Zakaj se je na naravne in druge nesreče treba pripraviti?

V Svetem pismu piše: »Ostroumen človek opazi húdo in se skrije, neizkušeni pa gredo naprej in žanjejo posledice.« (Pregovori 27:12)

V tej reviji piše, kaj vse bi morali narediti glede naravnih in drugih nesreč, in sicer preden pride do kake nesreče, med njo in po njej.