Jezus se pokaže svojim sledilcem, da bi jih poučil in spodbudil.

TRETJI dan po smrti Jezusa Kristusa je nekaj žensk, ki so bile njegove učenke, odkrilo, da je nekdo odvalil kamen, ki je zapiral vhod v grobnico. Poleg tega je bila grobnica prazna!

Pred seboj so zagledale dva angela. »Jezusa Nazaréčana iščete, ki je bil pribit na kol,« jim je dejal eden od njiju. »Obujen je bil.« (Marko 16:6) Dve ženski sta brez odlašanja stekli to povedat apostolom. Na poti sta srečali Jezusa. »Ne bojta se!« je rekel. »Pojdita, povejta mojim bratom, da lahko gredo v Galilejo. Tam me bodo videli.« (Matej 28:10)

Pozneje tistega dne sta bila dva Jezusova učenca na poti iz Jeruzalema v vas Emavs. Pridružil se jima je tujec in ju vprašal, o čem se pogovarjata. To je bil obujeni Jezus, ki je imel drugačen videz kakor prej, tako da ga sprva nista prepoznala. Vsa žalostna sta mu odvrnila, da se pogovarjata o Jezusu. Tujec jima je pričel pojasnjevati prerokbe iz Svetih spisov, ki so se nanašale na Mesija. Zares, na Jezusu so se izpolnile mesijanske prerokbe do vsake najmanjše podrobnosti. * Ko sta učenca spoznala, da pravzaprav govorita z Jezusom, ki je bil obujen kot duhovno bitje, je ta izginil.

Učenca sta se takoj vrnila v Jeruzalem. Odšla sta k apostolom, ki so bili zbrani za zaklenjenimi vrati. Medtem ko sta jim pripovedovala, kaj sta doživela, se je med njimi pojavil Jezus. Njegovi sledilci so bili povsem osupli, enostavno niso mogli verjeti svojim očem! »Zakaj dvomi obhajajo vaše srce?« jih je vprašal Jezus. »Piše, da bo Kristus trpel in tretji dan vstal od mrtvih.« (Luka 24:38, 46)

Jezus se je 40 dni po vstajenju ob različnih priložnostih pojavljal pred svojimi učenci. Nekoč se je prikazal več kot 500 učencem naenkrat! Verjetno jim je takrat dal tudi naslednjo zelo pomembno nalogo: »Pojdite [. . .] in mi pridobivajte učence med ljudmi iz vseh narodov [. . .] ter jih učite, naj izpolnjujejo vse, kar sem vam zapovedal. In glejte, jaz bom z vami vse dni do sklenitve stvarnosti.« (Matej 28:19, 20)

Ko se je zadnjič srečal s svojimi 11 zvestimi apostoli, jim je obljubil: »Dobili pa boste moč, ko bo na vas prišel sveti duh, in boste mi priče [. . .] do skrajnega konca zemlje.« (Apostolska dela 1:8) Zatem se je dvignil v nebo in zakril ga je oblak, tako da ga niso mogli več videti.

(Vir: Matej, 28. poglavje; Marko, 16. poglavje; Luka, 24. poglavje; Janez, 20. in 21. poglavje; 1. Korinčanom 15:5, 6)

^ odst. 6 Nekaj primerov mesijanskih prerokb, ki so se izpolnile na Jezusu, lahko najdete v 14. delu, 15. delu in 16. delu v tej brošuri, pa tudi v dodatku »Jezus Kristus – obljubljeni Mesija« v knjigi Kaj Sveto pismo v resnici uči?.