Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Stražni stolp – preučevalna izdaja  |  Februar 2017

Odkupnina – »popolno darilo« od Očeta

Odkupnina – »popolno darilo« od Očeta

Vsak dober dar in vsako popolno darilo je od Očeta. (JAK. 1:17)

PESMI: 148, 109

1. Katere blagoslove omogoča odkupnina?

ZARADI odkupne žrtve Jezusa Kristusa smo lahko deležni številnih blagoslovov. Vsem Adamovim otrokom, ki ljubijo pravičnost, odkupnina odpira vrata, da nazadnje postanejo del Božje družine. Poleg tega nam daje možnost, da bomo lahko večno živeli v sreči. Toda Kristusova odkupnina je naredila več kot le to, da je poslušnemu človeštvu omogočila srečno prihodnost. To, da je bil Jezus pripravljen dati svoje življenje, s katerim je podpiral Jehovovo pravičnost, je bilo povezano z zadevami vesoljnega pomena. (Heb. 1:8, 9)

2. a) Kaj, kar je vesoljnega pomena, je Jezus omenil v molitvi? (Glej sliko pri naslovu.) b) Kaj bomo pregledali v tem članku?

2 Jezus je kaki dve leti prej, preden je umrl in priskrbel odkupno žrtev, svoje učence učil moliti: »Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Naj pride tvoje kraljestvo. Naj se zgodi tvoja volja, kakor v nebesih tako tudi na zemlji.« (Mat. 6:9, 10) Da bi še bolj cenili odkupnino, preglejmo, kako je povezana s posvetitvijo Božjega imena,  vladanjem Božjega kraljestva in izpolnitvijo Božjega namena.

»POSVEČENO BODI TVOJE IME«

3. Kaj zajema Jehovovo ime in kako je Satan obrekoval to sveto ime?

3 Jezus je kot prvo prošnjo v svoji vzorčni molitvi omenil posvetitev Božjega imena. Jehovovo ime v celoti zajema njegovo odličnost, veličastnost in svetost. V neki drugi molitvi je Jezus Jehova imenoval »Sveti Oče«. (Jan. 17:11) Ker je Jehova svet, so sveta vsa načela in zakoni, ki izvirajo od njega. Kljub temu je Satan v edenskem vrtu pretkano zbudil dvom o tem, ali ima Bog pravico ljudem postavljati merila. Satan je s tem, da je lagal glede Jehova, obrekoval njegovo sveto ime. (1. Mojz. 3:1–5)

4. Kako je Jezus prispeval k posvetitvi Božjega imena?

4 Jezus pa je po drugi strani zares ljubil Jehovovo ime. (Jan. 17:25, 26) Prispeval je k posvetitvi Božjega imena. (Beri Psalm 40:8–10.) S svojo popolno življenjsko potjo na zemlji je dokazal, da je razumno in pravično, da Jehova postavlja merila svojim inteligentnim stvarjenjem. Celo takrat, ko je moral zaradi Satana prestajati hude muke pred svojo smrtjo, je ostal povsem zvestovdan svojemu nebeškemu Očetu. Jezus je s svojo zvestovdanostjo dokazal, da popoln človek lahko ostane popolnoma poslušen Božjim pravičnim merilom.

5. Kako lahko posvečujemo Božje ime?

5 Kako lahko pokažemo, da ljubimo Jehovovo ime? S svojim vedenjem. Jehova zahteva, da smo sveti. (Beri 1. Petrovo 1:15, 16.) To pomeni, da častimo samo Jehova in da ga ubogamo iz vsega srca. Celo kadar smo preganjani, se po svojih najboljših močeh trudimo živeti v skladu z njegovimi pravičnimi načeli in zakoni. S tem da ravnamo pravično, naša luč sveti in tako slavimo Jehovovo ime. (Mat. 5:14–16) Kot sveti ljudje s svojim načinom življenja dokazujemo, da so Jehovovi zakoni dobri in da so Satanove obtožbe neutemeljene. Kadar naredimo napako, kot se to dogaja vsem nam, se iskreno pokesamo in odvrnemo od grešnih početij, ki sramotijo Jehova. (Ps. 79:9)

6. Zakaj lahko Jehova na nas gleda kot na pravične, čeprav smo nepopolni?

6 Jehova na temelju Kristusove žrtve odpušča grehe tistim, ki verujejo. Vse, ki se mu posvetijo, sprejme kot svoje častilce. Jehova maziljene kristjane priznava za svoje pravične sinove, tiste izmed »drugih ovc« pa za svoje pravične prijatelje. (Jan. 10:16; Rim. 5:1, 2; Jak. 2:21–25) Celo zdaj nam torej odkupnina omogoča, da smo pravični v očeh našega Očeta in da lahko sodelujemo pri posvečevanju njegovega imena.

