Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Učim se iz Svetega pisma

 27. POGLAVJE

Uprli so se Jehovu

Uprli so se Jehovu

Kasneje, ko so Izraelci živeli v pustinji, so se Korah, Datan in Abiram skupaj s še 250 drugimi uprli Mojzesu. Rekli so: »Dovolj vaju imamo! Zakaj bi prav ti moral biti naš vodja in zakaj bi prav Aron moral biti veliki duhovnik? Jehova je z vsemi nami, ne pa samo s tabo in Aronom.« Jehovu to ni bilo všeč. Na njihovo pritoževanje je gledal kot na upor proti njemu!

Mojzes je Korahu in drugim, ki so bili na njegovi strani, rekel: »Pridite jutri pred sveti šotor in prinesite svoje kadilnice, napolnjene s kadilom. Jehova nam bo pokazal, koga je izbral.«

Naslednji dan se je Korah skupaj z 250 drugimi možmi odpravil k Mojzesu pred sveti šotor. Tam so darovali kadilo, kakor če bi bili duhovniki. Jehova je Mojzesu in Aronu rekel: »Ločita se od Koraha in vseh, ki so na njegovi strani.«

Korah je šel k Mojzesu pred sveti šotor, Datan in Abiram s svojima družinama pa nista hotela priti. Jehova je naročil Izraelcem, naj gredo stran od šotorov Koraha, Datana in Abirama. In Izraelci so se takoj umaknili stran. Datan in  Abiram sta vsak s svojo družino stala pred svojimi šotori. Kar naenkrat se je zemlja odprla in jih vse pogoltnila! Pri svetem šotoru pa je z neba prišel ogenj, tako da so Korah in 250 mož, ki so bili na njegovi strani, zgoreli.

Jehova je nato Mojzesu rekel: »Od vsakega poglavarja rodu vzemi po eno palico in nanjo napiši njegovo ime. Na palico Levijevega rodu pa napiši Aronovo ime. Palice položi v sveti šotor. In palica tistega moža, ki ga bom izbral, bo zacvetela.«

Naslednji dan je Mojzes šel po palice in jih prinesel pokazat poglavarjem rodov. Aronova palica je zacvetela in na njej so bili zreli mandeljni. Na takšen način je Jehova potrdil, da je za velikega duhovnika izbral Arona.

»Ubogajte tiste, ki med vami vodijo, in se jim podrejajte.« (Hebrejcem 13:17)