Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Učim se iz Svetega pisma

 91. POGLAVJE

Jezus je bil obujen

Jezus je bil obujen

Potem ko je Jezus umrl, je bogat človek, ki mu je bilo ime Jožef, prosil Pilata, naj mu pusti vzeti s kola Jezusovo truplo. Truplo je z dišavami vred zavil v kakovostno platno in ga položil v nov grob. Poskrbel je, da je bil k vhodu postavljen velik kamen in da je bil grob tako zaprt. Višji duhovniki so rekli Pilatu: »Bojimo se, da bi nekateri Jezusovi učenci vzeli truplo in potem govorili, da je Jezus vstal od mrtvih.« Pilat pa jim je rekel: »Poskrbite, da se ne bo dalo odmakniti kamna, in h grobu postavite stražo.«

Čez tri dni je zgodaj zjutraj h grobu prišlo nekaj žensk. Videle so, da je nekdo odmaknil kamen, ki je bil pri vhodu. Ko so vstopile v grob, jim je angel rekel: »Ne bojte se. Jezus je bil obujen. Pojdite povedat njegovim učencem, da se bodo z njim lahko srečali v Galileji.«

Marija Magdalena je hitro šla iskat Petra in Janeza. Rekla jima je: »Jezusovega trupla ni več. Nekdo ga je vzel!« Peter in Janez sta stekla h grobu. Ko sta videla, da je prazen, sta se vrnila domov.

Ko se je Marija vrnila h grobu, je v njem videla dva angela in jima rekla: »Ne vem, kam so odnesli mojega Gospoda.« Potem je videla še nekoga, in ker je mislila, da je vrtnar, mu je rekla: »Gospod, povej mi, prosim, kam si ga odnesel.« Ko pa je moški rekel »Marija!«, je vedela, da je pred njo Jezus. Vzkliknila je »Učitelj!« in ga objela. Jezus ji je rekel: »Pojdi povedat mojim bratom, da si me videla.« Takoj je stekla k učencem in jim povedala, da je videla Jezusa.

Kasneje tega dne sta dva Jezusova učenca šla peš iz Jeruzalema v Emavs. Med potjo se jima je pridružil neki moški in ju vprašal, o čem se pogovarjata. Odgovorila sta mu: »Ali nisi slišal? Pred tremi dnevi so višji duhovniki dali ubiti Jezusa. Zdaj pa nekatere ženske govorijo, da je živ!« Moški ju je vprašal: »Ali verjameta besedam prerokov? Rekli so, da bo Kristus umrl in  nato vstal od mrtvih.« Potem jima je razložil še več stvari iz Svetih spisov. Ko so prišli v Emavs, sta ga učenca povabila, naj gre z njima. Pri večerji se je moški v molitvi zahvalil za kruh. Takrat sta učenca ugotovila, da je z njima pravzaprav Jezus. Takoj zatem je Jezus izginil.

Učenca sta hitro šla v neko hišo v Jeruzalemu, v kateri so bili zbrani apostoli. Povedala sta jim, kaj se jima je zgodilo. Takrat pa se je vsem zbranim v hiši prikazal Jezus. Apostoli najprej niso mogli verjeti, da vidijo Jezusa. Potem pa jim je rekel: »Poglejte moje roke, dotaknite se me. Napisano je bilo, da bo Kristus vstal od mrtvih.«

»Jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kakor po meni.« (Janez 14:6)