z datumom izdaje, v kateri je članek izšel

BIBLIJA

BIBLIJA SPREMINJA ŽIVLJENJA

 • Bil sem zagrenjen in nasilen (A. De la Fuente), št. 5

 • Eno leto sreče in miru (A. Broggio), št. 1

 • Naučil sem se spoštovati ženske (J. Ehrenbogen), št. 3

 • Velikokrat mi je spodletelo (J. Mutke), št. 4

JEHOVA

 • Ime, št. 3

 • Mu »je mar za vas«, jun.

 • »Ne boj se. Jaz ti bom pomagal.«, jul.

JEHOVOVE PRIČE

 • Avtomobil z ozvočenjem, ki so ga poznali milijoni (Brazilija), febr.

 • Dali so se na razpolago v Gani, jul.

 • Dali so se na razpolago v Oceaniji, jan.

 • »Delo pa je veliko« (prispevki), nov.

 • »Dosegam dobre rezultate v slavo Jehovu« (Nemčija, prva svetovna vojna), avg.

 • Kako nam koristi Jehovovo vodstvo (doživetji), sept.

 • »Komu je delo zaupano« (Cedar Point, Ohio, ZDA, zborovanje), maj

 • »Oznanjevalci Kraljestva v Veliki Britaniji, zbudite se!!« (1937), nov.

JEZUS KRISTUS

KRŠČANSKO ŽIVLJENJE IN LASTNOSTI

 • Blagost je pot modrosti, dec.

 • Častiti Boga v svetiščih?, št. 2

 • Dragocenejša od diamantov (poštenost), jun.

 • Je tvoje oznanjevanje kakor rosa?, apr.

 • Modro uporabljaj domišljijo, apr.

 • Ne bodite zaskrbljeni, št. 1

 • Pokaži enakega duha kakor preroki, mar.

 • Pomagaj v svoji občini, mar.

 • Spoprijeti se z negotovostjo, št. 1

 • Še naprej z veseljem služi Jehovu, febr.

 • Varuj modrost, okt.

 • Vrednejše od zlata (Božja modrost), avg.

 • Zagovarjanje dobre novice pred uradniki, sept.

 • Zakaj biti pošten?, št. 1

PREUČEVALNI ČLANKI

 • Ali dovoliš Velikemu lončarju, da te oblikuje?, jun.

 • Ali nadvse ceniš Jehovovo knjigo?, nov.

 • Ali s svojim stilom oblačenja slaviš Boga?, sept.

 • Ali Sveto pismo še naprej spreminja tvoje življenje?, maj

 • Ali vidiš potrebo, da duhovno napreduješ?, avg.

 • Ali vidiš potrebo, da usposabljaš druge?, avg.

 • Bodimo hvaležni za Božjo nezasluženo dobrotljivost, jul.

 • Bojuj se za Jehovov blagoslov, sept.

 • Božji duh pričuje skupaj z našim duhom, jan.

 • Cenimo Jehova, našega Lončarja, jun.

 • Dobro izkoristimo duhovno hrano, ki nam jo daje Jehova, maj

 • Dokažimo, da smo zvestovdani Jehovu, febr.

 • Duhovno razmišljanje pomeni življenje in mir, dec.

 • Iščimo Kraljestvo, ne pa stvari, jul.

 • Jehova ga je imel za »prijatelja«, febr.

 • Jehova nagrajuje tiste, ki ga prizadevno iščejo, dec.

 • »Jehova, naš Bog, je en Jehova«, jun.

 • Jehova vodi svoje ljudstvo na poti v življenje, mar.

 • Kaj se naučimo od Jehovovih zvestovdanih služabnikov, febr.

 • Kako je lahko krščanski zakon uspešen, avg.

 • Kako lahko sodeluješ pri utrjevanju naše krščanske enotnosti?, mar.

 • Kako sprejemaš odločitve?, maj

 • Kdor kaže vero, je Bogu po volji, apr.

 • Med seboj se vsak dan spodbujajmo, nov.

 • Mladi, ali ste pripravljeni za krst?, mar.

 • Mladi, kako se lahko pripravite za krst?, mar.

 • Mladi, okrepite svojo vero, sept.

 • Naj nas žene k dejanjem Božji »neopisljivi brezplačni dar«, jan.

 • »Naj ti roke ne omahnejo«, sept.

 • Ne dovolimo, da bi se zaradi napak drugih spotaknili, jun.

 • Ne pozabimo na prijaznost do tujcev, okt.

