V starodavnih časih so se Izraelci vojskovali v imenu svojega Boga Jehova. Ali to pomeni, da Bog odobrava sodobno vojskovanje?

Zakaj so se starodavni Izraelci vojskovali?

KAJ PRAVIJO NEKATERI LJUDJE

 

Izraelci so častili krvoželjnega »plemenskega boga vojne«.

KAJ PRAVI SVETO PISMO

 

Narodi, ki so jih Izraelci premagali, so bili skrajno pokvarjeni zaradi nasilja in izprijenih navad, kot so bestialnost, krvoskrunstvo in žrtvovanje otrok. Bog je tem narodom stoletja dajal možnost, da spremenijo svoje navade, potem pa je izraelskemu narodu rekel: »Ne onečiščuj se z nobeno od teh reči. Z njimi so se namreč onečistili narodi, ki jih izganjam pred vami.« (3. Mojzesova 18:21–25; Jeremija 7:31)

»Jehova, tvoj Bog, [bo] te narode pregnal izpred tebe zaradi njihove hudobnosti.« (5. Mojzesova 9:5)

Ali se danes Bog v vojnah opredeljuje za eno ali drugo stran?

MORDA STE OPAZILI

 

V mnogih sporih verski voditelji na eni in drugi strani trdijo, da je Bog z njimi. »Religija je imela svojo vlogo v vsaki vojni, ki se je kdaj bila,« piše v knjigi The Causes of War.

KAJ PRAVI SVETO PISMO

 

Kristjani se ne bi smeli vojskovati s svojimi sovražniki. Apostol Pavel je sokristjanom pisal: »Če je mogoče, bodite, kolikor je od vas odvisno, v miru z vsemi ljudmi. Ne maščujte se.« (Rimljanom 12:18, 19)

Jezus svojih sledilcev ni pošiljal v vojno, ampak jim je rekel: »Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih.« (Matej 5:44, 45) Kristjani niso del sveta, zato bi morali ostati nevtralni tudi takrat, ko država, v kateri živijo, gre v vojno. (Janez 15:19) Če Bog od svojih častilcev iz vseh narodov pričakuje, da ljubijo svoje sovražnike in ostanejo ločeni od sveta, kako bi potem lahko danes podpiral eno ali drugo stran nasilnega spora?

»Moje kraljestvo ni del tega sveta. Če bi bilo del tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom. Toda moje kraljestvo ni od tod.« (Janez 18:36)

 Ali bo vojn kdaj konec?

KAJ PRAVIJO NEKATERI LJUDJE

 

Vojna je neizogibna. »Vojna ima prihodnost,« piše v knjigi War and Power in the 21st Century. »Ni nevarnosti, da bi v tem stoletju nastopil vesoljni in trajni mir.«

KAJ PRAVI SVETO PISMO

 

Vojn bo konec, ko ne bo nihče več imel želje po vojskovanju. Zaradi tega bo Božje kraljestvo – resnična vladavina, ki vlada iz nebes – kmalu razorožilo naš planet in ljudi učilo, naj si prizadevajo za mir. Sveto pismo nam zagotavlja, da bo Bog »urejal zadeve med mogočnimi narodi daleč stran. Svoje meče bodo prekovali v lemeže in svoje sulice v srpe. Narod ne bo več dvignil meča proti narodu niti se ne bodo več učili vojskovati.« (Miha 4:3)

Sveto pismo uči, da pod vlado Božjega kraljestva ne bo več vladavin, ki se bojujejo za svoje interese, ne nepravičnih zakonov, ki državljane navajajo na upor, niti predsodkov, ki so gonilna sila etničnih sporov. Rezultat tega bo, da vojn ne bo več. »Nihče ne bo storil nič žalega in nič pogubnega,« obljublja Bog Jehova, »ker bo zemlja polna spoznanja o Jehovu, kakor vode pokrivajo morsko globočino.« (Izaija 11:9)

»Končuje vojne do skrajnega konca zemlje. Lok lomi in sulico seka na kose, bojne vozove sežiga z ognjem.« (Psalm 46:9)