Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 7. POGLAVJE

Zaščitna moč – »Bog nam je pribežališče«

Zaščitna moč – »Bog nam je pribežališče«

1., 2. V kakšni nevarnosti so se znašli Izraelci, ko so leta 1513 pr. n. š. vstopili na področje Sinaja, in kako jih je Jehova pomiril?

IZRAELCI so se na začetku leta 1513 pr. n. š., ko so vstopili na področje Sinaja, znašli v nevarnosti. Pred njimi je bilo strahotno potovanje, potovanje po ‚veliki in strašni puščavi, kjer so strupene kače in škorpijoni‘. (5. Mojzesova 8:15SSP) Prav tako so bili v nevarnosti, da bi jih napadli sovražni narodi. V takšne razmere je svoje ljudstvo popeljal Jehova. Ali jih bo zdaj, kot njihov Bog, mogel zaščititi?

2 Jehovove besede so bile zelo pomirjevalne: ‚Sami ste videli, kaj sem storil Egiptu in kako sem vas nosil na orlovih perutih in vas privedel k sebi.‘ (2. Mojzesova 19:4) Jehova je svoje ljudstvo, Izraelce, spomnil, da jih je osvobodil izpod Egipčanov, tako da jih je, figurativno rečeno, od tam varno ponesel z orli. So pa še drugi razlogi za to, zakaj ‚orlove peruti‘ ustrezno ponazarjajo božansko zaščito.

3. Zakaj ‚orlove peruti‘ ustrezno ponazarjajo božansko zaščito?

3 Orel nima velikih kril samo za to, da lahko jadra visoko nad zemljo. Ob dnevni vročini orlíca svoja krila, ki lahko v razponu merijo več kot dva metra, razprostre ter tako naredi senco in zaščiti svoje nežne mladiče pred pripekajočim soncem. Kdaj drugič pa s svojimi krili mladiče ogrne in jih zaščiti pred hladnim vetrom. Tako kot orlíca varuje svoje mladiče, je Jehova ščitil in branil komaj rojeni izraelski narod. V puščavi je potem njegov narod, vse dokler je ostal zvest, vedno našel zavetje v senci njegovih mogočnih peruti. (5. Mojzesova 32:9–11; Psalm 36:7)  Toda ali lahko tudi mi danes upravičeno pričakujemo, da nas bo Bog ščitil?

Bog je obljubil zaščito

4., 5. Zakaj lahko v Božjo obljubo o zaščiti popolnoma zaupamo?

4 Jehova je svoje služabnike gotovo zmožen ščititi. On je ‚Bog Vsemogočni‘, to pa je naziv, ki kaže, da ima neustavljivo moč. (1. Mojzesova 17:1) Kot se ne da ustaviti plime, tako se ni mogoče uspešno upirati Jehovovi moči, ko ta začne delovati. Ker lahko naredi vse, kar mu narekuje njegova volja, pa boste morda vprašali: Ali Jehova hoče s svojo močjo ščititi svoje ljudstvo?

5 Odgovorimo lahko z eno besedo: da! Jehova nam zagotavlja, da bo svoje ljudstvo ščitil. »Bog nam je pribežališče in moč, v stiskah pomoč najhitrejša,« piše v Psalmu 46:1. Ker Bog »ne laže«, lahko v njegovo obljubo o zaščiti popolnoma zaupamo. (Titu 1:2) Pretehtajmo zato nekaj živih ponazoritev, s katerimi Jehova opisuje svojo zaščitno skrb.

6., 7. a) Kako vse so pastirji v biblijskih časih ščitili svoje ovce? b) Kako Biblija ponazarja Jehovovo srčno željo, da ščiti svoje ovce in zanje skrbi?

