Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

PREBUDITE SE! AVGUST 2010

Kaj verjamejo Jehovove priče?

Kaj verjamejo Jehovove priče?

Nauki Jehovovih prič niso skrivnost, saj je njihova literatura na voljo v več sto jezikih. Spodaj je povzetek nekaterih njihovih temeljnih načel.

1. Sveto pismo

Priče verjamejo, da so »celotni Sveti spisi [. . .] navdihnjeni od Boga«. (2. Timoteju 3:16) Jason D. BeDuhn, izredni profesor verskih študij, je o Jehovovih pričah napisal: »Svoj sistem verovanja in ravnanja gradijo na neokrnjenem biblijskem gradivu, ne da bi že vnaprej določali, kaj bi moralo v Bibliji pisati.« Svoja prepričanja usklajujejo z Biblijo; te knjige ne razlagajo po svoje. Obenem priznavajo, da ne gre vsega v njej jemati dobesedno. Denimo sedem stvarjenjskih dni je simboličnih, saj se nanašajo na daljše časovno obdobje. (1. Mojzesova 1:31; 2:4)

2. Stvarnik

Pravi Bog si je nadel osebno ime – Jehova, po katerem se loči od lažnih bogov. * (Psalm 83:18) Nekateri učenjaki raje uporabljajo obliko imena Jahve, ki se pojavlja tudi v prevodu Svetega pisma Ekumenska izdaja. Hebrejska oblika Božjega imena se v izvirnih svetopisemskih besedilih pojavi kakih 7000-krat. Jezus je zato, da bi poudaril, kako pomembno je Božje ime, v svoji vzorčni molitvi dejal: »Posvečeno bodi tvoje ime.« (Matej 6:9) Bog upravičeno zahteva, da častimo samo njega. Zato Priče pri čaščenju ne uporabljajo nobenih ikon oziroma podob. (1. Janezovo 5:21)

»Oče [je] večji od mene.« (Janez 14:28)

3. Jezus Kristus

On je Rešitelj, »Božji Sin« in »prvorojenec vsega stvarstva«. (Janez 1:34; Kološanom 1:15; Apostolska dela 5:31) Bil je ustvarjen, zato ni del Trojice. »Oče [je] večji od mene,« je rekel Jezus. (Janez 14:28) Jezus je živel v nebesih, preden je prišel na zemljo, in po svoji žrtveni smrti in vstajenju je šel nazaj v nebesa. »Nihče ne pride k Očetu drugače kakor po meni.« (Janez 14:6)

 4. Božje kraljestvo

To je dejanska nebeška vlada s kraljem Jezusom Kristusom in 144.000 sovladarji, »ki so bili odkupljeni z zemlje«. (Razodetje 5:9, 10; 14:1, 3, 4; Daniel 2:44; 7:13, 14) Vladali bodo zemlji, ki bo očiščena vse hudobije, in na njej bodo živeli milijoni bogaboječih ljudi. (Pregovori 2:21, 22)

5. Zemlja

V Pridigarju 1:4 piše: »Zemlja [. . .] ostaja na veke.« Po uničenju hudobnih bo zemlja spremenjena v raj, na njej pa bodo vso večnost živeli pravični ljudje. (Psalm 37:10, 11, 29) Tako se bodo izpolnile Jezusove besede iz molitve, ko je rekel: »Naj se zgodi tvoja volja [. . .] na zemlji.« (Matej 6:10)

6. Biblijske prerokbe

»[Za] Boga [. . .] je nemogoče, da bi lagal.« (Titu 1:2) Zato se vedno uresniči to, kar napove, tudi biblijske prerokbe, ki se tičejo konca tega sveta. (Izaija 55:11; Matej 24:3–14) Kdo bo preživel prihajajoče uničenje? V 1. Janezovem 2:17 piše: »Kdor pa izpolnjuje Božjo voljo, ostane za večno.«

7. Posvetne oblasti

»Dajte cesarju, kar je cesarjevega, Bogu pa, kar je Božjega,« je rekel Jezus. (Marko 12:17) Zato Jehovove priče ubogajo državne zakone, vse dokler ti niso v nasprotju z Božjimi zakoni. (Apostolska dela 5:29; Rimljanom 13:1–3)

»Ta dobra novica o kraljestvu se bo oznanjala po vsej naseljeni zemlji v pričevanje vsem narodom, in tedaj bo prišel konec.« (Matej 24:14)

8. Oznanjevanje

Jezus je napovedal, da se bo »ta dobra novica o kraljestvu« oznanjevala po vsej zemlji, preden bo nastopil konec sveta. (Matej 24:14) Jehovove priče si štejejo v čast, da lahko sodelujejo v tem delu, s katerim se rešujejo življenja. Seveda se ljudje sami odločijo, ali bodo prisluhnili ali ne. V Svetem pismu piše: »Kdor hoče, naj zastonj vzame vodo življenja.« (Razodetje 22:17)

9. Krst

Jehovove priče krstijo samo tiste, ki se na podlagi temeljitega preučevanja Svetega pisma odločijo, da želijo služiti Bogu kot njegove Priče. (Hebrejcem 12:1) Svojo osebno posvetitev Bogu simbolizirajo s potopitvijo pod vodo. (Matej 3:13, 16; 28:19)

10. Ločevanje na duhovnike in laike

»Vsi vi pa ste bratje,« je rekel Jezus svojim sledilcem. (Matej 23:8) Prvi kristjani, tudi biblijski pisci, niso imeli duhovniškega razreda. Jehovove priče ravnajo po tem vzorcu.

^ odst. 4 Jehovove priče si imena »Jehova« niso izmislili. Pred več stoletji se je Božje ime »Jehova« pojavljalo v številnih nebiblijskih jezikih, tudi v angleščini in nemščini. Na žalost so nekateri sodobni prevajalci Biblije nadomestili Božje ime z nazivi, kot sta »Bog« in »Gospod«, s čimer so pokazali veliko nespoštovanje do Avtorja te knjige.

Spoznajte več

O Jehovovih pričah

Pogosta vprašanja o Jehovovih pričah

Preberite si kratke odgovore na pogosto zastavljena vprašanja.

KDO DANES IZPOLNJUJE JEHOVOVO VOLJO?

Kakšni ljudje smo Jehovove priče?

Koliko Jehovovih prič poznate? Kaj v resnici veste o nas?