Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Stražni stolp – preučevalna izdaja  |  avgust 2016

Ali vidiš potrebo, da duhovno napreduješ?

Ali vidiš potrebo, da duhovno napreduješ?

Posvečaj se javnemu branju, opominjanju in poučevanju. (1. TIM. 4:13)

PESMI: 45, 70

1., 2. a) Kako se Izaija 60:22 izpolnjuje v tem času konca? b) Katere potrebe so sedaj v zemeljskem delu Jehovove organizacije?

»IZ MAJHNEGA jih bo nastalo tisoč in iz neznatnega mogočen narod.« (Iza. 60:22) Omenjene preroške besede se izpolnjujejo v teh zadnjih dneh. V službenem letu 2015 je o dobri novici o Kraljestvu po vsem svetu govorilo kar 8,220.105 oznanjevalcev. Nad drugim delom prerokbe bi se morali zamisliti vsi kristjani, saj naš nebeški Oče pravi: »Jaz, Jehova, bom to pospešil ob svojem času.« Podobno kot potniki v vozilu, ki pospešuje hitrost, tudi mi občutimo, da delo pridobivanja učencev dobiva vse večji zagon. Kako se odzivamo na takšno pospešeno delovanje? Ali delamo vse, kar lahko kot goreči oznanjevalci Kraljestva? Številni bratje in sestre redno oziroma pomožno pionirajo. In ali nismo veseli, da se zelo veliko Prič odziva na spodbudo, da služijo tam, kjer se potrebuje več oznanjevalcev, ali pa sodeluje pri drugih teokratičnih dejavnostih?

2 Obenem tudi vidimo, da se potrebuje vse več delavcev. Vsako leto se ustanovi kakih 2000 občin. Če naj bi v vsaki novi občini služilo pet starešin, bi se moralo letno usposobiti  10.000 strežnih služabnikov za nadzornike. To pomeni, da bi moralo na tisoče bratov izpolnjevati pogoje za to, da bi lahko služili kot strežni služabniki. In ne glede na to, ali smo bratje ali sestre, smo gotovo »zelo zaposleni v Gospodovem delu«. (1. Kor. 15:58)

KAJ POMENI DUHOVNO NAPREDOVATI

3., 4. Katere duhovne cilje bi si lahko postavil?

3 Beri 1. Timoteju 3:1. Grški glagol, preveden s »potegovati se«, pomeni iztegovati se, da bi kaj dosegli, morda nekaj, kar je zunaj našega dosega. Apostol Pavel je s to besedo poudaril, da duhovni napredek zahteva trud. Predstavljaj si brata, ki razmišlja o svoji prihodnosti v občini. Morda ne služi kot strežni služabnik, vendar se začne zavedati, da mora razvijati duhovne lastnosti. Najprej si prizadeva izpolnjevati pogoje za strežnega služabnika. Nato pa upa, da se bo sčasoma duhovno usposobil, da bo lahko služil kot nadzornik. V obeh primerih se zelo trudi, da bi ustrezal potrebnim pogojem in lahko skrbel za dodatne odgovornosti v občini.

4 Podobno velja za brate in sestre, ki želijo služiti kot pionirji, betelčani ali pa prostovoljci za gradnjo kraljestvenih dvoran. Tudi oni se morajo iztegovati proti svojemu cilju in ga skušati doseči. Poglejmo sedaj, kako Božja Beseda vse nas spodbuja, naj duhovno napredujemo.

PRIZADEVAJ SI ŠE BOLJ DUHOVNO NAPREDOVATI

5. Kako lahko mladi uporabijo svojo moč za delo v prid Kraljestva?

5 Mladi imajo moč, zato lahko v Jehovovi službi veliko naredijo. (Beri Pregovori 20:29.) Nekateri mladi v Betelu pomagajo pri tiskanju in vezavi Biblij in biblijske literature. Mnogo mladih bratov in sester sodeluje pri gradnji in vzdrževanju kraljestvenih dvoran. Ko pride do naravne nesreče, se mladi povežejo z bolj izkušenimi Pričami in sodelujejo pri pomoči na prizadetem področju. In številni mladi pionirji oznanjujejo dobro novico domorodnim in tujejezičnim skupnostim.

