To je zadnji od sedmih zaporednih člankov v reviji Prebudite se!, ki razpravljajo o sedmih svetovnih velesilah v svetopisemski zgodovini. Namen člankov je prikazati, da je Sveto pismo vredno zaupanja in navdihnjeno od Boga ter da njegovo sporočilo vliva upanje, da se bo končalo trpljenje, ki ga povzroča človekovo kruto vladanje nad sočlovekom.

ŽIVIMO v zelo posebnem in pomembnem času – pojavila se je namreč sedma svetovna velesila, omenjena v Svetem pismu. Ta je edina, ki je v Svetem pismu omenjena izključno kot prerokba, v nasprotju s šestimi predhodnimi velesilami, ki so se prepletale s svetopisemsko zgodovino. Glede sedmih velesil oziroma »kraljev« je Biblija napovedala, da bo obstajalo »sedem kraljev: pet jih je padlo, eden je, drugi pa še ni prišel, toda ko bo prišel, bo smel ostati le malo časa«. * (Razodetje 17:10)

Pred nekaj več kot 1900 leti, ko so bile zapisane te besede, je pet od sedmih »kraljev« oziroma političnih imperijev že »padlo«. To so bili Egipt, Asirija, Babilon, Medo-Perzija in Grčija. Izraz »eden je« se nanaša na Rim. Vendar rimski imperij ne bo obstajal za vedno. Nastopil naj bi še eden, toda v prerokbi piše, da »še ni prišel«. V skladu s to svetopisemsko prerokbo je sedmi »kralj« res prišel na svetovno prizorišče! Za kakšnega se je izkazal? Ali bo njegova oblast večna? Če ne bo, kako bo zapustil svetovno prizorišče? Sveto pismo nas ne pušča v dvomih.

Zanesljive prerokbe

Sedma velesila je pričela vzhajati, ko je Anglija v severozahodnem delu rimskega imperija postajala vse močnejša. Ta otoška država je do 1760-ih postala mogočen britanski imperij. Pridobivala si je bogastvo in moč in tako v 19. stoletju veljala za najbogatejšo in najvplivnejšo državo na svetu. »Britanski imperij,« piše v neki knjigi, »je bil največji imperij, kar jih je svet videl. [. . .] Imel je 372 milijonov prebivalcev in raztezal se je po področju, velikem več kot 28 milijonov kvadratnih kilometrov.«

Vendar je prva svetovna vojna (1914–1918) Britanijo navedla, da je s svojo nekdanjo kolonijo, Združenimi državami Amerike, stopila v posebno zvezo. Kakšen je bil rezultat? Britanski imperij je pripomogel k nastanku anglo-ameriške zveze, v marsikaterem pogledu dvojne angleško govoreče svetovne  velesile, ki obstaja še danes. (Glej okvir  »Pomenljiva zveza«.)

Prerokbo iz Razodetja 17:10 dopolnjuje še ena prerokba, ki jo najdemo v Danielovi knjigi. V njej piše o »velikanski podobi«, ki jo je videl babilonski kralj Nebukadnezar v videnju, ki mu ga je dal Bog. (Daniel 2:28, 31–43) Prerok Daniel je temu vladarju odkril, da deli telesa omenjene podobe predstavljajo politične vladavine, ki nastopajo druga za drugo, in da je prva od njih Babilon (pred njim sta bili velesili Egipt in Asirija, toda takrat ne več). Danes zgodovina potrjuje naslednje:

Glava iz zlata je predstavljala babilonski imperij.

Prsi in roke iz srebra so upodabljale Medo-Perzijo.

Trebuh in stegna iz bakra so kazali na starodavno Grčijo.

Noge iz železa so prikazovale rimski imperij.

Stopala iz mešanice železa in gline simbolizirajo politično in družbeno nezdružljivost v obdobju anglo-ameriške svetovne velesile.

