako pa? Člani se sestanejo vsak teden, kar prispeva k dobri komunikaciji in enotnosti. (Preg. 20:18) Tem sestankom vsako leto predseduje drug član, saj nihče v Vodstvenem organu ni pomembnejši od drugega. (1. Pet. 5:1) Enako se menjujejo tudi kot predsedujoči šestih odborov Vodstvenega organa. In noben član tega organa se nima za voditelja svojih bratov, ampak gleda nase kot na enega od »služabnikov«, ki dobiva hrano po zvestem sužnju in se podreja njegovemu nadzoru.

Zvesti suženj že vse od svoje postavitve leta 1919 pripravlja duhovno hrano za Božje ljudstvo. (Glej odstavka 10, 11.)

»KDO JE PRAVZAPRAV ZVESTI IN PREUDARNI SUŽENJ?«

12. Kateri vprašanji se postavljata, ker Vodstveni organ ni niti navdihnjen niti nezmotljiv?

12 Vodstveni organ ni niti navdihnjen niti nezmotljiv. Zato se lahko zmoti, ko gre za nauke ali organizacijske smernice. Tako denimo Raziskovalni pripomoček Jehovovih prič vsebuje naslov »Razjasnitev naukov in prepričanj«, kjer so našteti popravki našega svetopisemskega razumevanja. Seveda Jezus ni rekel, da bo zvesti suženj dajal popolno duhovno hrano. Kako lahko potem odgovorimo na Jezusovo vprašanje: »Kdo je pravzaprav zvesti in preudarni suženj?« (Mat. 24:45) Kakšne dokaze imamo, da Vodstveni organ ustreza tej vlogi? Preglejmo tri dejavnike, ki so vodili tudi vodstveni organ v prvem stoletju.

13. Kako sveti duh pomaga Vodstvenemu organu?

13 Dokaz svetega duha. Sveti duh pomaga Vodstvenemu organu, da dojame svetopisemske resnice, ki jih prej ni razumel. Na primer, premisli o seznamu razjasnitev naukov in prepričanj, ki je omenjen v prejšnjem odstavku. Prav gotovo si noben človek ne more lastiti zaslug za to, da je odkril in pojasnil te »Božje globočine«. (Beri 1. Korinčanom 2:10.) Vodstveni organ se pridružuje apostolu Pavlu, ki je napisal: »O tem tudi govorimo, pa ne z besedami, ki jih uči človeška modrost, temveč z besedami, ki jih uči duh.« (1. Kor. 2:13) Ali je lahko po stoletjih odpadništva in duhovne teme kar koli drugega kot sveti  duh razlog za izjemen porast v duhovnem razumevanju od leta 1919?

14. Kako angeli danes pomagajo Božjemu ljudstvu, kot je to razvidno iz Razodetja 14:6, 7?

14 Dokaz pomoči angelov. Vodstveni organ ima danes velikansko nalogo, da nadzoruje mednarodno oznanjevanje, pri katerem sodeluje preko osem milijonov oznanjevalcev. Zakaj je to delo tako uspešno? Med drugim zato, ker pri tem sodelujejo angeli. (Beri Razodetje 14:6, 7.) V številnih primerih so oznanjevalci obiskali posameznike, ki so ravno molili za pomoč! * Vsesplošen napredek v oznanjevanju in pridobivanju učencev kljub hudemu nasprotovanju v nekaterih deželah je prav tako mogoč samo zaradi nadnaravne pomoči.

15. V čem se Vodstveni organ razlikuje od voditeljev tako imenovanega krščanstva? Povej primer.

15 Zanašanje na Božjo Besedo. (Beri Janez 17:17.) Poglejmo, kaj se je zgodilo leta 1973. V decembrski številki Stražnega stolpa je bilo postavljeno vprašanje: »Ali so se [. . .] osebe, ki niso odvrgle te svoje strasti za uporabo tobaka, sposobne krstiti?« Odgovor je bil: »Biblijsko pričevanje kaže na zaključek, da niso za to sposobne.« Zatem ko je bilo v Stražnem stolpu navedenih nekaj ustreznih svetopisemskih stavkov, je bilo pojasnjeno, zakaj morajo biti neskesani  kadilci izobčeni. (1. Kor. 5:7; 2. Kor. 7:1) Pisalo je: »To ni noben poizkus postopati na samovoljen in diktatorski način. Ta strogost prihaja dejansko od Boga, ki se izraža po svoji napisani Besedi.« Ali se je katera druga verska organizacija pripravljena povsem zanašati na Božjo Besedo, celo takrat, ko je to resen izziv za nekatere njene člane? V pred kratkim izdani knjigi o religiji v Združenih državah piše: »Krščanski voditelji redno popravljajo svoje nauke, da bi se ti skladali s prepričanji in mnenji svojih članov in širše družbe ter si tako pridobili njihovo podporo.« Glede na to, da člani Vodstvenega organa dovolijo, da njihove odločitve vodi Božja Beseda, ne pa priljubljeno mnenje, kdo potem danes v resnici vodi Božje ljudstvo?

