MATEJ 9:18–22 MARKO 5:21–34 LUKA 8:40–48

  • ŽENSKA SE DOTAKNE JEZUSOVIH OBLAČIL IN OZDRAVI

Novica o Jezusovi vrnitvi iz Deseteromestja se razširi med Judi, ki živijo na severozahodnem bregu Galilejskega jezera. Mnogi so verjetno slišali, da je Jezus med nedavnim viharjem pomiril veter in valove, nekateri pa tudi vedo, da je ozdravil moškega, obsedenega od demonov. Verjetno se zato na področju Kafarnauma ob jezeru zbere »velika množica ljudi«, da bi mu izrekla dobrodošlico. (Marko 5:21) Ko Jezus stopi na obrežje, so polni pričakovanja.

Eden tistih, ki si zelo želijo videti Jezusa, je Jair, predstojnik sinagoge, najbrž tiste v Kafarnaumu. Jair pade pred njegove noge in mu večkrat proseče reče: »Z mojo hčerko je zelo hudo. Ali bi lahko, prosim, prišel in nanjo položil roke, da bi ozdravela in živela?« (Marko 5:23) Kako se bo Jezus odzval na njegovo gorečo prošnjo, naj pomaga njegovi ljubljeni edinki, ki je stara komaj 12 let? (Luka 8:42)

Na poti do Jairove hiše se Jezus sreča s še enim pretresljivim dogodkom. Veliko teh, ki spremljajo Jezusa, je v pričakovanju, ali ga bodo videli narediti še kak čudež. Neka ženska v tej množici pa je osredotočena na svojo hudo zdravstveno težavo.

Ta Judinja že dolgih 12 let krvavi. Hodila je od zdravnika do zdravnika, in je za zdravljenja, ki so ji bila predlagana, porabila že ves svoj denar. Toda nič ji ni pomagalo. Pravzaprav ji »je bilo samo še slabše«. (Marko 5:26)

Verjetno si lahko predstavljate, da ta bolezen zanjo ni le izčrpavajoča, ampak tudi neprijetna in poniževalna. O takšni bolezni se običajno javno ne govori. Poleg tega je pod Mojzesovo postavo ženska takrat, ko krvavi, obredno nečista. Vsak, ki bi se dotaknil nje oziroma njene od krvi omadeževane obleke, se mora umiti in je nečist do večera. (3. Mojzesova 15:25–27)

Ta ženska »je slišala o Jezusu« in ga sedaj išče. Ker je nečista, se želi do njega skozi množico preriniti čim bolj neopazno in si govori: »Če se le dotaknem njegovih vrhnjih oblačil, bom ozdravela.« Ko se dotakne roba njegovega oblačila, v hipu začuti, da se je krvavenje ustavilo! »Ozdravljena [je] svoje mučne bolezni.« (Marko 5:27–29)

Tedaj Jezus reče: »Kdo se me je dotaknil?« Kaj mislite, kako se ženska ob teh besedah počuti? Peter nato Jezusu ugovarja z naslednjimi, že kar malo karajočimi besedami: »Množice te obdajajo in stiskajo.« Zakaj je potem Jezus vprašal: »Kdo se me je dotaknil?« Jezus pojasni: »Nekdo se me je dotaknil, kajti zaznal sem, da je iz mene šla moč.« (Luka 8:45, 46) Res je, to ozdravljenje je od Jezusa terjalo nekaj moči.

Ko ženska spozna, da ni ostala neopažena, vsa prestrašena in trepetajoča pade pred Jezusa. Pred vsemi pove resnico o svoji bolezni in to, da je ravnokar ozdravela. Jezus jo prijazno potolaži: »Hči, tvoja vera te je ozdravila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje mučne bolezni.« (Marko 5:34)

Jasno je: Tisti, ki ga je Bog izbral za vladarja nad zemljo, je z ljudmi prisrčen in sočuten, se zanje zanima, pa še moč ima, da jim pomaga!