Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Jezus – pot, resnica, življenje

 5. DEL

Jezusovo poznejše delovanje vzhodno od Jordana

»Mnogi [so] začeli verovati vanj.« (Janez 10:42)

Jezusovo poznejše delovanje vzhodno od Jordana

V TEM RAZDELKU

POGLAVJE 82

Jezusovo delovanje po Pereji

Jezus svojim poslušalcem pojasni, kaj je potrebno za rešitev. Njegov nasvet je bil takrat pomemben. Kaj pa danes?

POGLAVJE 83

Povabila na skupni obrok

Med obedom v farizejevi hiši Jezus pove ponazoritev o veliki večerji. Jezus ima za vse Božje ljudstvo pomemben pouk. Kateri?

POGLAVJE 84

Kako velika odgovornost je biti Kristusov učenec?

Postati Kristusov učenec je velika odgovornost. Jezus jasno pove, kaj vse to zajema. To, kar reče, nekatere bodoče morebitne sledilce zelo osupne.

POGLAVJE 85

Veselje nad grešnikom, ki se pokesa

Pismouki in farizeji se pritožujejo nad Jezusom, ker se ukvarja s preprostimi ljudmi. Jezus z dvema ponazoritvama pokaže, kako Bog gleda na grešnike.

POGLAVJE 86

Izgubljeni sin se vrne

Kaj se lahko naučimo iz Jezusove ponazoritve o izgubljenem sinu?

POGLAVJE 87

Načrtujte – bodite preudarni

Jezus s ponazoritvijo o spletkarskem, nepoštenem hišnem upravitelju učence pouči o presenetljivi resnici.

POGLAVJE 88

Sprememba za bogataša in za Lazarja

Da bi razumeli to Jezusovo priliko, moramo ugotoviti, koga predstavljata glavna lika.

POGLAVJE 89

Na poti v Judejo poučuje v Pereji

Jezus poudari, katera lastnost nam lahko pomaga odpustiti celo tistim, ki se večkrat pregrešijo proti nam.

POGLAVJE 90

»Vstajenje in življenje«

Kaj je imel Jezus v mislih, ko je rekel, da tisti, ki verujejo vanj, ne bodo nikoli umrli?

POGLAVJE 91

Lazar je obujen

Zaradi dveh ključnih vidikov tega dogodka celo Jezusovi nasprotniki ne morejo zanikati čudeža.

POGLAVJE 92

Ozdravljenih je deset gobavcev – eden se zahvali

Ozdravljeni moški ne izkaže hvaležnosti samo Jezusu, ampak še nekomu drugemu.

POGLAVJE 93

Sin človekov se bo razodel

V čem bo Kristusova navzočnost podobna blisku?

POGLAVJE 94

Zelo pomembni sta molitev in ponižnost

Jezus v svoji ponazoritvi o hudobnem sodniku in vdovi poudari vrednost neke posebne lastnosti.

POGLAVJE 95

Pouk o razvezi in ljubezni do otrok

Jezus na otroke gleda zelo drugače kakor njegovi učenci. Zakaj?

POGLAVJE 96

Jezus odgovori bogatemu mlademu oblastniku

Kaj navede Jezusa na to, da reče, da je lažje kameli priti skozi šivankino uho kakor bogatašu v Božje kraljestvo?

POGLAVJE 97

Ponazoritev o delavcih v vinogradu

Kako prvi postanejo zadnji in kako zadnji postanejo prvi?

POGLAVJE 98

Apostole spet premaga želja po pomembnosti

Jakob in Janez prosita, da bi imela poseben položaj v Kraljestvu, vendar nista edina.

POGLAVJE 99

Jezus ozdravi slepa moža in pomaga Zaheju

Kako bi lahko uskladili na videz nasprotujoča si svetopisemska poročila, povezana z Jezusovim ozdravljenjem slepega moškega blizu Jerihe?

POGLAVJE 100

Ponazoritev o desetih minah

Kaj je Jezus imel v mislih, ko je rekel, »da se bo vsakemu, ki ima, dalo še več«, »tistemu, ki nima, pa se bo vzelo še to, kar ima«?