DOBREMU imenu oziroma ugledu se pripisuje tolikšna vrednost, da ga v nekaterih deželah pravno ščitijo. K temu lahko spada zaščita pred obrekovanjem, bodisi ustnim, pisnim oziroma po sredstvih javnega obveščanja. To nas spomni na stari rek: »Bolje je izbrati dobro ime kakor veliko bogastvo; naklonjenost je boljša od srebra in zlata.« (Pregovori 22:1) Kako si lahko pri drugih pridobimo dobro ime in naklonjenost oziroma spoštovanje? Odlične predloge za to lahko najdemo v Svetem pismu.

Razmislite na primer o tem, kar Sveto pismo pravi v 15. psalmu. Psalmist je v odgovor na vprašanje »Kdo sme biti gost v tvojem [Božjem] šotoru?« napisal: »Ta, ki [. . .] ravna pravično ter govori resnico v svojem srcu. Takšen [. . .] ne obrekuje, ne dela hudega bližnjemu in ne govori sramotno o svojem prijatelju. Njegove oči zavrnejo vsakega, ki je vreden zaničevanja [. . .]. Ne spreminja svoje prisege, četudi bi mu ta bila v škodo. [. . .] Ne sprejema podkupnine.« (Psalm 15:1–5) Človeka, ki živi po teh čudovitih načelih, bi prav gotovo spoštovali.

Še ena lastnost, ki pri drugih vzbudi spoštovanje, je ponižnost. »Pred častjo gre ponižnost,« piše v Pregovorih 15:33. Razmislite: Ponižni vidijo, v čem se lahko izboljšajo in se zelo trudijo, da bi jim to uspelo. Poleg tega so se pripravljeni opravičiti, če koga užalijo. (Jakob 3:2) Čisto drugače pa je s ponosnimi – ti so hitro užaljeni. V Pregovorih 16:18 piše: »Pred propadom gre ponos in pred padcem ošabnost.«

Kaj pa, če kdo blati vaše dobro ime? Ali se boste naglo odzvali, morda z izbruhom jeze? Vprašajte se: Ali bom, če bom skušal braniti svoje ime, pravzaprav laž še bolj razširil? Resda je včasih primerno pravno ukrepati, toda Sveto pismo daje tale modri nasvet: »Ne spuščaj se prehitro v pravdo.« Raje »svojo pravdo razreši s svojim bližnjim«. (Pregovori 25:8, 9) * Poleg tega vam lahko ta blažji pristop prihrani drage pravne stroške.

Sveto pismo je veliko več kot le verska knjiga. Je zanesljiv vodnik za življenje. Vsi, ki udejanjajo v njem zapisano modrost, razvijajo lastnosti, ki si zaslužijo veliko spoštovanje in prispevajo k dobremu imenu.

^ odst. 5 Dodatni svetopisemski načeli glede reševanja sporov sta zapisani v Mateju 5:23, 24 in 18:15–17.