Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Sveto pismo – kaj nam sporoča?

 22. DEL

Apostoli neustrašno oznanjujejo

Apostoli neustrašno oznanjujejo

Krščanska občina kljub preganjanju naglo raste.

DESET dni po Jezusovem vnebohodu se je na judovski praznik binkošti v Jeruzalemu zbralo kakih 120 Jezusovih učencev. Nenadoma se je v hiši zaslišal šum, kakor bi privršal veter. Učenci so pričeli čudežno govoriti v jezikih, ki jih predtem niso znali. Kako bi lahko pojasnili ta nenavadni dogodek? Bog je zbranim učencem dal svojega svetega duha.

Zunaj se je zbrala množica, saj so na praznik prišli obiskovalci iz mnogih dežel. Kako osupel je bil vsak od njih, ko je slišal Jezusove učence tekoče govoriti v svojem jeziku! Peter jim je želel pojasniti, kaj se dogaja, zato jih je spomnil na Joelovo prerokbo, ki pravi, da bo Bog na ljudi »izlil« svojega duha, zaradi česar bodo imeli čudežne darove. (Joel 2:28, 29) Po tem očitnem dokazu, da na njih deluje sveti duh, je postalo jasno, da je prišlo do pomembne spremembe: Bog odslej ni bil več naklonjen Izraelu, temveč novoustanovljeni krščanski občini. Tisti, ki so hoteli služiti Bogu tako, kot je njemu všeč, so morali postati Kristusovi sledilci.

V tem času se je okrepilo nasprotovanje in sovražniki so nekaj učencev spravili za zapahe. Vendar je ponoči Jehovov angel odprl vrata ječe in jim naročil, naj še naprej oznanjujejo. To so storili takoj, ko se je zasvitalo. Odšli so v tempelj in pričeli učiti dobro novico o Jezusu. Njihovi verski nasprotniki so bili besni in so jim ukazali, naj nehajo oznanjevati. Apostoli so jim pogumno odvrnili: »Pokorni moramo biti Bogu, ne pa ljudem.« (Apostolska dela 5:28, 29)

Preganjanje se je sčasoma še stopnjevalo. Nekateri Judje so obtožili učenca Štefana bogokletstva in ga kamenjali do smrti. Ta umor je opazoval tudi mladi Savel iz Tarza in ga odobraval. Zatem je odšel v Damask, da bi aretiral tamkajšnje Kristusove sledilce. Na poti ga je obsijala svetloba z neba in zaslišal je glas, ki mu je rekel: »Savel, Savel, zakaj me preganjaš?« Savel ga je oslepljen od svetlobe vprašal: »Kdo si?« Glas mu je dejal: »Jezus.« (Apostolska dela 9:3–5)

Čez tri dni je Jezus poslal učenca Ananija, da bi Savlu povrnil vid. Savel se je krstil in pričel pogumno oznanjevati o Jezusu. Začel je goreče služiti v krščanski občini in postal znan kot apostol Pavel.

Jezusovi učenci so sprva razglašali dobro novico o Božjem kraljestvu samo Judom in Samarijanom. Sedaj pa se je prikazal angel bogaboječemu rimskemu stotniku Korneliju in mu naročil, naj pošlje po apostola Petra. Peter je skupaj s svojimi spremljevalci oznanjeval Korneliju in njegovim domačim. Ko je še govoril, je nad te verne Nejude prišel sveti duh, zato jim je rekel, naj se dajo krstiti v imenu Jezusa Kristusa. Odtlej je postalo večno življenje dostopno tudi pripadnikom drugih narodov. Za občino je sedaj nastopil čas, da prične širiti dobro novico daleč naokrog.

(Vir: Apostolska dela 1:1–11:21)