NAŠE oznanjevanje je pomembno in dragoceno. Toda sporočila, ki ga oznanjujemo, ne ceni vsak. Nekateri ljudje, ki sicer pokažejo zanimanje za svetopisemsko sporočilo, pa morda ne čutijo potrebe, da bi z nami preučevali Božjo Besedo.

Tako je bilo tudi z Gavinom, ki je pričel obiskovati občinske shode, vendar je zavrnil svetopisemski tečaj. Rekel je: »O Svetem pismu sem vedel bolj malo in tega nisem hotel razkrivati drugim. Bil sem previden, saj nisem želel, da bi me kdo prinesel okoli ali da bi se k čemu obvezal.« Kaj meniš? Ali je bil Gavin izgubljen primer? Nikakor! Pomisli, kako dobro lahko na posameznika vplivajo svetopisemski nauki. Jehova je svojemu staroveškemu ljudstvu dejal: »Moj pouk bo padal kakor dež, moje besede kapljale kakor rosa, kakor rahel dež na travo.« (5. Mojz. 31:19, 30; 32:2) Značilnosti rose lepo ponazarjajo, kako lahko na oznanjevanju učinkovito pomagamo vsakršnim ljudem. (1. Tim. 2:3, 4)

 KAKO JE NAŠE OZNANJEVANJE PODOBNO ROSI?

Rosa je nežna. Rosa nastaja postopoma s kondenziranjem vodnih hlapov v kapljice. Jehovove besede so »kapljale kakor rosa« v tem smislu, da je svojemu ljudstvu govoril prijazno, nežno in obzirno. Jehova lahko posnemamo tako, da spoštujemo sogovornikovo mnenje. Ljudi spodbujamo k razmišljanju, zaradi česar lahko sami pridejo do sklepov. Če smo tako obzirni, je večja verjetnost, da bodo naše besede padle na plodna tla in bomo učinkoviteje oznanjevali.

Rosa je poživljajoča. S svojim oznanjevanjem poživljamo druge, če premišljujemo o tem, kako bi negovali njihovo zanimanje. Na prej omenjenega Gavina ni nihče pritiskal, naj sprejme svetopisemski tečaj. Chris, ki mu je prvi ponudil tečaj, je poizkusil različne načine, da bi se Gavin bolj sproščeno pogovarjal o Svetem pismu. Pojasnil mu je, da ima Sveto pismo glavno temo in da bo bolj razumel program na shodih, ki jih obiskuje, če jo bo poznal. Nato mu je glede sebe zaupal, da so ga prerokbe, ki so zapisane v Svetem pismu, prepričale, da ta knjiga sporoča resnico. Zatem sta se še nekajkrat pogovarjala, kako se prerokbe izpolnjujejo. Gavina so ti pogovori poživili in navsezadnje je sprejel svetopisemski tečaj.

Rosa ohranja življenje. V Izraelu so vroča in sušna obdobja, v katerih ni dežja morda tudi po več mesecev. Brez vlage, ki jo zagotavlja rosa, bi rastline uvenele in se posušile. Kakor je napovedal Jehova, danes obstaja duhovna suša. (Amos 8:11) Obljubil je, da bodo maziljenci, ko bodo skupaj z »drugimi ovcami« oznanjevali sporočilo o Kraljestvu, »kakor rosa od Jehova«. (Miha 5:7; Jan. 10:16) Sporočilo, ki ga oznanjujemo, je del duhovne rose, s katero Jehova ohranja pri življenju tiste, ki so žejni resnice. Ali cenimo to sporočilo?

Rosa je blagoslov od Jehova. (5. Mojz. 33:13) Naše oznanjevanje je lahko blagoslov za tiste, ki se pozitivno odzovejo. Tako je bil blagoslovljen Gavin. Na svetopisemskih tečajih je dobil odgovor na vsa svoja vprašanja. Hitro je napredoval do krsta in zdaj z ženo Joyce uživa v oznanjevanju dobre novice o Kraljestvu.

Jehovove priče namakajo zemljo z dobro novico o Kraljestvu.

CENI OZNANJEVANJE

Premišljevanje o rosi nam lahko tudi pomaga, da še bolj cenimo svoj del pri svetovnem oznanjevanju. V kakšnem smislu? Posamezne kapljice rose nimajo velikega učinka, milijone kapljic skupaj pa namoči zemljo. Podobno je del, ki ga kot posamezniki prispevamo k svetovnemu oznanjevanju, morda videti malenkosten. Rezultat prizadevanja vseh Jehovovih služabnikov skupaj pa je to, da se dobra novica oznanjuje »vsem narodom«. (Mat. 24:14) Ali bo naše oznanjevanje za druge blagoslov od Jehova? Bo, če bodo naše besede kakor rosa, torej nežne, poživljajoče in takšne, da bodo prispevale k ohranjanju življenja!