»NAJ PRIDE TVOJE KRALJESTVO«

7. Katere blagoslove omogoča odkupnina pod vlado Kraljestva?

7 V vzorčni molitvi je Jezus nadalje prosil Boga: »Naj pride tvoje kraljestvo.« Kako je odkupnina povezana z Božjim kraljestvom? Odkupnina omogoča zbiranje 144.000 posameznikov, ki bodo služili s Kristusom kot kralji in duhovniki v nebesih. (Raz. 5:9, 10; 14:1) Jezus in njegovi sovladarji, ki skupaj sestavljajo Božje kraljestvo, bodo  poskrbeli, da bo v obdobju tisoč let poslušno človeštvo okusilo koristi odkupnine. Zemlja bo spremenjena v raj in vsi zvesti ljudje bodo dosegli popolnost. Tako bosta nebeški in zemeljski del Božje družine povsem zedinjena. (Raz. 5:13; 20:6) Jezus bo kači zdrobil glavo in v vsem vesolju izbrisal sleherno sled Satanovega upora. (1. Mojz. 3:15)

8. a) Kako je Jezus svojim učencem pomagal razumeti pomembnost Božjega kraljestva? b) Kako pokažemo, da danes podpiramo Božje kraljestvo?

8 Ko je bil Jezus na zemlji, je pomagal svojim učencem razumeti pomembnost Božjega kraljestva. Takoj po svojem krstu je začel daleč naokoli razglašati »dobro novico o Božjem kraljestvu«. (Luk. 4:43) Z zadnjimi besedami, ki jih je izrekel, preden se je vrnil v nebesa, je svojim učencem naročil, naj bodo njegove priče »do skrajnega konca zemlje«. (Apd. 1:6–8) Tako bo z oznanjevanjem Kraljestva ljudem po vsem svetu dana priložnost, da se poučijo o odkupnini in postanejo podložniki Božjega kraljestva. Danes Kraljestvo podpiramo tako, da pomagamo Kristusovim bratom na zemlji in sodelujemo pri oznanjevanju dobre novice o Kraljestvu po vsem svetu. (Mat. 24:14; 25:40)

»NAJ SE ZGODI TVOJA VOLJA«

9. Zakaj smo lahko prepričani, da bo Jehova izpolnil svoj namen z ljudmi?

9 Kaj je Jezus mislil s tem, ko je rekel »Naj se zgodi tvoja volja«? Jehova je stvarnik. Ko napove, da se bo nekaj zgodilo, je to tako, kakor da bi se že zgodilo. (Iza. 55:11) Ne bo dovolil, da bi Satanov upor preprečil njegov namen, ki ga ima za človeštvo. Že od začetka je bila Jehovova volja, da bo zemlja napolnjena s popolnimi otroki Adama in Eve. (1. Mojz. 1:28) Če bi Adam in Eva umrla brez otrok, bi se Božji namen, da se zemlja napolni z njunimi potomci, izjalovil. Zato jima je Jehova, zatem ko sta grešila, dovolil imeti otroke. Bog daje po odkupnini vsem, ki verujejo, možnost, da dosežejo popolnost in živijo večno. Jehova ljubi ljudi in želi, da bi poslušni ljudje živeli tako, kot jim je namenil.

10. Kako odkupnina koristi tistim, ki so umrli?

10 Kaj pa milijarde ljudi, ki so umrli, ne da bi imeli možnost spoznati Jehova in mu služiti? Odkupnina omogoča vstajenje mrtvih. Naš ljubeči nebeški Oče jih bo obudil nazaj v življenje in jim dal možnost, da se poučijo o njegovem namenu in prejmejo večno življenje. (Apd. 24:15) Jehova želi, da bi ljudje živeli, in ne umrli. Kot vir življenja bo postal oče vsakemu, ki bo obujen. (Ps. 36:9) Kako primerno je torej, da nas je Jezus učil moliti: »Oče naš, ki si v nebesih.« (Mat. 6:9) Jehova je Jezusu dal pomemben delež pri obujanju mrtvih. (Jan. 6:40, 44) V raju bo Jezus izpolnil svojo vlogo kot »vstajenje in življenje«. (Jan. 11:25)

11. Kaj Bog želi za »veliko množico«?

11 Jehovova velikodušnost ni omejena le na nekaj privilegiranih ljudi, saj je Jezus rekel: »Kdor izpolnjuje Božjo voljo, ta je moj brat in moja sestra in mati.« (Mar. 3:35) Bog želi, da bi pripadniki brezštevilne »velike množice« iz vseh narodov, rodov in jezikov postali njegovi častilci. Tisti, ki verujejo v Kristusovo odkupnino in izpolnjujejo  Božjo voljo, so lahko med temi, ki glasno vzklikajo: »Rešitev dolgujemo našemu Bogu, ki sedi na prestolu, in Jagnjetu.« (Raz. 7:9, 10)

12. Kako je Jehovov namen za poslušno človeštvo razviden iz vzorčne molitve?

12 Jehovov namen za poslušno človeštvo je razviden iz prošenj, ki jih najdemo v Jezusovi vzorčni molitvi. V skladu s to molitvijo želimo po svojih najboljših močeh posvečevati Jehovovo ime oziroma ga imeti za svetega. (Iza. 8:13) Jezusovo ime pomeni »Jehova je rešitev« in naša rešitev na temelju odkupnine prinaša Jehovovemu imenu čast in slavo. Po Božjem kraljestvu bodo na poslušno človeštvo izliti blagoslovi odkupnine. Vzorčna molitev nam torej zagotavlja, da Bogu ne more nič preprečiti, da bi storil, kar se je namenil. (Ps. 135:6; Iza. 46:9, 10)