Glede na stavek iz Razodetja 17:10 bo sedma svetovna velesila »smel[a] ostati le malo časa«. Kako dolgo bo to? Kako bo izginila s svetovnega prizorišča? In kaj se bo zgodilo zatem? Daniel nam o tem marsikaj pove.

Zanesljivo upanje

Daniel je po opisu prej omenjene podobe napisal: »[Od gore utrgan] kamen, ki ni bil utrgan s človeškimi rokami, [je] udaril podobo v njena stopala iz železa in gline ter jih zdrobil.« (Daniel 2:34) Kaj je napovedoval ta izjemni dogodek?

Prerok nadaljuje: »V dneh teh [poslednjih] kraljev bo Bog nebes ustanovil kraljestvo, ki ne bo nikoli pokončano. To kraljestvo ne bo predano nobenemu drugemu ljudstvu. Vsa ta [zemeljska] kraljestva bo zdrobilo in uničilo, sámo pa bo ostalo na veke.« * (Daniel 2:44, 45) Bodite pozorni na naslednje pomembne točke:

  1. To zmagovito Kraljestvo, ki ga predstavlja velik kamen, bo »ustanovil« Bog, in ne človeške »roke«. Zato se upravičeno imenuje Božje kraljestvo.

  2. Božje kraljestvo »bo zdrobilo« vse človeške vladavine, tudi sedmo svetovno velesilo. Zakaj? Te vladavine se ne bodo hotele odpovedati oblasti in bodo v zadnji veliki vojni na figurativnem kraju, ki se imenuje  Harmagedon, nasprotovale Bogu. Sveto pismo jasno pokaže, da bodo v tej vojni sodelovali »kralji vse naseljene zemlje«. (Razodetje 16:13, 14, 16)

  3. Božje kraljestvo v nasprotju z minljivimi človeškimi vladavinami, kamor spada tudi sedem svetovnih velesil, »ne bo nikoli pokončano«. Poleg tega bo vladalo nad celotno zemljo. (Daniel 2:35, 44)

Dokončno uničenje Božjih nasprotnikov bo izjemna izpolnitev prerokbe iz 1. Mojzesove 3:15, ki je bila omenjena v prvem članku tega sklopa. Ženino »seme«, torej Jezus Kristus, bo uničilo simbolično kačo, to je Satana, in njeno seme. (Galačanom 3:16) Satanovo seme zajema vse ljudi, ki posnemajo njegovo hudobno ravnanje in spodbujajo k temu, da si človek vlada sam, s čimer nasprotujejo vladavini Boga in Kristusa. (Psalm 2:7–12)

To nas pripelje do zelo pomembnega vprašanja: Kdaj bo prišlo do tega končnega uničenja? Da, kdaj bo »kamen« – Božje kraljestvo – odstranil vsakršno sled človeškega vladanja? Sveto pismo odgovarja s tem, da opiše »znamenje«, ki bo zaznamovalo zadnje dni. (Matej 24:3)

Prepoznati »znamenje«!

K temu znamenju konca spadajo vojne po vsem svetu, »veliki potresi«, »kuge« in velike »lakote«. (Luka 21:10, 11; Matej 24:7, 8; Marko 13:8) Za »zadnje dni« bosta značilna tudi znaten moralni in duhovni propad družbe. (2. Timoteju 3:1–5) Ali se »vse to« že dogaja? (Matej 24:8) Da – in to v tolikšnem obsegu, da se mnogi bojijo prihodnosti. V časopisu The Globe and Mail je pisalo: »Nekateri najuglednejši misleci na področju znanosti in družbe objavljajo zastrašujoče napovedi o tem, da človeštvu bijejo zadnje ure.«

Vendar so v nečem zelo pomembnem te napovedi napačne – človeštvo ne bo iztrebljeno. Pravzaprav nam to zagotavlja dejstvo, da bo vmes poseglo Božje kraljestvo! Ko je Jezus Kristus govoril o znamenju konca, je še dodal: »Ta dobra novica o kraljestvu se bo oznanjala po vsej naseljeni zemlji v pričevanje vsem narodom, in tedaj bo prišel konec.« (Matej 24:14) Kako se izpolnjuje ta prerokba?