 • Nesoglasja rešujmo v duhu ljubezni, maj

 • Ojačaj si vero v to, kar upaš, okt.

 • Organizirani v skladu z Božjo knjigo, nov.

 • Ostani nevtralen v tem razdeljenem svetu, apr.

 • Osvobojeni iz krive religije, nov.

 • Po nezasluženi dobrotljivosti smo bili osvobojeni, dec.

 • »Pojdite torej in mi pridobivajte učence med ljudmi iz vseh narodov«, maj

 • Poklicani iz teme, nov.

 • Posnemajmo Jehovove tesne prijatelje, febr.

 • Skrbi za svoje duhovno zdravje, medtem ko služiš na tujejezičnem področju, okt.

 • Starši, pomagajte otrokom, da si pridobijo vero, sept.

 • Širimo dobro novico o nezasluženi dobrotljivosti, jul.

 • Veruj v Jehovove obljube, okt.

 • Veseli smo, ker lahko delamo skupaj z Bogom, jan.

 • Vsekakor »ohranite bratoljubje«!, jan.

 • Zakaj bi se morali zbirati k čaščenju?, apr.

 • Zakaj moramo biti budni?, jul.

 • Zakonska zveza – njen izvor in namen, avg.

 • »Zdržljivost pa naj svoje delo opravi do konca«, apr.

 • »Z vami bomo šli«, jan.

 • Zvrni na Jehova vse svoje skrbi, dec.

RAZNO

 • Ali bi kdo na polju drugega človeka posejal ljuljko?, okt.

 • Ali Bog usliši vse molitve?, št. 6

 • Beseda, ki je pomenila zelo veliko! (»hči«), nov.

 • »Boj je namreč Jehovov« (David), št. 5

 • David proti Goljatu – se je to res zgodilo?, št. 5

 • »Hočem« (Rebeka), št. 3

 • Je svet brez nasilja mogoč?, št. 4

 • Kaj je Božje kraljestvo?, št. 5

 • Kaj se zgodi z nami, ko umremo?, št. 1

 • Kdaj so judovski verski voditelji dovoljevali razvezo, št. 4

 • Kdo je Hudič?, št. 2

 • Kje lahko najdete tolažbo?, št. 5

 • Ko ljubljena oseba umre, št. 3

 • Moliti v posebnem položaju?, št. 6

 • Mora človek pripadati kaki religiji?, št. 4

 • Najkoristnejša primerjava (verovanje s Svetim pismom), št. 4

 • Si je religijo izmislil človek?, št. 4

 • Svoboda, ki jo je Rim podelil Judom v Judeji, okt.

 • Tkanine in barve v svetopisemskih časih, št. 3

 • Učimo se od ptic, št. 6

 • Upoštevanje opozoril, št. 2

 • Videnja o duhovnem področju, št. 6

 • Višji duhovniki v Krščanskih spisih, št. 1

 • Zvitki v svetopisemskih časih, št. 1

VPRAŠANJA BRALCEV

 • Dajanje daril oziroma denarja javnim uslužbencem, maj

 • Dve palici postaneta ena palica (Ezk 37), jul.

 • Kaj je »Božja beseda«? (Heb 4:12), sept.

 • Kdaj je Božje ljudstvo prišlo v ujetništvo Babilona Velikega?, mar.

 • Mož s pisarskim priborom in šest mož z orožjem (Ezk 9:2), jun.

 • Pokazati veselje, ko je kdo ponovno sprejet, maj

 • Satan Jezusa dobesedno postavil na vrh tempeljskega obzidja? (Mt 4:5; Lk 4:9), mar.

 • Voda v kopeli Betzata se je razburkala (Jn 5:7), maj

 • »Zagotovilo« in »pečat«, ki ju prejme maziljen kristjan (2Ko 1:21, 22), apr.

 • Zakaj so očitali glede umivanja rok? (Mr 7:5), avg.

ŽIVLJENJSKE ZGODBE

 • Brez rok se oklepam svetopisemske resnice (B. Merten), št. 6

 • Dajanje me osrečuje (R. Parkin), avg.

 • Jehova mi je pomagal, da sem mu lahko uspešno služil (C. Robison), febr.

 • Nune postanejo prave duhovne sestre (F. in A. Fernández), apr.

 • Prizadevam si odsevati dobre zglede (T. McLain), okt.

 • Trudim se vsakršnim ljudem postati vse (D. Hopkinson), dec.