»Da bi posnemali tiste, ki so zaradi vere in potrpežljivosti podedovali obljube.« (HEBREJCEM 6:12)

1., 2. Kako je neki potujoči nadzornik očitno gledal na zveste biblijske osebe in zakaj bi te bile čudoviti prijatelji?

»O BIBLIJSKIH OSEBAH govori tako, kot da so njegovi stari prijatelji.« To je povedala neka kristjanka za tem, ko je poslušala govor starejšega potujočega nadzornika. Njene besede so bile upravičene, saj je ta brat že desetletja preučeval Božjo Besedo in učil iz nje. To je počel s takšnim navdušenjem, da so se verni moški in ženske, omenjeni v Bibliji, res zdeli kot stari prijatelji, ki jih pozna že vse življenje.

2 Mar ne bi bil marsikdo od teh biblijskih oseb čudovit prijatelj? Ali so tudi tebi ti posamezniki tako živi? Predstavljaj si, kako bi bilo, če bi se z njimi sprehajal in klepetal. Kako bi bilo, če bi spoznaval ljudi, denimo Noeta, Abrahama, Ruto, Elija in Estero. Pomisli, kako bi lahko s svojimi dragocenimi nasveti in spodbudami vplivali na tvoje življenje! (Beri Pregovori 13:20.)

3. a) Kako nam lahko koristi, da se učimo o vernih moških in ženskah, omenjenih v Bibliji? b) O katerih vprašanjih bomo razpravljali?

3 Seveda bodo, ko bo »vstajenje pravičnih«, takšni nagrajujoči medsebojni odnosi še kako mogoči. (Apd. 24:15) Toda že danes nam lahko koristi, da se učimo od vernih ljudi, omenjenih v Bibliji. Kako? Apostol Pavel nam svetuje, da naj posnemamo »tiste, ki so zaradi vere in potrpežljivosti podedovali obljube«. (Heb. 6:12) Preden bomo pobliže spoznali življenje teh vernih posameznikov, razmislimo o vprašanjih, ki se porajajo ob Pavlovih besedah: Kaj pravzaprav je vera in zakaj jo potrebujemo? Kako lahko posnemamo te zveste ljudi iz preteklosti?

Kaj je vera in zakaj jo potrebujemo

4. Kaj ljudje menijo o veri in zakaj se motijo?

4 Vera je privlačna kvaliteta, kvaliteta, ki so jo vsi moški in ženske, o katerih bomo preučevali v tej publikaciji, visoko vrednotili. Danes veliko ljudi podcenjuje vero, misleč, da gre pri tem za prepričanje o nečem, za kar ni pravih dokazov. Vendar se motijo. Vera ni lahkovernost, ni zgolj občutek. Je nekaj več kot slepo zaupanje. Lahkovernost je nevarna, saj sam občutek lahko pride in mine. In celo zgolj verovati v Boga ni dovolj, saj »tudi demoni verujejo in se tresejo od strahu«. (Jak. 2:19)

5., 6. a) Na kateri dve stvari, ki ju ne moremo videti, se osredinja naša vera? b) Kako trdne temelje bi morala imeti naša vera? Ponazori.

 5 Prava vera presega vse to. Spomni se, kako Biblija definira vero. (Beri Hebrejcem 11:1.) Pavel je rekel, da se vera osredinja na dvoje, česar ne moremo videti. Kot prvo, osredinja se na obstoj stvari, ki jih »ne vidimo«. S svojimi fizičnimi očmi ne moremo videti tega, kar je v duhovnem svetu – Boga Jehova, njegovega Sina ali Kraljestva, ki sedaj vlada v nebesih. Kot drugo, vera se osredinja na to, »kar upamo« – na dogodke, ki se še niso zgodili. Zdaj ne moremo videti novega sveta, ki ga bo Božje kraljestvo kmalu vzpostavilo. Ali potem to pomeni, da je naša vera v to, česar ne vidimo in kar upamo, neutemeljena?