6.–8. a) Kaj je neki mladenič naredil, da je začel drugače gledati na služenje Bogu, in kakšen je bil rezultat? b) Kako lahko okusimo in spoznamo, »da je Jehova dober«?

6 Gotovo se zavedaš, kako pomembno je, da Bogu služimo iz vsega srca. Toda kaj, če se počutiš tako, kot se je nekoč brat Aaron? Odraščal je v krščanski družini, a je vseeno priznal: »Na shodih in oznanjevanju sem se dolgočasil.« Bogu je želel služiti z veseljem, vendar se je spraševal, zakaj ni srečen. Kaj je storil?

7 Aaron se je začel držati duhovne rutine, ki je zajemala branje Biblije, pripravljanje na shode in komentiranje na njih. Še zlasti se je trudil redno moliti. Njegova ljubezen do Jehova je rasla, zato je začel lepo duhovno napredovati. Pridružil se je vrstam pionirjev, sodeloval je pri pomoči ob naravnih nesrečah in oznanjeval v tuji deželi. Sedaj služi v Betelu in je starešina. Kaj meni o življenju, za katero se je odločil? »Okusil sem in spoznal, da je Jehova dober. Ker me tako blagoslavlja, se čutim dolžnega, da se zanj še bolj razdajam, to pa prinaša še več blagoslovov.«

8 Psalmist je pel: »Tistim pa, ki iščejo Jehova, ne bo manjkalo dobrega.« (Beri Psalm 34:8–10.) Prav zares, Jehova nikoli ne razočara tistih, ki mu  goreče služijo. Ko v sveti službi naredimo vse, kar lahko, osebno okusimo in spoznamo, »da je Jehova dober«. In ko Jehova častimo iz vse duše, občutimo edinstveno srečo.

VZTRAJAJ IN SE NE UTRUDI

9., 10. Zakaj je pomembno, da znamo potrpežljivo čakati?

9 Medtem ko se trudiš doseči svoje cilje, pokaži, da si pripravljen potrpežljivo čakati. (Miha 7:7) Jehova vedno podpira svoje zveste služabnike, četudi morda dovoli, da čakajo na prednosti ali na to, da se jim okoliščine spremenijo na boljše. Abrahamu je obljubil sina, toda očak je moral imeti vero in biti potrpežljiv. (Heb. 6:12–15) Ni obupal, pa čeprav je na Izakovo rojstvo čakal več let, in Jehova ga ni razočaral. (1. Mojz. 15:3, 4; 21:5)

10 Čakanje ni enostavno. (Preg. 13:12) Če premlevamo o razočaranjih, nas lahko to zelo potre. Bolj modro je, da čas uporabljamo za to, da izgrajujemo svojo duhovnost. Bodi pozoren na tri načine, kako to storiti.

11. Katere duhovne lastnosti se lahko trudimo razvijati in zakaj so tako pomembne?

11 Razvijaj duhovne lastnosti. Branje Božje Besede in poglobljeno premišljevanje o prebranem nam pomaga, da razvijamo modrost, uvid, dobro presojo, spoznanje, premišljenost in razumnost. Takšne lastnosti so zelo pomembne za tiste, ki vodijo v pravem čaščenju. (Preg. 1:1–4; Titu 1:7–9) Ko beremo naše svetopisemske publikacije, lahko ugotovimo,  kaj Bog meni o različnih stvareh. Vsak dan se srečujemo z izzivi, povezanimi z razvedrilom, oblačenjem in urejanjem ter tem, kako ravnati z denarjem in shajati z drugimi. Če upoštevamo to, kar se učimo iz Biblije, lahko sprejemamo odločitve, ki ugajajo Jehovu.

