Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Učim se iz Svetega pisma

 25. POGLAVJE

Boga so pričeli častiti v svetem šotoru

Boga so pričeli častiti v svetem šotoru

Ko je bil Mojzes na gori Sinaj, mu je Jehova naročil, naj Izraelci naredijo poseben šotor, v katerem Ga bodo lahko častili. Ta šotor so imenovali sveti šotor in lahko so ga odnesli s seboj, kadar koli so prestavili tabor.

Jehova je rekel: »Povej ljudem, naj prispevajo, kolikor lahko, za postavitev svetega šotora.« Izraelci so darovali zlato, srebro, baker, drage kamne in nakit. Poleg tega so prispevali volno, lan, živalske kože in še veliko drugega. Bili so tako radodarni, da jim je Mojzes moral reči: »Dovolj imamo! Ničesar več ne prinašajte.«

Pri postavitvi svetega šotora je pomagalo veliko spretnih moških in žensk. Te spretnosti so dobili od Jehova. Nekateri so predli, tkali ali vezli. Drugi pa so vdelovali drage kamne ali pa obdelovali zlato ali les.

Izraelci so naredili šotor prav tako, kot jim je naročil Jehova. Izdelali so lepo zaveso, ki so jo obesili v šotor, da sta v njem nastala dva prostora, Sveto in Najsvetejše. V Najsvetejše so postavili Skrinjo zaveze, ki je bila izdelana iz akacijevega lesa in iz zlata. V Sveto pa so postavili zlat svečnik, mizo in oltar, na katerem se je zažigalo kadilo. Na dvorišče so postavili bakren umivalnik in velik oltar. Skrinja zaveze je Izraelce spominjala, da so Jehovu obljubili, da ga bodo ubogali. Ali veš, kaj je zaveza? Zaveza je posebna vrsta obljube.

 Jehova je izbral Arona in njegove sinove, da so v svetem šotoru služili kot duhovniki. Morali so skrbeti za sveti šotor in tam opravljati daritve Jehovu. V Najsvetejše je smel vstopiti samo veliki duhovnik, Aron. To je storil enkrat na leto, ko je tja prinesel kri živali, ki jih je žrtvoval za svoje grehe, za grehe svoje družine in za grehe celotnega izraelskega naroda.

Izraelci so sveti šotor dokončali eno leto po tem, ko so odšli iz Egipta. Tako so dobili prostor, v katerem so lahko častili Jehova.

Jehova je pokazal, da je zadovoljen s svetim šotorom, in je naredil, da se je nad šotorom pojavil oblak. Dokler je bil nad šotorom oblak, so Izraelci ostali utaborjeni. Ko pa se je oblak dvignil, so vedeli, da je čas, da se odpravijo na pot. Takrat so šotor razstavili in sledili oblaku.

»Tedaj sem zaslišal močan glas, ki je prišel od prestola in je rekel: ‚Glej! Božji šotor je med ljudmi in Bog bo prebival z njimi, oni pa bodo njegova ljudstva. In Bog sam bo z njimi.‘« (Razodetje 21:3)