6 Jehova je Pastir, mi pa smo ‚ljudstvo njegovo in ovce paše njegove‘. (Psalm 23:1; 100:3) Malo je živali, ki so tako nebogljene, kot so domače ovce. Pastirji v biblijskih časih so morali biti pogumni, da so svoje ovce zaščitili pred levi, volkovi in medvedi, pa tudi pred tatovi. (1. Samuelova 17:34, 35; Janez 10:12, 13) Vendar pa so bili trenutki, ko je ščititi ovce pomenilo biti tudi nežen. Kadar je ovca skotila daleč stran od staje, jo je skrbni pastir v tem času nemoči varoval, nato pa vzel nebogljeno jagnje v naročje ter ga odnesel v stajo.

‚V svojem naročju jih bo nosil.‘

 7 Jehova nam s tem, da se primerja s pastirjem, zagotavlja, da nas iz srca želi zaščititi. (Ezekiel 34:11–16) Spomni se, kako je Jehova opisan v Izaijevi knjigi 40:11, o čemer smo razpravljali v 2. poglavju te knjige: »Kakor pastir bo pasel čredo svojo, z roko svojo bo zbiral jagnjeta in jih nosil v naročju svojem.« Kako pa se majhno jagnje znajde v pastirjevem »naročju« – v ohlapnih gubah njegovega zgornjega oblačila? Jagnje morda sámo pride k pastirju, morda ga celo nežno dregne v nogo. Vendar pa je pastir tisti, ki se mora skloniti, pobrati jagnje in ga nežno vzeti v svoje varno naročje. Res ganljiv opis tega, kako zelo nas je naš Veliki pastir pripravljen ščititi in varovati!

8. a) Komu Bog obljublja zaščito in kako se to vidi v Pregovorih 18:10? b) Kaj vse spada k temu, da iščemo zavetje pri Božjem imenu?

8 Božja obljuba o zaščiti pa je pogojna – deležni so je le tisti, ki se mu približajo. V Pregovorih 18:10 piše: »Stolp močan je ime GOSPODOVO [Jehovovo, NW]: tja priteče pravični in je na varnem.« V biblijskih časih so stolpe kdaj pa kdaj gradili v pustinjah, kot pribežališča. Seveda pa je bilo to, ali bo človek, ki je bil v nevarnosti, na varno pribežal v takšen stolp, odvisno od njega samega. In podobno je, če želimo najti pribežališče pri Božjem imenu. K temu spada več kot le to, da ponavljamo Božje ime. Božje ime samo po sebi namreč ni nikakršno čarovno sredstvo. Namesto tega moramo poznati Nosilca tega imena, mu zaupati in živeti po njegovih pravičnih merilih. Kako ljubezniv je Jehova, saj nam zagotavlja, da nam bo varovalni stolp, če se bomo zatekli k njemu v veri!

‚Naš Bog nas lahko reši‘

9. Kako je Jehova naredil več, kot le obljubil zaščito?

9 Jehova pa ni zaščite le obljubil. V biblijskih časih je s čudeži dokazal, da svoje ljudstvo lahko zaščiti. V Izraelovi  zgodovini je s svojo mogočno »roko« pogosto držal v šahu mogočne sovražnike. (2. Mojzesova 7:4) Vendar pa je Jehova svojo zaščitno moč uporabljal tudi v korist posameznikov.

10., 11. Kateri biblijski zgledi kažejo, kako je Jehova svojo zaščitno moč uporabljal v korist posameznikov?

10 Ko se trije mladi Hebrejci, Sadrah, Mesah in Abednego, niso hoteli pokloniti zlati podobi, ki jo je dal postaviti kralj Nebukadnezar, je besni kralj zagrozil, da jih bo vrgel v razbeljeno peč. »Kdo je tisti bog, ki vas otme iz roke moje?« se je posmehoval Nebukadnezar, najmogočnejši monarh na zemlji. (Daniel 3:15) Trije mladeniči so popolnoma zaupali v to, da jih njihov Bog s svojo močjo lahko zaščiti, vendar pa si niso domišljali, da bo to tudi storil. Zato so kralju odgovorili: ‚Bog naš, ki mu služimo, nas more oteti [lahko reši, NW].‘ (Daniel 3:17) Razbeljena peč, pa četudi je bila segreta sedemkrat bolj kot navadno, v resnici ni bila noben izziv za njihovega vsemogočnega Boga. Zaščitil jih je, kralj pa je moral priznati: »Ni drugega boga, ki more tako rešiti kakor ta.« (Daniel 3:29)

