Skoraj vsak človek tako ali drugače pride v stik z živalmi. Ali smo odgovorni za to, kako ravnamo z njimi?

Kako naj bi ljudje ravnali z živalmi?

KAJ PRAVIJO LJUDJE:

Nekateri so prepričani, da lahko ljudje z živalmi delajo, kar koli želijo. Drugi pa menijo, da bi morali z živalmi ravnati tako kot z ljudmi.

  • Neki ugleden zagovornik pravic živali je trdil, da bi živalim morala biti zagotovljena »osnovna pravica, da se z njimi ne ravna zgolj kot z nekakšnimi viri ali gospodarskim blagom«. Dodal je še: »Z živalmi bi morali nehati ravnati, kakor da so naša lastnina.«

  • Milijarderka Leona Helmsley je, kar so mnogi označili za skrajno dejanje, namenila 12 milijonov ameriških dolarjev v skrbniški sklad za svojega psa. Poleg tega je bila njena zadnja želja ta, da posmrtne ostanke njenega psa položijo v grob poleg nje.

V razmislek: Kaj pa vi menite, kako naj bi ljudje ravnali z živalmi?

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

Stvarnik življenja, Bog Jehova, je prvima človekoma rekel: »Gospodujta morskim ribam, bitjem, ki letajo po nebu, in vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji.« (1. Mojzesova 1:28) Zato lahko razumno sklenemo, da so za Boga ljudje višji od živali.

Ta sklep pa še podkrepi pomemben stavek, zapisan tik pred prej omenjeno vrstico. Sveto pismo pravi: »Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril; ustvaril je moškega in žensko.« (1. Mojzesova 1:27)

Ljudje smo bili ustvarjeni »po Božji podobi«, zato smo edinstveni v tem, kako kažemo Božje lastnosti, kot so modrost, pravičnost in ljubezen. Poleg tega imamo prirojene moralne lastnosti in zmožnost za duhovnost. Živali pa teh sposobnosti nimajo, saj niso bile ustvarjene »po Božji podobi«. So nižje od ljudi in ni jim bilo namenjeno, da se z njimi ravna enako kot z ljudmi.

Ali to pomeni, da imajo ljudje pravico zlorabljati živali? Nikakor ne.

»Šest dni opravljaj svoje delo, sedmi dan pa počivaj, da se bosta tvoj bik in osel spočila.« (2. Mojzesova 23:12)

 Ali je napačno ubijati živali?

KAJ PRAVIJO LJUDJE:

Nekateri lovci in ribiči ubijajo živali za šport. Ob tem, ko jih zasledujejo ali pa ulovijo, čutijo vznemirjenje. Drugi pa se strinjajo z ruskim romanopiscem Levom Tolstojem, ki je napisal, da je ubijanje in uživanje živali »preprosto proti moralnim načelom«.

KAJ PRAVI SVETO PISMO:

Bog dovoljuje ljudem, da ubijajo živali, zato da zaščitijo človeško življenje ali da si priskrbijo obleko. (2. Mojzesova 21:28; Marko 1:6) Sveto pismo tudi pravi, da ljudje lahko ubijajo živali za hrano. V 1. Mojzesovi 9:3 piše: »Vse, kar se giblje in živi, naj vam bo za hrano.« Celo Jezus je svojim učencem pomagal uloviti ribe, ki so jih kasneje jedli. (Janez 21:4–13)

Vendar pa Sveto pismo za Boga pravi: »Tistega, ki ima rad nasilje, njegova duša sovraži.« (Psalm 11:5) Iz tega lahko razumno sklenemo, da Bog ne želi, da škodimo živalim oziroma jih ubijamo le iz užitka ali za šport.

Iz Svetega pisma spoznamo, da Bog zelo ceni življenje živali.

  • Sveto pismo nam čas ustvarjanja opiše z naslednjimi besedami: »Bog je naredil divje živali zemlje po njihovih vrstah in domače živali po njihovih vrstah in druge živali po njihovih vrstah. In Bog je videl, da je to dobro.« (1. Mojzesova 1:25)

  • Sveto pismo za Jehova pravi: »Hrano daje živalim.« (Psalm 147:9) Bog je ustvaril ekosistem, ki živalim priskrbi zavetje in več kot dovolj ustrezne hrane.

  • Izraelski kralj David je v molitvi rekel: »Ti, o Jehova, rešuješ ljudi in živali.« (Psalm 36:6) Jehova je na primer v vesoljnem potopu, preden je uničil hudobne ljudi, rešil osem posameznikov in predstavnike vseh vrst živali. (1. Mojzesova 6:19)

Očitno je, da ima Jehova rad živali in od ljudi pričakuje, da z njimi temu primerno tudi ravnajo.

»Pravični skrbi za dušo svoje živali.« (Pregovori 12:10)