Ko je Jezus kakšno leto in pol oznanjeval, se je moral odločiti o nečem zelo pomembnem. Koga od svojih učencev bo izbral za tesne sodelavce? Koga bo šolal za to, da bo skrbel za krščansko občino? Jezus je hotel, da ga pri vseh teh odločitvah vodi Jehova. Zato je šel na goro, kjer je lahko bil sam, in celo noč molil. Naslednje jutro je poklical nekatere svoje učence in izmed njih izbral 12 apostolov. Katerih od njih se spomniš po imenu? To so bili Peter, Andrej, Jakob, Janez, Filip, Bartolomej, Tomaž, Matej, Jakob (Alfejev sin), Tadej, Simon in Juda Iškarijot.

Andrej, Peter, Filip, Jakob

Apostoli so potovali skupaj z Jezusom. Poučil jih je, kako naj oznanjujejo, potem pa jih je poslal oznanjevat. Jehova jim je dal moč, da so izganjali demone in zdravili bolne ljudi.

Janez, Matej, Bartolomej, Tomaž

Jezus in njegovih 12 apostolov so bili tesni prijatelji, zato jim je zaupal. Farizeji so za apostole mislili, da so nešolani in preprosti ljudje. Jezus je apostole dobro pripravil na delo, ki  jih je čakalo. Z njim so bili v najbolj pomembnih trenutkih njegovega življenja, na primer pred njegovo smrtjo in po njegovem vstajenju. Večina jih je bila tako kot Jezus iz Galileje. Nekateri od njih so bili poročeni.

Jakob (Alfejev sin), Juda Iškarijot, Tadej, Simon

Apostoli so bili nepopolni in so delali napake. Včasih niso premislili, preden so kaj rekli, in se niso dobro odločali. Včasih so bili nepotrpežljivi. Celo prepirali so se, kdo od njih je bolj pomemben. Toda po srcu so bili dobri in imeli so zelo radi Jehova. Ko je bila po Jezusovi smrti ustanovljena krščanska občina, so bili med njenimi prvimi člani in so imeli v njej zelo pomembno vlogo.

»Jaz vas imenujem prijatelji, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta.« (Janez 15:15)