Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Stvarno kazalo za Stražni stolp 2017

Stvarno kazalo za Stražni stolp 2017

z datumom izdaje, v kateri je članek izšel

BIBLIJA

 • Elias Hutter in njegovi hebrejski bibliji, št. 4

 • Naj vam branje Svetega pisma še bolj koristi, št. 1

 • Napačna razumevanja, št. 1

 • Še en dokaz (Tatenaj je živel), št. 3

 • Zakaj toliko prevodov?, št. 6

BIBLIJA SPREMINJA ŽIVLJENJA

 • Najraje sem imel bejzbol! (S. Hamilton), št. 3

 • Nisem hotela umreti! (Y. Quarrie), št. 1

 • Zame Bog ni obstajal (A. Golec), št. 5

JEHOVA

 • Ali boste sprejeli Božje največje darilo?, št. 2

 • Vzrok trpljenja?, št. 1

JEHOVOVE PRIČE

 • Dali so se na razpolago v Turčiji, jul.

 • Dejanje krščanske prijaznosti, okt.

 • »Kdaj bomo imeli naslednji zbor?« (Mehika), avg.

 • »Nobena pot ni pregroba niti predolga« (Avstralija), febr.

 • Prilagoditi se svoji novi občini, nov.

 • »Radodarna duša bo uživala blagostanje« (prispevki), nov.

 • Veselje, ki izvira iz preprostega življenja, maj

 • Voljno so se dali na razpolago (samske sestre), jan.

 • »Z več gorečnosti in ljubezni v srcu kot kdaj prej« (zborovanje leta 1922), maj

JEZUS KRISTUS

 • Kakšen je bil Jezus videti v resnici?, št. 6

 • Ponazoritev o »psičkih« žaljiva?, št. 5

KRŠČANSKO ŽIVLJENJE IN LASTNOSTI

 • Ali je celibat zahteva za krščanske služabnike?, št. 2

 • Ali je praznovanje božiča za kristjane?, št. 6

 • Ko je prijateljstvo v nevarnosti, mar.

 • Ljubezen – dragocena lastnost, avg.

 • Ne dovolimo, da kaj prevzame oblast nad našim umom, jul.

 • Pravilen pogled na napake, št. 6

 • Prednosti dajanja, št. 2

 • Rešuj nesoglasja in delaj za mir, jun.

PREUČEVALNI ČLANKI

 • »Ali me ljubiš bolj kakor te?«, maj

 • Ali se strinjaš z Jehovovim pogledom na pravico?, apr.

 • Ali se zatekaš k Jehovu?, nov.

 • Ali si boš to, kar je napisano, vzel k srcu?, mar.

 • Ali si pripravljen potrpežljivo čakati?, avg.

 • »Beseda našega Boga ostane na veke«, sept.

 • Bodi pogumen in pojdi na delo, sept.

 • Božja Beseda ima močan vpliv, sept.

 • Božji mir presega vsako misel, avg.

 • Cenimo svobodno voljo, ki nam je bila podarjena, jan.

 • »Hvalite Jaha!« Zakaj?, jul.

 • Imejmo oči uprte v pomembno sporno vprašanje, jun.

 • Iščimo pravo bogastvo, jul.

 • Izkazujmo čast tistim, ki jim ta pripada, mar.

 • Jehova nas tolaži v vsaki stiski, jun.

 • Jehova vodi svoje ljudstvo, febr.

 • Jehovov namen se bo izpolnil!, febr.

 • »Jokajte s tistimi, ki jokajo«, jul.

 • Kaj bo odpravljeno, ko bo prišlo Božje kraljestvo?, apr.

 • Kako oblečemo novo osebnost in jo na sebi tudi obdržimo, avg.

 • Kako slečemo staro osebnost in si je več ne nadenemo, avg.

 • Kdo danes vodi Božje ljudstvo?, febr.

 • Ljubimo v dejanju in resnici, okt.

 • Med preizkušnjo lahko ostanemo skromni, jan.

 • Mladi, delajte za svojo rešitev, dec.

 • »Naj izpolni vse tvoje namene«, jul.

 • Naj te nič ne prikrajša za nagrado, nov.

 • Ne pustimo, da bi se nam ljubezen ohladila, maj

 • Odkupnina – »popolno darilo« od Očeta, febr.

 • Osredinimo srce na duhovne zaklade, jun.

 • Podpirajmo Jehovovo vrhovno oblast!, jun.