12. Kako lahko člani občine dokažejo, da so zanesljivi?

12 Dokaži, da si zanesljiv. Ne glede na to, ali smo bratje ali sestre, bi se morali pri vsaki teokratični nalogi, ki nam je zaupana, karseda potruditi. Nehemija je kot deželni upravitelj moral izmed Božjega ljudstva izbrati moške in jim zaupati različne odgovornosti. Koga je izbral? Posameznike, ki so se bali Boga, ki so bili zanesljivi in zvesti. (Neh. 7:2; 13:12, 13) Tudi danes se »od oskrbnikov [. . .] zahteva, da se izkažejo zveste«. (1. Kor. 4:2) Dobra dela ne ostanejo neopažena. (Beri 1. Timoteju 5:25.)

13. Kako lahko posnemaš Jožefov zgled, če so drugi do tebe krivični?

13 Dovoli, da te Jehova prečisti. Kaj lahko storiš, če so drugi do tebe krivični? Morda lahko zadevo hitro rešiš. Včasih pa s tem, da se goreče braniš, težavo samo še povečaš. Jožef je imel brate, ki so z njim grdo ravnali, vendar on ni pestoval zamere. Kasneje je bil po krivem obtožen in je neupravičeno pristal v ječi. Toda Jehovu je dovolil, da ga je vodil v težkih časih. Kako se je izteklo? Jehovova beseda ga je prečistila. (Ps. 105:19) Ob koncu teh preizkušenj je bil Jožef usposobljen za posebno nalogo. (1. Mojz. 41:37–44; 45:4–8) Ko se spoprijemaš z mučnimi problemi, moli za modrost, ravnaj in govori blago ter prosi Boga Jehova za moč. On ti bo pomagal. (Beri 1. Petrovo 5:10.)

NAPREDUJ KOT OZNANJEVALEC

14., 15. a) Zakaj moramo vedno paziti na to, kako oznanjujemo? b) Kako se lahko prilagodiš na spremenjene okoliščine? (Glej sliko pri naslovu in okvir » Ali si pripravljen poskusiti različne metode?«.)

14 Pavel je Timoteju prigovarjal: »Posvečaj [se] javnemu branju, opominjanju in poučevanju. Vedno pazi nase in na svoje poučevanje.« (1. Tim. 4:13, 16) Timotej je že bil izkušen oznanjevalec Kraljestva. Toda zato, da bi bil pri svojem delu učinkovit, je moral vedno paziti na svoje poučevanje. Ni smel vzeti za samoumevno, da se bodo ljudje odzivali na njegov običajni pristop. Če je hotel, da mu bo tudi v prihodnje uspelo doseči njihovo srce, je moral svoje poučevalne metode prilagoditi njihovim potrebam. Kot oznanjevalci Kraljestva moramo storiti enako.

15 Ko oznanjujemo od vrat do vrat, pogosto ugotovimo, da ljudi ne najdemo doma. Ponekod nimamo vstopa v nekatere stanovanjske zgradbe in zaprte soseske. Če to velja tudi za tvoje področje, zakaj ne bi razmislil o drugačnih metodah oznanjevanja dobre novice?

16. Kako je lahko oznanjevanje na javnih krajih učinkovito?

16 Odlična metoda za širjenje dobre novice je med drugim oznanjevanje na javnih krajih. Veliko Prič je pri takšnem oznanjevanju zelo učinkovitih in dosega lepe rezultate. Določijo si čas, da pristopijo k ljudem na železniški ali avtobusni postaji, na tržnici, v parku oziroma na kakem drugem javnem kraju. Oznanjevalec lahko uporabi dobro presojo in s posameznikom začne pogovor tako, da omeni poročila, pohvali njegove otroke ali pa ga vpraša kaj v zvezi z njegovim delom. Ko pogovor steče,  lahko oznanjevalec omeni kako svetopisemsko misel in sogovornika vpraša za mnenje. Pogosto se na podlagi sogovornikovega odgovora razvije nadaljnji pogovor o Bibliji.

