Potem ko je Jezus umrl, je bogat človek, ki mu je bilo ime Jožef, prosil Pilata, naj mu pusti vzeti s kola Jezusovo truplo. Truplo je z dišavami vred zavil v kakovostno platno in ga položil v nov grob. Poskrbel je, da je bil k vhodu postavljen velik kamen in da je bil grob tako zaprt. Višji duhovniki so rekli Pilatu: »Bojimo se, da bi nekateri Jezusovi učenci vzeli truplo in potem govorili, da je Jezus vstal od mrtvih.« Pilat pa jim je rekel: »Poskrbite, da se ne bo dalo odmakniti kamna, in h grobu postavite stražo.«

Čez tri dni je zgodaj zjutraj h grobu prišlo nekaj žensk. Videle so, da je nekdo odmaknil kamen, ki je bil pri vhodu. Ko so vstopile v grob, jim je angel rekel: »Ne bojte se. Jezus je bil obujen. Pojdite povedat njegovim učencem, da se bodo z njim lahko srečali v Galileji.«

Marija Magdalena je hitro šla iskat Petra in Janeza. Rekla jima je: »Jezusovega trupla ni več. Nekdo ga je vzel!« Peter in Janez sta stekla h grobu. Ko sta videla, da je prazen, sta se vrnila domov.

Ko se je Marija vrnila h grobu, je v njem videla dva angela in jima rekla: »Ne vem, kam so odnesli mojega Gospoda.« Potem je videla še nekoga, in ker je mislila, da je vrtnar, mu je rekla: »Gospod, povej mi, prosim, kam si ga odnesel.« Ko pa je moški rekel »Marija!«, je vedela, da je pred njo Jezus. Vzkliknila je »Učitelj!« in ga objela. Jezus ji je rekel: »Pojdi povedat mojim bratom, da si me videla.« Takoj je stekla k učencem in jim povedala, da je videla Jezusa.

Kasneje tega dne sta dva Jezusova učenca šla peš iz Jeruzalema v Emavs. Med potjo se jima je pridružil neki moški in ju vprašal, o čem se pogovarjata. Odgovorila sta mu: »Ali nisi slišal? Pred tremi dnevi so višji duhovniki dali ubiti Jezusa. Zdaj pa nekatere ženske govorijo, da je živ!« Moški ju je vprašal: »Ali verjameta besedam prerokov? Rekli so, da bo Kristus umrl in  nato vstal od mrtvih.« Potem jima je razložil še več stvari iz Svetih spisov. Ko so prišli v Emavs, sta ga učenca povabila, naj gre z njima. Pri večerji se je moški v molitvi zahvalil za kruh. Takrat sta učenca ugotovila, da je z njima pravzaprav Jezus. Takoj zatem je Jezus izginil.

Učenca sta hitro šla v neko hišo v Jeruzalemu, v kateri so bili zbrani apostoli. Povedala sta jim, kaj se jima je zgodilo. Takrat pa se je vsem zbranim v hiši prikazal Jezus. Apostoli najprej niso mogli verjeti, da vidijo Jezusa. Potem pa jim je rekel: »Poglejte moje roke, dotaknite se me. Napisano je bilo, da bo Kristus vstal od mrtvih.«

»Jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kakor po meni.« (Janez 14:6)