Nekateri ljudje zase sicer pravijo, da so verni, toda razumevanje pomena »vere« jim vseeno dela preglavice. Kaj je vera in zakaj je pomembna?

Kaj je vera?

KAJ PRAVIJO NEKATERI LJUDJE:

Veliko ljudi meni, da veren človek preprosto sprejme neko verovanje, ne da bi zanj imel kakšen trden dokaz. Za zgled vzemimo vernega človeka, ki pravi: »Verjamem v Boga.« Če pa bi tega človeka vprašali »Zakaj vanj verjamete?«, bi morda odvrnil »Tako sem bil vzgojen« ali pa »Tako so me že od nekdaj učili«. V takšnih primerih morda ni videti velike razlike med vero in lahkovernostjo.

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

»Vera je utemeljeno pričakovanje tistega, kar upamo, očiten dokaz o obstoju stvari, čeprav jih ne vidimo.« (Hebrejcem 11:1) Posameznik mora za to, da bi bilo njegovo pričakovanje utemeljeno, imeti tehtne razloge, da bi ga lahko utemeljil. Pravzaprav beseda, ki je prevedena z »utemeljeno pričakovanje«, v izvirniku pomeni več kot nekakšen notranji občutek ali zgolj pobožno željo. Zato vera pomeni tudi prepričanost, ki temelji na dokazih.

»Njegove [Božje] nevidne lastnosti, tudi njegova večna moč in božanskost, so namreč jasno razvidne od ustvaritve sveta naprej, saj jih je mogoče spoznati po stvareh, ki jih je naredil.« (Rimljanom 1:20)

Zakaj si je pomembno pridobiti vero?

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

»Brez vere je nemogoče biti Bogu po volji, kajti kdor se mu bliža, mora verovati, da obstaja in da nagrajuje tiste, ki ga prizadevno iščejo.« (Hebrejcem 11:6)

Kot smo že omenili, mnogi verjamejo v Boga samo zato, ker so bili tako naučeni. »Tako sem bil vzgojen,« morda rečejo. Toda Bog želi, da so tisti, ki ga častijo, iskreno prepričani o njegovem obstoju in o njegovi ljubezni. To je eden od razlogov, zakaj Sveto pismo poudarja, da je treba Boga, da bi ga lahko zares spoznali, iskreno iskati.

»Približajte se Bogu, in se vam bo približal.« (Jakob 4:8)

 Kako si lahko vero pridobite?

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

»Vera torej izhaja iz slišane besede,« piše v Svetem pismu. (Rimljanom 10:17) Potemtakem je prvi korak k temu, da si posameznik zgradi vero v Boga, to, da »sliši«, kaj o Bogu v resnici uči Sveto pismo. (2. Timoteju 3:16) Preučevanje Svetega pisma vam bo pomagalo najti zanesljive odgovore na pomembna vprašanja, kot so: Kdo je Bog? Katere dokaze imamo za njegov obstoj? Ali se Bog res zanima zame? Kakšen je Božji namen za prihodnost?

Dokazi, da Bog obstaja, so povsod okoli nas.

Jehovove priče vam bodo pri preučevanju Svetega pisma rade pomagale. Na našem spletnem mestu jw.org piše: »Jehovove priče z veseljem poučujemo ljudi o Svetem pismu, vendar nikoli nikogar ne silimo, naj se pridruži naši veri. Kadar posamezniku spoštljivo pojasnimo, kaj Sveto pismo pravi, se zavedamo, da ima vsakdo pravico, da se sam odloči, kaj bo verjel.«

Nenazadnje mora vaša vera temeljiti na dokazih, ki jih med presojanjem resničnosti tega, kar berete v Svetem pismu, opazite sami. Tako boste posnemali zgled preučevalcev v prvem stoletju, ki »so besedo sprejeli s kar največjo vnemo in vsak dan skrbno preiskovali Svete spise, da bi videli, ali je res tako«. (Apostolska dela 17:11)

»Da pa bi večno življenje dobili, morajo spoznavati tebe, edinega pravega Boga, in tistega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa.« (Janez 17:3)