 • Pojmo z veseljem!, nov.

 • Pokažimo vero z modrimi odločitvami!, mar.

 • Pomagajmo »tujcem«, da bodo služili »Jehovu z veseljem«, maj

 • Pomagajmo otrokom »tujcev«, maj

 • Posnemajmo Jehovovo pravico in usmiljenje, nov.

 • Posnemajmo Jehovovo sočutje, sept.

 • Razvijajmo samoobvladanje, sept.

 • Resnica ne prinaša »miru, temveč meč«, okt.

 • Slavimo Jehova z voljnim duhom!, apr.

 • Služi Jehovu z nerazdeljenim srcem!, mar.

 • »Sodnik vse zemlje« vedno stori to, kar je prav, apr.

 • Starši, pomagajte svojim otrokom pridobiti si »modrost za rešitev«, dec.

 • »Svoje upanje opiram na Boga«, dec.

 • »To, kar obljubiš, tudi izpolni«, apr.

 • To zaupaj zvestim ljudem, jan.

 • »Vem, da bo vstal«, dec.

 • Vozovi in krona te ščitijo, okt.

 • Zaharijeva videnja – kako se tičejo tebe, okt.

 • Zakaj je skromnost še vedno pomembna, jan.

 • »Zaupaj v Jehova in delaj dobro«, jan.

 • Zavrni svetno razmišljanje, nov.

RAZNO

 • Ali angeli obstajajo?, št. 5

 • Ali bo na zemlji kdaj zavladal mir?, št. 5

 • Ali bo na zemlji kdaj zavladala pravica?, št. 3

 • Ali so bili prodajalci, ki so v templju prodajali živali, razbojniki?, jun.

 • Ali živimo v »zadnjih dneh«?, št. 2

 • Biblijsko ime na starodavnem vrču, mar.

 • Bil je »Bogu po volji« (Enoh), št. 1

 • Bog jo je imenoval »kneginja« (Sara), št. 5

 • Če ljubljena oseba neozdravljivo zboli, št. 4

 • Glej dlje od zunanjega videza, jun.

 • Jožef iz Arimateje, okt.

 • Kaj je harmagedon?, št. 6

 • Kaj Sveto pismo pravi o življenju in smrti, št. 4

 • Kako je Gaj pomagal sovernikom, maj

 • Kako so v starodavnih časih prenašali ogenj?, jan.

 • »Naj bo blagoslovljena tvoja razumnost!« (Abigajila), jun.

 • Najboljše darilo, št. 6

 • Najmanjša hebrejska črka, št. 4

 • Pavlovo priporočilo, da se plovba preloži (Apd 27), št. 5

 • Pobeg iz suženjstva, št. 2

 • Raj na zemlji – iluzija ali resničnost?, št. 4

 • »Si lepa ženska« (Sara), št. 3

 • Štirje jezdeci, št. 3

 • Trpljenje, št. 1

 • Zaradi katere judovske navade je Jezus obsodil priseganje?, okt.

 • Zaskrbljenost, št. 4

VPRAŠANJA BRALCEV

 • Ali bi bilo primerno, da bi zaradi zaščite pred ljudmi posedoval strelno orožje?, jul.

 • Ali je bila rodovna linija, ki je vodila do Mesija, povezana s pravico prvorojenstva?, dec.

 • Ali lahko poročeni kristjani gledajo na IUV kot na svetopisemsko sprejemljivo?, dec.

 • Jehova »ne bo dovolil, da bi bili skušani bolj«, kakor lahko prenesemo (1Ko 10:13), febr.

 • Zakaj se Matejevo poročilo o Jezusovem zgodnjem življenju razlikuje od Lukovega?, avg.

ŽIVLJENJSKE ZGODBE

 • Blagoslovljeni smo, kadar delamo to, kar želi Jehova (O. Matthews), okt.

 • Božjo nezasluženo dobrotljivost sva občutila na mnogo načinov (D. Guest), febr.

 • Čeprav sem gluh, poučujem druge (W. Markin), maj

 • Odločen, da ostanem Kristusov vojak (D. Psaras), apr.

 • V prednost mi je sodelovati z duhovno zrelimi ljudmi (D. Sinclair), sept.

 • Zapustil sem vse, da bi hodil za Gospodarjem (F. Fajardo), dec.

 • Zdržljivost v preizkušnjah obrodi blagoslove (P. Sivulski), avg.

 • Zelo mi koristi druženje z modrimi (W. Samuelson), mar.