Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 2. DEL

Raj je izgubljen

Raj je izgubljen

Uporni angel navede prvega moškega in žensko, Adama in Evo, da Bogu pokažeta, da ga ne želita več za svojega vladarja. Tako v življenje ljudi vdreta greh in smrt.

BOG je dolgo prej, preden je ustvaril ljudi, ustvaril številna nevidna duhovna bitja – angele. V Edenu je uporni angel, ki je pozneje postal znan kot Satan Hudič, pretkano skušal navesti Evo na to, da bi jedla sadež z drevesa, s katerega jima Bog ni dovolil jesti.

Satan je z Evo spregovoril tako, da je bilo videti, kakor da z njo govori kača. Namignil je, da Bog njej in njenemu možu odreka nekaj dragocenega. Dejal ji je, da ne bosta umrla, če bosta jedla s prepovedanega drevesa. S tem je Boga obtožil, da laže svojima človeškima otrokoma. Slepar je neposlušnost Bogu predstavil kot nekaj privlačnega, kot nekaj, kar lahko prinese razsvetljenje in svobodo. Vendar je bila to laž – pravzaprav prva laž, ki je bila izrečena na zemlji. Satan je dejansko oporekal Božji vrhovni oblasti – vzbudil je dvom o tem, ali ima Bog pravico vladati ter ali vlada pravično in v dobro svojih podložnikov.

Eva je verjela Satanovi laži. Zaželela si je prepovedani sadež in ugriznila vanj. Kasneje ga je dala še svojemu možu in tudi on ga je jedel. Tako sta postala grešna. S tem navidez nepomembnim dejanjem sta se uprla Bogu. Z zavestno odločitvijo, da ne bosta ubogala Božje zapovedi, sta pokazala, da ne želita, da bi jima vladal njun Stvarnik, ki jima je dal vse, kar sta imela, tudi popolno življenje.

Seme »ti bo zdrobilo glavo, ti pa ga boš ranila v peto«. (1. Mojzesova 3:15)

Bog je upornike poklical na odgovor. Obljubil je, da bo prišlo Seme oziroma Odrešenik, ki bo uničilo Satana, predstavljenega s kačo. Bog je za nekaj časa odložil izvršitev smrtne obsodbe nad Adamom in Evo in s tem izkazal usmiljenje njunim še nerojenim otrokom. S to prerokbo jim je dal temelj za upanje, da bo Božji poslanec odpravil tragične posledice, do katerih je prišlo zaradi upora v Edenu. Podrobnosti glede tega, kako se bo izpolnil Božji namen, povezan z Odrešenikom – kot tudi kdo bo ta Odrešenik – je Bog postopoma odkrival med pisanjem Svetega pisma.

Bog Adamu in Evi ni več dovolil ostati v raju. Zunaj edenskega vrta sta morala trdo delati, da sta lahko preživela. Eva je zanosila in rodila Kajna, njunega prvega otroka. Pozneje so se jima rodili še drugi sinovi in hčere, med njimi tudi Abel in Noetov prednik Set.

(Vir: 1. Mojzesova, od 3. do 5. poglavja; Razodetje 12:9)