Jezus je prišel na zemljo, da bi dal življenje za nepopolne ljudi. Čeprav je umrl, je premagal svet. Jehova je bil zvestovdan svojemu Sinu, zato ga je obudil nazaj v življenje. Jezus je vse do svoje smrti ponižno služil drugim in jim odpustil, kadar so grešili. Po vstajenju se je večkrat prikazal svojim učencem. Poučil jih je, kako naj opravljajo pomembno delo, ki jim ga je zaupal. Če ste oče ali mama, pomagajte svojemu otroku razumeti, da tudi mi danes sodelujemo pri tem delu.