6 Daleč od tega! Pavel je pojasnil, da ima prava vera trdne temelje. Ko je za vero rekel, da je »utemeljeno pričakovanje«, je uporabil izraz, ki bi ga lahko prevedli tudi z »dokazilo o lastninski pravici«. Predstavljaj si, da se je nekdo odločil, da ti da hišo. Morda ti izroči listino o prenosu lastništva in reče: »Tu je tvoj novi dom.« Seveda noče reči, da boš živel na tem kosu papirja, temveč da je ta listina tako pravno zavezujoča, da v bistvu predstavlja hišo samo. Podobno so dokazi za našo vero tako prepričljivi, tako močni, da bi jih lahko poenačili s samo vero.

7. Kaj vse zajema prava vera?

7 Zato je s pravo vero povezano dobro utemeljeno zaupanje in trdno prepričanje, ki je jasno osredinjeno na Boga Jehova. Vera nam omogoča, da na Jehova gledamo kot na ljubečega Očeta in da smo prepričani, da se bodo vse njegove obljube zagotovo izpolnile. Toda prava vera zahteva še več. Zanjo moramo skrbeti, da preživi, podobno kot za vse, kar je živo. Kazati se mora z dejanji, drugače bo umrla. (Jak. 2:26)

8. Zakaj je vera tako pomembna?

8 Zakaj je vera tako pomembna? Pavel nam je postregel s prepričljivim odgovorom. (Beri Hebrejcem 11:6.) Jehovu se ne moremo bližati, niti mu ne moremo biti po volji, če nimamo vere. Zato je vera bistvena, če želimo izpolniti najvzvišenejši, najplemenitejši namen katerega koli inteligentnega bitja: se zbližati z našim nebeškim Očetom Jehovom in ga častiti.

9. Kako Jehova kaže, da se zaveda, da potrebujemo vero?

9 Jehova ve, kako zelo potrebujemo vero, zato nam priskrbuje zglede, iz katerih se lahko učimo, kako jo graditi in kazati. Krščansko občino blagoslavlja z zgledi zvestih moških, ki prednjačijo. V Božji Besedi piše: »Posnemajte njihovo vero.« (Heb. 13:7) Daje pa nam še nekaj. Pavel je pisal o  »velikem oblaku prič«, o moških in ženskah iz preteklosti, ki so svetel zgled vere. (Heb. 12:1) Njegov seznam zvestih prič, zapisan v 11. poglavju Pisma Hebrejcem, še zdaleč ni dokončen. Strani Biblije so polne resničnih zgodb moških in žensk, mlajših in starejših, ki so bili najrazličnejših družbenih položajev. Njihovo življenje je prežemala vera, zato se lahko v teh brezbožnih časih od njih veliko naučimo.

Kako lahko posnemamo vero drugih?

10. Kaj ti lahko pri osebnem preučevanju pomaga posnemati zveste posameznike, opisane v Bibliji?

10 Človeka je nemogoče posnemati, če ga prej pozorno ne opazujemo. Med branjem te knjige boš opazil, da je bilo opravljenega veliko raziskovanja, zato da bi lahko »opazoval« te verne posameznike. Zakaj ne bi tudi ti ravnal tako in še sam kaj raziskal? Pri osebnem preučevanju koplji po Bibliji s pripomočki, ki so ti na voljo. Ko poglobljeno premišljuješ o gradivu, si skušaj predstavljati okoliščine biblijskih dogodkov in kje so se ti odvijali. Skušaj videti pokrajino, slišati zvoke, zaznavati vonjave. In kar je še pomembnejše, potrudi se ugotoviti, kaj so čutili ljudje, o katerih si bral. Ko se boš vživel v njihova čustva, ti bodo postali bolj resnični, bolj domači – za nekatere se ti bo morda celo zazdelo, kot da so tvoji stari prijatelji.