11 Jehova pa je zares izredno prikazal svojo zaščitno moč tudi takrat, ko je življenje svojega edinorojenega Sina prenesel v telo judovske device Marije. Angel je Mariji rekel, da bo »spočela [. . .] v telesu in rodila sina«. Pojasnil je še: »Sveti Duh pride nadte in moč Najvišjega te obsenči.« (Lukež 1:31, 35) Na videz Božji Sin ni bil še nikoli tako ranljiv. Ali bosta greh in nepopolnost človeške matere omadeževala zarodek? Bo lahko Satan tega Sina poškodoval ali umoril, še preden se bo rodil? To je bilo nemogoče! Jehova je Marijo tako rekoč obdal z zaščitnim zidom, tako da že od spočetja ni prav nič (niti nepopolnost, niti škodoželjna sila, niti krvi žejen človek, niti demon) moglo poškodovati razvijajočega se zarodka. Jehova je Jezusa  ščitil tudi v njegovi mladosti. (Matevž 2:1–15) Do časa, ki ga je Bog določil, njegovega dragega Sina ni bilo mogoče napasti.

12. Zakaj je Jehova čudežno zaščitil nekatere posameznike v biblijskih časih?

12 Zakaj je Jehova tako čudežno zaščitil nekatere posameznike? Mnogokrat zato, da bi zaščitil nekaj precej pomembnejšega – izpolnitev svojega namena. Preživetje Jezusa, ko je bil ta še dojenček, je bilo na primer bistveno za to, da bi se izpolnil Božji namen, kar bo nazadnje koristilo vsemu človeštvu. In zapis o številnih prikazih Božje zaščitne moči je del navdihnjenega Svetega pisma, ki »je pisano nam v pouk, da imamo po potrpežljivosti in po tolažbi pisem upanje«. (Rimljanom 15:4) Da, ti zgledi nam krepijo vero v našega vsemogočnega Boga. Kakšno zaščito pa lahko od Boga pričakujemo danes?

Česa Božja zaščita ne pomeni

13. Ali je Jehova dolžen delati čudeže nam v korist? Pojasni.

13 Obljuba o božanski zaščiti pa ne pomeni, da se je Jehova obvezal, da bo nam v korist delal čudeže. Ne, naš Bog nam v tej stari stvarnosti ne jamči življenja brez težav. Mnogo zvestih Jehovovih služabnikov se spoprijema s hudimi nadlogami, tudi z revščino, vojno, boleznijo in smrtjo. Jezus je svojim učencem jasno povedal, da bodo nekatere zaradi njihove vere celo usmrtili. Zato je poudaril, da je treba zdržati do konca. (Matevž 24:9, 13) Če bi nas Jehova s svojo močjo vedno čudežno reševal, bi s tem morda dal Satanu povod za očitke in za to, da bi spodbijal, ali smo našemu Bogu res iskreno vdani. (Job 1:9, 10)

14. Kateri zgledi kažejo, da Jehova vseh svojih služabnikov ne ščiti vedno enako?

14 Jehova celo v biblijskih časih ni s svojo zaščitno močjo ščitil vseh svojih služabnikov pred prezgodnjo smrtjo.  Apostola Jakoba na primer je dal Herod okoli leta 44 n. š. usmrtiti. Vendar pa je Bog kmalu zatem »iz roke Herodove« rešil Petra. (Dejanja 12:1–11) Janez, Jakobov brat, pa je preživel Petra in Jakoba. Jasno je torej, da ne moremo pričakovati, da bo naš Bog vse svoje služabnike popolnoma enako zaščitil. Zraven tega pa nas vse zadevata »čas in naključje«. (Propovednik 9:11SSP) Kako nas torej Jehova ščiti danes?

