PO VSEM SVETU

  • ŠTEVILO DEŽEL 239

  • ŠTEVILO OZNANJEVALCEV 8,201.545

  • SKUPNO ŠTEVILO UR NA OZNANJEVANJU 1.945,487.604

  • ŠTEVILO SVETOPISEMSKIH TEČAJEV 9,499.933