»SPOMINJAJTE SE TISTIH, KI MED VAMI VODIJO«

16. Kako se lahko med drugim spominjamo Vodstvenega organa?

16 Beri Hebrejcem 13:7. Besedna zveza, ki je tu prevedena s »spominjajte se«, se lahko prevede tudi kot »omenjajte«. Zato se lahko tistih, ki med nami vodijo, spominjamo med drugim tako, da v svojih molitvah omenjamo Vodstveni organ. (Efež. 6:18) Razmislimo o njegovi odgovornosti, da priskrbi duhovno hrano, da nadzoruje vsesvetovno oznanjevanje in da upravlja s prostovoljnimi prispevki. Ti bratje vsekakor potrebujejo, da zanje vztrajno molimo!

17., 18. a) Kako lahko upoštevamo smernice Vodstvenega organa? b) Zakaj naj bi bili marljivi v oznanjevanju?

17 Seveda pa se Vodstvenega organa ne spominjamo samo z besedami, ampak tudi s tem, da upoštevamo njegove smernice. Vodstveni organ priskrbuje navodila, ki jih dobimo po naših publikacijah, shodih, zborih in zborovanjih. Poleg tega postavlja okrajne nadzornike, ti pa postavljajo občinske starešine. Okrajni nadzorniki in starešine se spominjajo Vodstvenega organa tako, da povsem upoštevajo navodila, ki jih dobijo. Vsi pa pokažemo spoštovanje našemu Voditelju, Jezusu, s tem, da ubogamo te moške, po katerih nas vodi, in se jim podrejamo. (Heb. 13:17)

18 Vodstvenega organa se spominjamo tudi tako, da se razdajamo v oznanjevanju. Navsezadnje je Pavel spodbudil kristjane, naj posnemajo vero tistih, ki med njimi vodijo. Zvesti suženj kaže izjemno vero s tem, da goreče podpira in širi dobro novico o Kraljestvu. Ali si eden od drugih ovc, ki podpira maziljence pri tem pomembnem delu? Gotovo bomo zelo veseli, ko nam bo naš Voditelj, Jezus, rekel: »Kar koli ste storili enemu najneznatnejših med mojimi brati, ste storili meni.« (Mat. 25:34–40)

19. Zakaj si odločen ubogati svojega Voditelja, Jezusa?

19 Ko se je Jezus vrnil v nebesa, ni zapustil svojih sledilcev. (Mat. 28:20) Iz lastnih izkušenj je vedel, kako zelo so mu sveti duh, angeli in Božja Beseda pomagali, da je lahko vodil svoje učence, ko je bil na zemlji. Zato z enako pomočjo danes oskrbuje zvestega sužnja. Člani tega sužnja kot maziljeni kristjani »gredo za Jagnjetom, kamor koli gre«. (Raz. 14:4) S tem, ko upoštevamo njihovo vodstvo, pravzaprav ubogamo svojega Voditelja, Jezusa. On nas bo kmalu vodil do večnega življenja. (Raz. 7:14–17) Kaj takega nam ne more obljubiti noben človeški voditelj!

^ odst. 3 Očitno se je Jehova namenil, da bo dvanajst apostolov sestavljalo prihodnjih »dvanajst temeljnih kamnov« Novega Jeruzalema. (Raz. 21:14) Zato ni bilo treba, da bi kasneje kdo nadomestil katerega od zvestih apostolov, ko je ta končal svojo zemeljsko pot.

^ odst. 8 Od leta 1955 se ta družba imenuje Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ odst. 14 Glej Temeljito pričujmo o Božjem kraljestvu, str. 58, 59.