Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Učim se iz Svetega pisma

 61. POGLAVJE

Niso počastili podobe

Niso počastili podobe

Nekaj časa po tem, ko je Daniel razložil Nebukadnezarju njegove sanje o podobi, je dal ta babilonski kralj narediti ogromno zlato podobo. Postavil jo je v ravnini Dura in razglasil, naj se pred njo zberejo najpomembnejši ljudje v deželi, tudi Šadrah, Mešah in Abednego. Kralj je zapovedal: »Ko zaslišite zvok trobil, brenkal in pihal, padite na tla pred podobo! Vsak, ki ne bo tega storil, bo vržen v gorečo peč.« Ali so se trije Hebrejci priklonili podobi ali pa so ostali zvesti Jehovu?

Potem je kralj ukazal, naj zaigra glasba. Vsi, razen Šadraha, Mešaha in Abednega, so padli na tla in počastili podobo. Nekateri so to opazili in so kralju rekli: »Tisti trije Hebrejci niso počastili podobe, ki si jo postavil.« Nebukadnezar je poslal po Šadraha, Mešaha in Abednega ter jim rekel: »Dajem vam še eno priložnost, da počastite podobo. Če ne boste tega storili, vas bom vrgel v peč. Noben bog vas ne bo mogel rešiti.« Odgovorili so mu: »Ne potrebujemo še ene priložnosti. Naš Bog nas lahko reši. Pa tudi, o kralj, če nas ne bo rešil, podobe ne bomo počastili.«

Nebukadnezar se je zelo razjezil. Naročil je: »Peč segrejte sedemkrat bolj, kakor jo segrejete običajno!« Potem pa je svojim vojakom ukazal: »Zvežite te tri Hebrejce in jih vrzite vanjo!« Peč je bila tako vroča, da so vojaki, ko so se ji približali,  takoj umrli. Trije Hebrejci pa so padli v ogenj. Ko je Nebukadnezar pogledal v peč, je videl, da sredi ognja ne hodijo trije možje, ampak štirje. Prestrašil se je in vprašal svoje uradnike: »Ali nismo v ogenj vrgli treh mož? Jaz pa vidim štiri in eden izgleda kakor angel!«

Nebukadnezar se je približal peči in zaklical: »Služabniki Najvišjega Boga, stopite ven!« Vsi so bili začudeni, da so Šadrah, Mešah in Abednego prišli iz peči in da jim ni bilo nič. Njihova koža, njihovi lasje in njihova oblačila niso bila ožgana niti se niso navzeli vonja po ognju.

Nebukadnezar je rekel: »Šadrahov, Mešahov in Abednegov Bog je velik. Poslal je svojega angela, da jih je rešil. Ni drugega boga, ki bi bil kakor on.«

Ali si tako kot trije Hebrejci odločen, da boš zvestovdan Jehovu, pa naj se zgodi kar koli?

»Jehova, svojega Boga, časti in samo njemu opravljaj sveto službo.« (Matej 4:10)