17., 18. a) Kaj ti lahko pomaga, da si pri oznanjevanju na javnih krajih samozavestnejši? b) Zakaj ti je lahko to, kako je David hvalil Jehova, v veliko pomoč pri oznanjevanju?

17 Nikar ne obupaj, če ti je oznanjevanje na javnih krajih izziv. Eddieju, ki je pionir v New Yorku, je bilo težko začeti pogovor z ljudmi na javnih krajih. Toda sčasoma je postal samozavestnejši. Kaj mu je pomagalo? Takole pove: »Med družinskim čaščenjem z ženo raziskujeva, kako odgovoriti na ugovore in različna mnenja. Pa tudi druge Priče vprašava za predloge.« Sedaj Eddie z veseljem oznanjuje na javnih krajih.

18 Medtem ko boš na oznanjevanju postajal vse bolj spreten in samozavesten, bodo drugi opazili tvoj duhovni napredek. (Beri 1. Timoteju 4:15.) Še več, s tem boš nedvomno slavil našega nebeškega Očeta, tako kot ga je David, ki je zapel: »Slavil bom Jehova ob vsakem času, nenehno ga bodo hvalila moja usta. Moja duša se bo hvalila v Jehovu in krotki bodo slišali ter se veselili.« (Ps. 34:1, 2) Zaradi tvojega oznanjevanja se ti lahko pri pravem čaščenju z radostnim srcem pridružijo krotki posamezniki.

OSLAVLJAJ BOGA, TAKO DA DUHOVNO NAPREDUJEŠ

19. Zakaj naj bi bil Jehovov služabnik vesel, četudi ima okoliščine, ki ga omejujejo?

19 David je tudi zapel: »Vsa tvoja dela te bodo hvalila, o Jehova, tvoji zvestovdani te bodo slavili. Pripovedovali bodo o slavi tvojega kraljestva, o tvoji mogočnosti bodo govorili, da bi razodeli človeškim sinovom tvoja mogočna dejanja in veličasten sijaj tvojega kraljestva.« (Ps. 145:10–12) Te besede gotovo izražajo občutke vseh zvestovdanih Jehovovih prič. Toda kaj, če zaradi bolezni ali visoke starosti ne moreš več toliko oznanjevati? Nikoli ne pozabi, da takrat, ko negovalcem in drugim govoriš o dobri novici, s sveto službo oslavljaš našega čudovitega Boga. Če si zaradi vere v zaporu, verjetno govoriš o resnici, če ti okoliščine to dopuščajo, in s tem razveseljuješ Jehovovo srce. (Preg. 27:11) Podobno je, če živiš v versko razdeljenem domu in se držiš duhovne rutine. (1. Pet. 3:1–4) Celo v neugodnih okoliščinah lahko hvališ Jehova in duhovno napreduješ.

20., 21. Kako si lahko drugim v blagoslov, če ti je v Jehovovi organizaciji zaupano več dela?

20 Jehova te bo zagotovo blagoslovil, če boš še naprej duhovno napredoval. S tem da morda narediš nekatere spremembe v svojem urniku ali življenjskem slogu, lahko še v večji meri sodeluješ pri oznanjevanju Božje dragocene resnice tistim, ki potrebujejo upanje. Še več, s svojim duhovnim napredkom in požrtvovalnim ravnanjem boš lahko neprecenljivo koristil sovernikom. Zaradi tvojega ponižnega prizadevanja v občini ti bodo tisti, ki ljubijo Jehova, naklonjeni, te bodo cenili in podpirali.

21 Ne glede na to, ali Jehovu služimo že veliko let ali le nekaj mesecev, se lahko vsi še bolj zbližamo z njim in duhovno napredujemo. Toda kako lahko zreli kristjani pomagajo novim duhovno napredovati? O tej temi bomo razpravljali v naslednjem preučevalnem članku.