V tem delu bomo preiskali biblijska poročila, ki pričujejo o tem, da ima Jehova ustvarjalno, uničevalno, zaščitno in obnovitveno moč. Ko bomo razumeli, kako Bog Jehova, ki je »mogočen v krepkoti«, uveljavlja svojo ‚dinamično energijo‘ (NW), bo to naše srce napolnilo s strahospoštovanjem. (Izaija 40:26)