11., 12. a) Kako bi se lahko zbližal z Abrahamom in Saro? b) Kako ti utegne koristiti zgled Ane, Elija ali Samuela?

11 Ko boš takšne ljudi zares spoznal, jih boš želel posnemati. Na primer, predstavljaj si, da si pred kako novo nalogo. Jehovova organizacija te povabi, da bi nekako razširil svoje oznanjevanje. Morda te zaprosi, da se preseliš tja, kjer je velika potreba po oznanjevalcih, ali pa da sodeluješ v kaki veji oznanjevanja, ki ti ni preveč blizu oziroma ti je nekoliko neprijetna. Ali bi ti medtem, ko razmišljaš in moliš o tej nalogi, pomagal zgled Abrahama? S Saro sta bila pripravljena zapustiti udobje mesta Ur in za to sta bila bogato blagoslovljena. Ko boš hodil po njunih stopinjah, boš gotovo čutil, da ju poznaš bolje kot kdaj prej.

12 Kaj pa, če bi kdo, ki ti je blizu, s teboj ravnal neprijazno, zaradi česar bi postal malodušen in bi bil celo v skušnjavi, da ne bi več hodil na shode? Razmišljanje o Ani in o tem, kako se je postavila po robu Peninini zlobi, ti bo pomagalo, da se boš prav odločil – in morda se ti bo Ana zazdela kot draga prijateljica. Če te mučijo občutki ničvrednosti, se boš mogoče čutil pritegnjenega k Eliju, ko boš premišljal o njegovih stiskah in o tem, kako ga je Jehova tolažil. In vi mladi, na vas stalno pritiskajo nemoralni sošolci, zato se utegnete zbližati s  Samuelom, zatem ko boste preučili, kako se je odzival na pokvarjeni vpliv Elijevih sinov v svetem šotoru.

13. Ali je tvoja vera zaradi tega, ker posnemaš posameznike iz Biblije, kaj manj vredna? Pojasni.

13 Ali je zaradi tega, ker posnemaš vero takšnih biblijskih oseb, tvoja vera kaj manj vredna v Jehovovih očeh? Daleč od tega! Ne pozabi, Jehova nas po svoji Besedi spodbuja, naj posnemamo verne posameznike. (1. Kor. 4:16; 11:1; 2. Tes. 3:7, 9) Nekateri od teh, o katerih bomo preučevali v tej knjigi, so sami posnemali vero zvestih ljudi, ki so živeli pred njimi. Na primer, v 17. poglavju te knjige lahko opazimo, da je Marija citirala Ano, kar jasno kaže, da se je zgledovala po njej. Je bila Marijina vera zaradi tega kaj manj močna? Nikakor! Anin zgled ji je pomagal, da si je krepila vero in si tako sama ustvarila dobro ime pri Bogu Jehovu.

14., 15. Kaj je med drugim značilno za to publikacijo in kako jo lahko učinkovito uporabljamo?

14 To knjigo smo pripravili zato, da si boš lažje krepil vero. Naslednja poglavja so skupek člankov iz rubrike »Posnemajmo njihovo vero«, ki so izhajali v Stražnem stolpu med letoma 2008 in 2013. Dodanega pa je bilo tudi nekaj novega gradiva. Navedena vprašanja so namenjena razpravi in udejanjanju naučenega. Številne barvite, podrobne ilustracije so bile narejene posebej za to knjigo, že obstoječe pa so povečane in bolj dodelane. Med dodanim gradivom lahko najdeš tudi časovno premico in zemljevida. Knjiga Posnemajmo njihovo vero je pripomoček, namenjen osebnemu, družinskemu in občinskemu preučevanju. Mnoge družine bodo verjetno uživale že v tem, da bodo zgodbe skupaj brale na glas.

15 Naj ti ta knjiga pomaga posnemati vero Jehovovih zvestovdanih služabnikov iz preteklosti. In naj ti pomaga rasti v veri, medtem ko se vse bolj zbližuješ s svojim nebeškim Očetom Jehovom!