»Učilnice so bile povsem natrpane z učenci! Ker v njih ni bilo nobenih ventilatorjev, je bila vročina neznosna.« (Luis, Bolivija)

»Na naši šoli je bilo premalo učiteljev, zato se niso mogli posvečati vsakemu učencu posebej. Šola ni imela nobenih zemljevidov, nobene laboratorijske opreme, pa tudi knjižnice ne.« (Dorcus, Mjanmar)

»Večina mojih učiteljev je le stežka obvladovala razred. Včasih so bili učenci skoraj povsem neukrotljivi, zaradi česar se je bilo še težje učiti.« (Nina, Republika Južna Afrika)

KOT pokažejo gornje izjave, nekatere šole niso niti slučajno primerno okolje za pridobivanje znanja. Kako lahko starši pomagate svojim otrokom, da bodo kljub izzivom kar najbolj izkoristili šolanje, ki jim je na voljo? V nadaljevanju je nekaj predlogov.

Prevzemite pobudo.

Ne osredinjajte se na težave, saj nanje najbrž večinoma nimate vpliva, temveč se raje osredotočite na to, kar lahko storite. Če je videti, da vaš otrok pri katerem od predmetov ni uspešen, oziroma mu ne uspe narediti vse domače naloge, se z njim pogovorite in skušajte skupaj najti rešitev. Ali bi denimo doma morali izboljšati otrokove razmere za učenje? Ali bi morda morali otroku pomagati razporediti čas, tako da bi mu uspelo pravočasno narediti naloge, ki jih je treba najprej opraviti? Ali bi mu koristila pomoč inštruktorja? Glede tega bi vam lahko kaj več svetoval otrokov učitelj ali šolski svetovalec. Na te ljudi glejte kot na zaveznike, ne pa kot na sovražnike.

Pomagajte otroku, da bo osredinjen na cilj svojega izobraževanja.

Izobraževanje bi moralo vašemu otroku omogočiti, da odraste v zrelega in odgovornega človeka. Cilj izobraževanja ne bi smel biti ta, da se nauči, kako obogateti. Vendar pa raziskave kažejo, da se mnogi mladi izobražujejo ravno s tem ciljem v mislih. Sveto pismo priporoča uravnovešen pogled na gmotne stvari. Čeprav priznava, da je denar »v zaščito«, pa tudi opozarja, da tisti, ki se odločijo obogateti, v življenju ne najdejo resnične sreče. (Pridigar 7:12; 1. Timoteju 6:9)

Izobraževanje bi moralo vašemu otroku omogočiti, da odraste v zrelega in odgovornega človeka.

Pustite otroku, da se iz težav kaj nauči.

Veliko učiteljev pravi, da je včasih težje sodelovati s starši kakor z učenci, s katerimi že tako ali tako ni lahko shajati. Nekateri starši radi hitro posredujejo za svojega otroka in se pritožijo vsakič, ko zaide v težave ali se slabo odreže pri testu. V reviji Time je denimo pisalo, da so učenci na nekem kolidžu »iz razreda po mobilnem telefonu poklicali svoje starše, se jim pritožili nad nizko oceno in nato sredi učne ure dali telefon v roke profesorici, ker se je hotel roditelj zavzeti za svojega otroka. Nekateri  starši so ji dejali, da so za izobrazbo otroka plačali ogromno denarja, s čimer so ji hoteli povedati, da je samo najvišja ocena sprejemljivo povračilo za njihovo investicijo.«

Veliko učiteljev pravi, da je včasih težje sodelovati s starši kakor z učenci, s katerimi že tako ali tako ni lahko shajati.

Takšni starši svojim otrokom ne delajo nobene usluge. Polly Young - Eisendrath je v svoji knjigi The Self-Esteem Trap napisala, da starši pravzaprav svojih otrok s takšnim ravnanjem ne »rešujejo«, temveč jih samo ovirajo pri tem, da bi »si pridobili izkušnje s sprejemanjem odločitev in spoprijemanjem z neuspehi, ter jim preprečujejo, da bi ‚pojedli juho, ki so si jo sami skuhali‘«. Zatem je še dodala: »Če si starši preveč prizadevajo zaščititi otroka pred posledicami njegovega ravnanja, medtem ko on sedi križem rok in ničesar ne ukrene, se bodo sami sicer naučili še uspešneje reševati probleme, otrok pa ne bo pripravljen na težave, s katerimi se bo srečal, ko se bo osamosvojil.«

Bodite razumni glede tega, kako dolgo naj bi se vaš otrok izobraževal.

Kot smo omenili že prej, lahko izobraževanje vašemu otroku pomaga, da bo odrasel v odgovornega človeka. (1. Mojzesova 2:24) Toda koliko časa bi se moral šolati, da bi dosegel ta cilj?

Ne sklenite prehitro, da mora vaš otrok obiskovati fakulteto, da bi imel kolikor toliko spodobno življenje. Obstajajo tudi druge, cenejše možnosti. Pravzaprav lahko včasih ljudje z rokodelskimi spretnostmi prav tako dobro zaslužijo kakor tisti z univerzitetno izobrazbo.

V čem je bistvo: Šole niso popolne in otroci se danes srečujejo s težavami, ki pred samo nekaj desetletji sploh niso obstajale. Toda če ste svojemu otroku v oporo, bo v šoli gotovo uspešen! Zakaj se ne bi v krogu družine pogovorili o predlogih, omenjenih na straneh od 3 do 7 v tiskani izdaji te revije?