Jehova nas ščiti fizično

15., 16. a) Kakšen dokaz imamo, da Jehova fizično ščiti svoje častilce kot skupino? b) Zakaj smo lahko prepričani, da bo Jehova svoje služabnike ščitil že danes in tudi med ‚veliko stisko‘?

15 Razmisli najprej o fizični zaščiti. Jehovovi častilci lahko takšno zaščito pričakujemo kot skupina. Drugače bi bili za Satana lahek plen. Razmisli o naslednjem: Satan, »vladar tega sveta«, si ničesar ne želi bolj kot to, da bi odstranil pravo čaščenje. (Janez 12:31SSP; Razodetje 12:17) Nekatere izmed najmogočnejših vlad na zemlji so prepovedale naše oznanjevalsko delo in nas skušale popolnoma izbrisati. Kljub temu pa je Jehovovo ljudstvo ostalo neomajno in je še naprej brez premora oznanjevalo! Zakaj mogočnim narodom ni uspelo zatreti dejavnosti te sorazmerno majhne in navidez nezaščitene skupine kristjanov? Ker nas je Jehova vzel pod okrilje svojih mogočnih peruti! (Psalm 17:7, 8)

16 Kako pa bo s fizično zaščito med prihajajočo ‚veliko stisko‘? Izvršitve Božjih sodb se nam ni treba bati. Navsezadnje »Gospod [Jehova, NW] ve pobožne rešiti iz izkušnjave, krivične pa za dan sodbe hraniti v kaznovanje«. (Razodetje 7:14; 2. Petrov 2:9) Medtem pa smo lahko vedno prepričani o dvojem. Prvič: Jehova ne bo nikoli dovolil, da bi njegove zveste služabnike izbrisali z  obličja zemlje. Drugič: značajne bo nagradil z večnim življenjem v svojem pravičnem novem svetu, če bo treba, tudi po vstajenju. Za umrle ni varnejšega kraja, kot je Jehovov spomin. (Janez 5:28, 29NW)

17. Kako nas Jehova varuje po svoji Besedi?

17 Že danes nas Jehova varuje po svoji živi ‚besedi‘, ki ima spodbujevalno moč, da zdravi srce ljudi in spreminja njihovo življenje. (Hebrejcem 4:12) Z udejanjanjem njenih načel se lahko vsaj nekoliko zaščitimo pred fizično škodo. ‚Jaz, GOSPOD [Jehova, NW], te učim, kar ti je v korist,‘ piše v Izaijevi knjigi 48:17. Brez dvoma si lahko izboljšamo zdravje in podaljšamo življenje, če živimo po Božji Besedi. Udejanjamo na primer biblijski nasvet, naj se vzdržujemo nečistovanja in se očistimo skrunilnih navad, zato se ogibamo nečistega početja in škodljivih navad, ki uničujejo življenje mnogih brezbožnih ljudi. (Dejanja 15:29; 2. Korinčanom 7:1) Kako hvaležni smo za zaščito, ki nam jo daje Božja Beseda!

Jehova nas ščiti duhovno

18. Kako nas Jehova ščiti duhovno?

18 Najpomembnejše pa je, da nas Jehova ščiti duhovno. Naš ljubeči Bog nas pred duhovno škodo ščiti tako, da nam daje vse, kar potrebujemo, da bi v preizkušnjah zdržali in z njim ostali v dobrem odnosu. Jehova nas bo tako lahko ohranil pri življenju ne le teh nekaj kratkih let, temveč vso večnost. Razmisli o nekaterih Božjih uredbah in darovih, ki nas lahko duhovno ščitijo.