Jehovove priče v več kot 230 deželah oznanjajo Božje kraljestvo. Njihova osrednja revija ima naslov Stražni stolp – oznanja Jehovovo kraljestvo. Jehova je Božje osebno ime. (Psalm 83:18) Priče z biblijskim izobraževanjem pomagajo nešteto posameznikom in družinam, da škodljiv življenjski slog zamenjajo s čistim in miroljubnim ravnanjem, ki je v skladu z Božjimi merili. (1. Korinčanom 6:9–11) Zato so milijoni po vsem svetu prepričani, da jih bo Bog zaščitil, ko  bo njegovo Kraljestvo poseglo v človeške zadeve.

Res, na lastne oči bodo videli izpolnitev Kristusove vzorčne molitve, včasih imenovane tudi Gospodova molitev, ki med drugim pravi: »Naj pride tvoje kraljestvo. Naj se zgodi tvoja volja, kakor v nebesih tako tudi na zemlji.« (Matej 6:10) Ali ste se kdaj spraševali, kakšno bo življenje na zemlji, ko bodo vsi ljudje ljubili in ubogali Boga? Naslednje svetopisemske vrstice vam lahko pomagajo razumeti, zakaj je izraz »dobra novica« povsem ustrezen.

Ko se bo na zemlji godila Božja volja . . .

Sveto pismo obljublja, da bo pod Božjim kraljestvom vladal pravi mir.

  • Ne le, da na zemlji ne bo vojn, temveč bo vladal pravi mir. »[Jehova] končuje vojne do skrajnega konca zemlje. Lok lomi in sulico seka na kose, bojne vozove sežiga z ognjem.« (Psalm 46:8, 9) »Krotki pa bodo podedovali zemljo in uživali obilje miru.« (Psalm 37:11)

  • Hrane bo dovolj za vse. »Na zemlji bo žita v obilju, do vrhov gora ga bo na pretek.« (Psalm 72:16)

  • Vsi ljudje bodo popolnega zdravja. »Noben prebivalec ne bo rekel: ,Bolan sem.‘« (Izaija 33:24)

  • Vsakdo bo imel udoben dom. »Zidali bodo hiše in prebivali v njih, zasajali bodo vinograde in jedli njihov sad. Ne bodo zidali, kdo drug pa prebival, ne bodo zasajali, kdo drug pa jedel.« (Izaija 65:21, 22)

  • Odstranjeno bo vsakršno trpljenje. »Božji šotor je med ljudmi [. . .]. Obrisal jim bo vse solze z oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. To, kar je bilo, je minilo.« (Razodetje 21:3, 4)

Ali so vam všeč te obljube? Če da, vas Jehovove priče spodbujajo, da še podrobneje preiščete Sveto pismo. Tako boste dobili še več dokazov, ki kažejo, da se človekovo kruto vladanje nad sočlovekom bliža koncu. Prav tako boste spoznali, da lahko tej knjigi popolnoma zaupate, saj je resnično navdihnjena od Boga. (2. Timoteju 3:16) *

^ odst. 4 Imperijem, omenjenim v Svetem pismu, so običajno vladali kralji, zato se ti pogosto imenujejo »kralji«, »kraljestva« ali pa oboje. (Daniel 8:20–22)

^ odst. 18 Za več informacij o Božjem nebeškem kraljestvu glej 8. in 9. poglavje knjige Kaj Biblija v resnici uči?, ki so jo izdali Jehovove priče.

^ odst. 35 Da bi o Svetem pismu izvedeli kaj več, poiščite Jehovove priče v vašem kraju, pišite na ustrezni naslov s 5. strani te revije ali pa obiščite našo spletno stran www.watchtower.org.