POKAŽIMO HVALEŽNOST ZA ODKUPNINO

13. Kaj pokažemo s svojim krstom?

13 Pomemben način, kako lahko pokažemo hvaležnost za odkupnino, je ta, da se na temelju svoje vere v odkupnino posvetimo Jehovu in se krstimo. S krstom pokažemo, da »pripadamo Jehovu«. (Rim. 14:8) S tem tudi prosimo Boga za čisto vest. (1. Pet. 3:21) Jehova se na to prošnjo odzove tako, da uveljavi očiščevalno moč Kristusove prelite krvi nam v korist. Povsem smo prepričani, da nam bo dal vse, kar je obljubil. (Rim. 8:32)

Kako vse kažemo, da smo hvaležni za odkupnino? (Glej odstavka 13, 14.)

14. Zakaj nam je zapovedano, naj ljubimo svoje bližnje?

14 Kako lahko še pokažemo, da smo hvaležni za odkupnino? Jehova vse,  kar dela, dela iz ljubezni, zato želi, da vsi njegovi častilci kažejo ljubezen kot prevladujočo lastnost. (1. Jan. 4:8–11) S tem da ljubimo svoje bližnje, dokazujemo, da želimo biti sinovi našega »Očeta, ki je v nebesih«. (Mat. 5:43–48) Zapoved, naj ljubimo svoje bližnje, je takoj za zapovedjo, naj ljubimo Jehova. (Mat. 22:37–40) Pomemben način, kako lahko pokažemo takšno ljubezen do bližnjih, je ta, da ubogamo zapoved, naj oznanjujemo dobro novico o Božjem kraljestvu. Ko ljudem izkazujemo ljubezen, odsevamo Božjo slavo. Pravzaprav ljubezen do Boga v nas postane dovršena, če ubogamo zapoved, naj ljubimo druge, še posebej naše brate in sestre. (1. Jan. 4:12, 20)

ODKUPNINA PRINAŠA »DOBE POŽIVITVE« OD JEHOVA

15. a) Katere blagoslove nam že danes daje Jehova? b) Kateri blagoslovi nas še čakajo?

15 Vrata do tega, da nam je popolnoma odpuščeno, se odprejo z našo vero v odkupnino. Božja Beseda nam zagotavlja, da so naši grehi lahko izbrisani. (Beri Apostolska dela 3:19–21.) Kot smo že pregledali v tem članku, Jehova na temelju odkupnine posinovi svoje z duhom maziljene služabnike. (Rim. 8:15–17) Za tiste med nami, ki smo »druge ovce«, pa je tako, kakor da bi Jehova izpolnil dokument o posinovljenju in nanj napisal naše ime. Zatem ko bomo dosegli popolnost in prestali končno preizkušnjo, bo Jehova z veseljem tako rekoč podpisal dokument in nas posinovil za svoje ljubljene zemeljske otroke. (Rim. 8:20, 21; Raz. 20:7–9) Jehova bo svojim dragocenim otrokom izkazoval ljubezen vso večnost. Koristi odkupnine bodo večne. (Heb. 9:12) To darilo nikoli ne bo izgubilo svoje vrednosti. Noben posameznik ali sila nam ga ne more odvzeti.

16. Kako nam odkupnina omogoča, da smo resnično osvobojeni?

16 Hudič ne more nikomur, ki se iskreno pokesa, preprečiti, da nazadnje postane del Jehovove družine. Jezus je prišel na zemljo in umrl »enkrat za vselej«. Tako je bila odkupnina plačana za vedno. (Heb. 9:24–26) Odkupnina docela razveljavlja obsodbo, ki smo jo podedovali od Adama. Zahvaljujoč Kristusovi žrtvi smo osvobojeni sužnjevanja temu svetu, ki je pod Satanovo oblastjo, in ne živimo več v strahu pred smrtjo. (Heb. 2:14, 15)

17. Kaj Jehovova ljubezen pomeni tebi?

17 Božje obljube so popolnoma zanesljive. Jehova nas ne bo nikoli razočaral, podobno kot naravni zakoni, ki jih je vzpostavil, nikoli ne zatajijo. On se ne spreminja. (Mal. 3:6) Daje nam veliko več kot samo življenje. Daje nam svojo ljubezen. »Sami smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas, in ji verjamemo. Bog je ljubezen.« (1. Jan. 4:16) Vsa zemlja bo spremenjena v raj, v katerem bo kar kipelo od veselja, in vsakdo na zemlji bo odseval Božjo ljubezen. Zato združimo svoje glasove z Božjimi zvestimi nebeškimi stvarjenji, ki govorijo: »Hvala, slava, modrost, zahvala, čast, moč in krepkost našemu Bogu na vekomaj. Amen.« (Raz. 7:12)