MARKO 3:13–19 LUKA 6:12–16

  • DVANAJST APOSTOLOV

Minilo je približno leto in pol, odkar je Janez Krstnik Jezusa predstavil kot Božje jagnje. Ko je Jezus začel svoje javno delovanje, je več iskrenih moških postalo njegovih učencev, na primer Andrej, Simon Peter, Janez, morda Jakob (Janezov brat), Filip in Bartolomej (imenovan tudi Natanael). Sčasoma je še mnogo drugih začelo hoditi za Kristusom. (Janez 1:45–47)

Jezus je sedaj pripravljen, da izbere svoje apostole. Ti bodo postali njegovi najožji sodelavci in bodo deležni posebnega pouka. Toda preden jih izbere, gre na goro, ki morda leži blizu Galilejskega jezera, nedaleč stran od Kafarnauma. Tam vso noč moli in verjetno prosi za modrost in Božji blagoslov. Naslednji dan k sebi pokliče svoje učence in izmed njih izbere 12 apostolov.

Jezus izbere teh šest, ki so omenjeni na začetku, pa tudi Mateja, ki ga je poklical, ko je bil ta pri mitnici. Ostala peterica izbranih pa je: Juda (imenovan tudi Tadej in »Jakobov sin«), Simon Kananej, Tomaž, Alfejev sin Jakob in Juda Iškarijot. (Matej 10:2–4; Luka 6:16)

Jezus teh 12 dobro pozna, saj že nekaj časa potujejo z njim. Nekateri od njih so celo njegovi sorodniki. Brata Jakob in Janez sta očitno Jezusova bratranca. In če je bil Alfej brat Jezusovega očima Jožefa, kot menijo nekateri, je Alfejev sin, torej apostol Jakob, Jezusov bratranec.

Jezusu si seveda ni težko zapomniti imen svojih apostolov. Kaj pa vi, ali si jih lahko zapomnite? Pomaga na primer, če si zapomnite, da je dvema ime Simon, dvema Jakob in dvema Juda. Simon (Peter) ima brata Andreja, Jakob (Zebedejev sin) pa brata Janeza. To je ključ, po katerem si je mogoče zapomniti imena osmih apostolov. Ostali štirje pa so: pobiralec davkov (Matej); tisti, ki pozneje podvomi (Tomaž); tisti, ki je bil poklican izpod nekega drevesa (Natanael); in Natanaelov prijatelj (Filip).

Enajst apostolov podobno kot Jezus prihaja s področja Galileje. Tako je Natanael iz Kane. Filip, Peter in Andrej so doma iz Betsajde. Peter in Andrej se čez čas preselita v Kafarnaum, kjer očitno živi tudi Matej. Tudi Jakob in Janez živita v Kafarnaumu oziroma blizu njega, kjer sta se do nedavnega ukvarjala z ribištvom. Videti je, da je Juda Iškarijot, ki kasneje Jezusa izda, edini apostol iz Judeje.