19. Kako nam lahko Jehovov duh pomaga, da bomo kos vsaki preizkušnji, s katero bi se morda spoprijeli?

19 Jehova je »Poslušalec molitve«. (Psalm 65:2NW) Kadar se nam zdi, da življenje že kar prehudo pritiska na nas, nam je lahko v veliko olajšanje, če mu izlijemo svoje  srce. (Filipljanom 4:6, 7) Morda naših preizkušenj ne bo čudežno odstranil, lahko pa nam na iskrene molitve odgovori tako, da nam podeli modrost, potrebno za to, da se z njimi spoprimemo. (Jakob 1:5, 6) Jehova tudi daje sveti duh tistim, ki ga zanj prosijo. (Lukež 11:13) Ta močni duh nam lahko pomaga, da bomo kos vsaki preizkušnji oziroma težavi, s katero bi se morda spoprijeli. Lahko nam vlije ‚preobilno moč,‘ da bomo vztrajali, dokler ne bo Jehova v novem svetu, ki je tako blizu, odstranil vseh bolečih problemov. (2. Korinčanom 4:7)

20. Kako nam lahko Jehova s svojo zaščitno močjo pomaga po sočastilcih?

20 Kdaj pa kdaj nam lahko Jehova s svojo zaščitno močjo pomaga po naših sočastilcih. Svoje ljudstvo je zbral v ves svet obsegajočo »bratovščino«. (1. Petrov 2:17; Janez 6:44) V prisrčnem okolju te bratovščine vidimo živ dokaz za to, kako moč Božjega svetega duha navaja ljudi k dobremu. Ta duh v nas rojeva sad, namreč lepe, dragocene lastnosti, h katerim spadajo ljubezen, prijaznost in dobrota. (Galatom 5:22, 23) Kadar smo torej v stiski in to  sovernika navede, da nam kaj koristnega svetuje oziroma nas ohrabri s prepotrebnimi spodbudnimi besedami, se lahko zahvalimo Jehovu za takšne izraze njegove zaščitne skrbi.

21. a) Kakšno času primerno duhovno hrano daje Jehova po ‚zvestem in preudarnem sužnju‘? b) Kako je tebi osebno koristilo vse to, s čimer nas Jehova oskrbuje, da bi nas duhovno zaščitil?

21 Jehova pa nas z zaščito oskrbuje še drugače – s času primerno duhovno hrano. Da bi nam pomagal črpati moč iz svoje Besede, je ‚zvestega in preudarnega sužnja‘ pooblastil, naj razdeljuje duhovno hrano. Zvesti suženj nam po natisnjenih publikacijah, tudi po reviji Stražni stolp in Prebudite se!, ter po shodih, zborih in zborovanjih, daje »hrano ob pravem času« – to, kar potrebujemo in kadar potrebujemo. (Matevž 24:45NW) Ali si na krščanskem shodu, morda v komentarju, govoru ali celo molitvi, že kdaj slišal kaj, kar ti je dalo moč in spodbudo, ki si jo ravno takrat potreboval? Ali je na tvoje življenje že kdaj vplival kak določen članek, ki je bil objavljen v eni od naših revij? Ne pozabi, da nas z vsem tem oskrbuje Jehova, da bi nas duhovno zaščitil.

22. Kako Jehova vedno deluje s svojo močjo in zakaj nam s tem najbolj koristi?

22 Jehova je zares ščit »vsem, ki pribegajo k njemu«. (Psalm 18:30) Razumemo, da nas danes s svojo močjo ne ščiti pred vsemi nadlogami. Vendar pa s svojo zaščitno močjo vedno deluje tako, da zagotavlja izpolnitev svojega namena. Gledano dolgoročno, s tem najbolj koristi svojemu ljudstvu. Če se bomo z Jehovom zbližali in ostali v njegovi ljubezni, nam bo za vse večne čase omogočil popolno življenje. S tem obetom v mislih pa lahko na vsako trpljenje v tej stvarnosti zares gledamo kot na ‚kratko in lahko‘. (2. Korinčanom 4:17)