TEŽAVA

Pri vas doma velja pravilo, da morajo otroci ob 9-ih zvečer izklopiti mobilni telefon, vendar ste svojo hčer ta teden dvakrat zasačili pri pisanju SMS-ov še po polnoči. Vaš sin ve, da mora priti domov do 10-ih zvečer, vseeno pa je sinoči spet prišel po 11. uri.

Vaš najstnik zmore ravnati tudi drugače. Toda najprej morate ugotoviti, zakaj se zdi, da se ne meni za vaša pravila. Do katerih ugotovitev boste morda prišli? Da to, kar se vam je zdelo kot odkrito kljubovanje, v resnici le ni tako huda stvar.

ZAKAJ DO TEGA PRIDE

Nejasne meje. Nekateri najstniki se ne zmenijo za pravila zato, da bi videli, kako daleč lahko gredo, ne da bi jih starši kaznovali. Če na primer roditelj reče, da bo neko napačno ravnanje imelo za posledico to in to kazen, bo najstnik morda skušal ugotoviti, ali se bo to res zgodilo. Ali so takšni najstniki na dobri poti, da postanejo zakrknjeni uporniki? Ni nujno. Dejstvo je, da najstniki manj upoštevajo pravila, če starši niso dosledni pri izvrševanju kazni ali če meje niso jasno določene.

Pretirana strogost. Nekateri starši skušajo nadzorovati svojega najstnika z neskončnim seznamom pravil. Kadar najstnik ne uboga, se roditelj razjezi in mu postavi še več pravil. Toda pogosto to stvari samo poslabša. »Bolj ko boste skušali najstnika nadzorovati, bolj se vam bo upiral,« pojasnjuje knjiga Parent/Teen Breakthrough in dodaja: »To je tako, kakor da bi skušali na mehek kruh namazati trdo maslo; vse, kar lahko dosežete, je to, da se kruh začne drobiti, zato rešitev ni v tem, da uporabite večjo silo.«

Pri tem lahko pomaga primerna vzgoja. V nasprotju s »kaznovanjem«, ki je neprijetno, »vzgajanje« v osnovi pomeni poučevanje. Kako lahko torej naučite svojega najstnika, da bo upošteval vaša pravila?

 KAJ LAHKO STORITE

Bodite jasni. Najstniki morajo točno vedeti, kaj starši pričakujejo od njih in kakšne bodo posledice, če ne bodo ubogali. (Svetopisemsko načelo: Galačanom 6:7)

Predlog: Napišite seznam pravil, ki veljajo pri vas doma. Nato se vprašajte: »Ali sem jih postavil preveč? Ali sem jih postavil premalo? Ali katero od njih ni več potrebno? Ali bi moral katero prilagoditi glede na to, koliko odgovornosti je otrok že pokazal?«

Bodite dosledni. Najstnik lahko postane zmeden, če ste mu prejšnjič pogledali skozi prste, tokrat pa ste ga za enako ravnanje kaznovali. (Svetopisemsko načelo: Matej 5:37)

Predlog: Kazen naj bo čim bolj povezana z napačnim dejanjem. Če denimo vaš otrok pride domov prepozno, bi bilo morda primerno, da bi v prihodnje moral za kazen prihajati domov še prej kakor doslej.

Bodite razumni. Bodite prilagodljivi in dajte otroku toliko svobode, kolikor si je zasluži. (Svetopisemsko načelo: Filipljanom 4:5)

Predlog: Z najstnikom se usedite in se pogovorite o pravilih. Morda boste celo želeli, da sam določi kazen za kršitev pravil. Najstniki veliko raje upoštevajo pravila, če sami sodelujejo pri njihovem nastanku.

Otroku pomagajte oblikovati osebnost. Vaš cilj naj ne bo le to, da vas bo najstnik ubogal, temveč da mu boste pomagali razviti vest, notranji glas za pravilno in napačno, ki ga bo lahko zanesljivo vodil. (Glej okvir »Otroku privzgajajte dobre lastnosti«.) (Svetopisemsko načelo: 1. Petrovo 3:16)

Predlog: Poiščite pomoč v Svetem pismu. Je namreč najboljši vir »discipliniranja, ki daje uvid«. Poleg tega lahko modrost iz te knjige pripomore k temu, da neizkušeni dobijo »ostroumnost, mladeniči [oziroma mladenke] spoznanje in premišljenost«. (Pregovori 1:1–4)